Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Piteå kommun som samhällsbyggare Piteå – det är hit man kommer när man kommer hem.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Piteå kommun som samhällsbyggare Piteå – det är hit man kommer när man kommer hem."— Presentationens avskrift:

1 Piteå kommun som samhällsbyggare Piteå – det är hit man kommer när man kommer hem

2 Hur mäter vi ? ”Din kommuns kvalitet i korthet” Medborgarenkät Företagarenkät Databaser Egna mätningar Piteå – det är hit man kommer när man kommer hem

3 Kommunkompassen 2009 Övergripande resultat

4 Kommunkompassen 2009 Samhällsbyggare enligt kommunkompassen Vad gör kommunen för att stödja föreningslivet? Kommunens samverkan med kulturlivet? Kommunen som partner för näringslivet? Kommunens internationella kontakter? Styrkor Kommunen har kraft att medverka i många samarbetsfora, t ex nätverk och olika ”råd” Näringslivsarbetet Många arrangemang som stärker varumärket Piteå Framgångsrikt arbete med EU- projekt Förbättringsområden Sök vägar att möta alla föreningar Stöd mindre företags möjligheter till näthandel Sammanfatta vad alla EU-projekt givit

5 Övergripande resultat IndexPiteå 2009 Piteå 2007 Samtliga 2009 Samtliga 2007 Kommunen som en plats att bo och leva på Nöjd-Region- Index (NRI) 737164 Kommunens verksamhet Nöjd-Medborgar- Index (NMI) 61595455 Inflytande i kommunen Nöjd-Inflytande- Index (NII) 464341 Piteå kommuns resultat i förhållande till andra kommuner är statistiskt säkerställt SCB:s medborgarundersökning 2009

6 Övergripande resultat - Bo och leva SCB:s medborgarundersökning 2009

7 Tillgänglighet: Svarstid e-post – telefon 23/51 Piteå svarar i snitt på 8 timmar Övriga kommuner snitt på 10 timmar Svarskvalitet Piteå 63 % Snitt övriga 64% Borde vara 100% ”Din kommuns kvalitet i korthet” Erfarenhet är att man får svar på vart tredje samtal – Piteå svarar på fler – variation finns 1/51

8 Bemötande vid telefonkontakt PITEÅ Försämring från 2007 på ”Gott bemötande” Men förbättring …inget underkänt samtal. 2009 års resultat 68 31/51 ”Din kommuns kvalitet i korthet”

9 Tillgänglighet: Väntetider förskola Plats på önskat datum Väntetid 25/5427/54 ”Din kommuns kvalitet i korthet”

10 Trygghetsaspekter : personaltäthet Under hösten 2007 uppfylldes målet om 15 heltidsplatser i genomsnitt/ barngrupp och uppfylls fortfarande. 13/51 4/62 4/290 ”Din kommuns kvalitet i korthet”

11 Delaktighet och information Metoder för delaktighet 2008 Delaktighet SCB 2007 1/5821/48 ”Din kommuns kvalitet i korthet”

12 Delaktighet och information 2009 SCB:s medborgarundersökning 2009

13 Samhällsbyggnad Befolkningsutveckling – sysselsättningsgrad Befolkningsutveckling snitt 5 årSysselsättningsgrad 39/62 123/290173/290 27/62 ”Din kommuns kvalitet i korthet”

14 Samhällsbyggnad – arbetstillfällen Företagsklimat Svenskt näringsliv Piteå 160/290 45/62 14/62 48/290 ”Din kommuns kvalitet i korthet”

15 Samhällsbyggnad - arbetstillfällen föfö

16 Samhällsbyggnad - utbildningsmöjligheter Piteå 2009 Piteå 2007 Samtliga 2009 UTBILDNINGSMÖJLIGHETER Hur nöjd är du vad gäller … 595657...utbildningsmöjligheterna inom rimligt avstånd?6,56,26,4...hur väl möjligheterna till utbildning uppfyller dina förväntningar?6,46,16,2...tillgången till högre utbildningar (universitets- eller högskoleutbildning) inom rimligt avstånd?6,46,16,2 Föreställ dig ideala utbildningsmöjligheter. Hur nära sådana ideala förhållanden är utbildnings- möjligheterna för invånarna i din kommun? 6,05,85,7 FETSTIL = Index på en skala 0-100 0-40= ej godkänt (rött) 41-54= godkänt (orange) 55-74= nöjd (gul) 75-100= mycket nöjd (grön) Delfrågor = skala 1-10 1-4= ej godkänt (rött) 5= godkänt (orange) 6-7= nöjd (gul) 8-10= mycket nöjd (grön) SCB:s medborgarundersökning 2009

17 Samhällsbyggnad - arbetsmöjligheter SCB:s medborgarundersökning 2009 FETSTIL = Index på en skala 0-100 0-40= ej godkänt (rött) 41-54= godkänt (orange) 55-74= nöjd (gul) 75-100= mycket nöjd (grön) Delfrågor = skala 1-10 1-4= ej godkänt (rött) 5= godkänt (orange) 6-7= nöjd (gul) 8-10= mycket nöjd (grön)

18 Kommunikation FETSTIL = Index på en skala 0-100 0-40= ej godkänt (rött) 41-54= godkänt (orange) 55-74= nöjd (gul) 75-100= mycket nöjd (grön) Delfrågor = skala 1-10 1-4= ej godkänt (rött) 5= godkänt (orange) 6-7= nöjd (gul) 8-10= mycket nöjd (grön) SCB:s medborgarundersökning 2009 Samhällsbyggnad - kommunikation

19 Samhällsbyggnad - avtalstrohet föfö

20 Samhällsbyggnad 20/62 53/62 21/290 241/290 ”Din kommuns kvalitet i korthet”

21 Samhällsbyggnad Att leva och bo Ny undersökning våren 2009 gav resultat 73 6/48 ”Din kommuns kvalitet i korthet”

22 FETSTIL = Index på en skala 0-100 0-40= ej godkänt (rött) 41-54= godkänt (orange) 55-74= nöjd (gul) 75-100= mycket nöjd (grön) Delfrågor = skala 1-10 1-4= ej godkänt (rött) 5= godkänt (orange) 6-7= nöjd (gul) 8-10= mycket nöjd (grön) SCB:s medborgarundersökning 2009 Piteå – en plats att leva och bo på - 2009

23 FETSTIL = Index på en skala 0-100 0-40= ej godkänt (rött) 41-54= godkänt (orange) 55-74= nöjd (gul) 75-100= mycket nöjd (grön) Delfrågor = skala 1-10 1-4= ej godkänt (rött) 5= godkänt (orange) 6-7= nöjd (gul) 8-10= mycket nöjd (grön) SCB:s medborgarundersökning 2009

24 Kommunens verksamhet Nöjd-Medborgar-Index (NMI) för Piteå kommun och samtliga kommuner i undersökningen 2009. SCB:s medborgarundersökning 2009

25 FETSTIL = Index på en skala 0-100 0-40= ej godkänt (rött) 41-54= godkänt (orange) 55-74= nöjd (gul) 75-100= mycket nöjd (grön) Delfrågor = skala 1-10 1-4= ej godkänt (rött) 5= godkänt (orange) 6-7= nöjd (gul) 8-10= mycket nöjd (grön) SCB:s medborgarundersökning 2009

26 Arbetslöshet Piteå – det är hit man kommer när man kommer hem

27 Arbetslöshet Piteå – det är hit man kommer när man kommer hem

28 Partnerskap Partnerskap bildat för att komma till rätta med ungdomsarbetslösheten, i samarbete med bl.a. arbetsförmedlingen och Företagarna. Piteå – det är hit man kommer när man kommer hem


Ladda ner ppt "Piteå kommun som samhällsbyggare Piteå – det är hit man kommer när man kommer hem."

Liknande presentationer


Google-annonser