Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tre slag av undersökningar inom SCB:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tre slag av undersökningar inom SCB:"— Presentationens avskrift:

1 Tre slag av undersökningar inom SCB:
Britt & Anders Wallgren 24 januari 2008 Stockholms universitet Statistiska institutionen Register och statistiska databaser, våren 2008 Chapter 1 Tre slag av undersökningar inom SCB: Urvalsundersökningar, SCB samlar in data Totalundersökning, SCB samlar in data Registerbaserad undersökning, Ingen datainsamling av SCB, befintliga data utnyttjas Data kan finnas inom SCB:s registersystem Data kan finnas hos någon myndighet

2 Tre slag av undersökningar inom SCB:
Urvalsundersökningar, teori finns och dominerar termen ”survey” ofta synonymt med sample survey (USA) Totalundersökning, samma metodik som urval utom att hela populationen undersöks Registerbaserad undersökning, annan metodik, behöver egen teori och egna termer

3 Page 2:

4 Page 5:

5 Page 30:

6 Page 32:

7 Termen register: page 4 En fullständig förteckning över objekten i en viss population Uppgift om objektens identitet finns Gäller både administrativa och statistiska register

8 Chapter 2 Konceptuell modell = som man tänker sig, ej IT-lösning
Page 22: Page 19: Konceptuell modell = som man tänker sig, ej IT-lösning Man = statistiker, dvs. en statistisk modell!

9 Page 23:

10 Befolkningsregistret, finns och fungerar bra
Aktivitetsregistret, finns delvis men inte som basregister Företagsregistret, finns men fungerar inte så bra Fastighetsregistret, finns snart som basregister Page 26

11 Chapter 3 Registerstatistiska termer, se även page 235
Blanda inte ihop statistiska termer och IT-termer!

12 Blanda inte ihop statistiska termer och IT-termer!

13 Basregister Primära statistiska register Integrationsregister

14

15 Härledda (derived) variabler, sid 50-54

16

17

18 Variabler: page 50 Flödesvariabel Stockvariabel
Flow variable Stock variable Typ av register: Kalenderårspopulation Populationen den 31/12 Kvalitativ Kvantitativ Envärd Flervärd (viktigt!) Single-valued Multi-valued

19 Page 57

20 Chapter 4 Page 63


Ladda ner ppt "Tre slag av undersökningar inom SCB:"

Liknande presentationer


Google-annonser