Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lärande utvärdering genom följeforskning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lärande utvärdering genom följeforskning"— Presentationens avskrift:

1 Lärande utvärdering genom följeforskning
Är formativ, dvs. processbaserad Viktigt att utvärderingen kommer in tidigt i processen Närheten viktig Ska vara till direkt nytta för berörda Kontinuerlig återkoppling viktig Ska studera måluppfyllelse Ska bidra till en offentlig debatt.

2 SVÅRIGHETER Bristfällig beställarkompetens vid upphandling
Dåligt utvecklad i ansökan Risk att följeforskaren blir ”biträdande projektledare” Fokus på utfall och aktiviteter snarare För lite resurser avsatta Bristande tillgång på utvärderare/följeforskare

3 FÖRSLAG Tydligare krav och syfte Nödvändiga medel avsätts
Stöd för upphandling av utvärdering Krav på dokumenterad kompetens Professionalisering bör stödjas genom nätverk Utvärderarna knyts till styrgrupperna i projekten Bidrag till offentlig debatt

4 Vad är en processutvärdering?
UTVECKLINGSARBETE

5 Vad är en lärande utvärdering?
UTVECKLINGSARBETE LÄRANDE UTVÄRDERING

6 FEM GENERATIONER AV UTVÄRDERING
MÄTA – tester av skolelever (början 1900-talet) BESKRIVA – måluppfyllelse i stora program (1960-talet) KRITISKT GRANSKA – värdera , bedöma; forskning blev viktig för att analysera resultat FÖRSTÅELSE – pluralistisk, dialog, flera perspektiv och intressen, kontexten viktig, sambanden komplexa SAMVERKAN – interaktiv forskning, gemensamt lärande, partnerskap, utvärdering en strategisk roll

7 LÅNGSIKTIGA EFFEKTER KORTSIKTIGA RESULTAT UTFALL
Vad vill man uppnå? LÅNGSIKTIGA EFFEKTER KORTSIKTIGA RESULTAT UTFALL

8 Exempel – PO 1 EFFEKTER – BÄTTRE VERKSAMHET, ORGANISATORISKT LÄRANDE
RESULTAT – NYTTA, INDVIDUELL KOMPETENS UTFALL – DELTAGANDE I UTBILDNING, NÖJDHET

9 Exempel – PO 2 EFFEKTER – FASTARE POSITION PÅ ARBETSMARKNADEN
RESULTAT – NYTTA, ÖKAD ANSTÄLLNINGSBARHET UTFALL – FULLFÖLJT PROGRAMME, NÖJDHET

10 Problem BLANDAR IHOP MÅL OCH MEDEL – Exempelvis när utbildning ses som ett mål i sig, inte som ett medel (Jfr praktik, träning, coachning)

11 Brukare med inflytande
Hur organisera utveckling? Krävande finansiärer Sätta ramar Följa utveckling Implementera resultat Aktivt ägarskap Professionell styrning Strategiska beslut i samspel med ägarna Kompetent ledning Organisera nätverk Engagera Motivera Föra dialog Engagerade deltagare Pröva idéer och genomföra förändringar Brukare med inflytande


Ladda ner ppt "Lärande utvärdering genom följeforskning"

Liknande presentationer


Google-annonser