Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lärande utvärdering genom följeforskning Är formativ, dvs. processbaserad Viktigt att utvärderingen kommer in tidigt i processen Närheten viktig Ska vara.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lärande utvärdering genom följeforskning Är formativ, dvs. processbaserad Viktigt att utvärderingen kommer in tidigt i processen Närheten viktig Ska vara."— Presentationens avskrift:

1 Lärande utvärdering genom följeforskning Är formativ, dvs. processbaserad Viktigt att utvärderingen kommer in tidigt i processen Närheten viktig Ska vara till direkt nytta för berörda Kontinuerlig återkoppling viktig Ska studera måluppfyllelse Ska bidra till en offentlig debatt.

2 SVÅRIGHETER Bristfällig beställarkompetens vid upphandling Dåligt utvecklad i ansökan Risk att följeforskaren blir ”biträdande projektledare” Fokus på utfall och aktiviteter snarare För lite resurser avsatta Bristande tillgång på utvärderare/följeforskare

3 FÖRSLAG Tydligare krav och syfte Nödvändiga medel avsätts Stöd för upphandling av utvärdering Krav på dokumenterad kompetens Professionalisering bör stödjas genom nätverk Utvärderarna knyts till styrgrupperna i projekten Bidrag till offentlig debatt

4 Vad är en processutvärdering? UTVECKLINGSARBETE

5 Vad är en lärande utvärdering? UTVECKLINGSARBETE LÄRANDE UTVÄRDERING

6 FEM GENERATIONER AV UTVÄRDERING 1.MÄTA – tester av skolelever (början 1900-talet) 2.BESKRIVA – måluppfyllelse i stora program (1960- talet) 3.KRITISKT GRANSKA – värdera, bedöma; forskning blev viktig för att analysera resultat 4. FÖRSTÅELSE – pluralistisk, dialog, flera perspektiv och intressen, kontexten viktig, sambanden komplexa 5.SAMVERKAN – interaktiv forskning, gemensamt lärande, partnerskap, utvärdering en strategisk roll

7 Vad vill man uppnå? LÅNGSIKTIGA EFFEKTER KORTSIKTIGA RESULTAT UTFALL

8 Exempel – PO 1 EFFEKTER – BÄTTRE VERKSAMHET, ORGANISATORISKT LÄRANDE RESULTAT – NYTTA, INDVIDUELL KOMPETENS UTFALL – DELTAGANDE I UTBILDNING, NÖJDHET

9 Exempel – PO 2 EFFEKTER – FASTARE POSITION PÅ ARBETSMARKNADEN RESULTAT – NYTTA, ÖKAD ANSTÄLLNINGSBARHET UTFALL – FULLFÖLJT PROGRAMME, NÖJDHET

10 Problem BLANDAR IHOP MÅL OCH MEDEL – Exempelvis när utbildning ses som ett mål i sig, inte som ett medel (Jfr praktik, träning, coachning)

11 Strategiska beslut i samspel med ägarna Sätta ramar Följa utveckling Implementera resultat Pröva idéer och genomföra förändringar Professionell styrning Hur organisera utveckling? Organisera nätverk Engagera Motivera Föra dialog Krävande finansiärer Kompetent ledning Engagerade deltagare Brukare med inflytande Aktivt ägarskap


Ladda ner ppt "Lärande utvärdering genom följeforskning Är formativ, dvs. processbaserad Viktigt att utvärderingen kommer in tidigt i processen Närheten viktig Ska vara."

Liknande presentationer


Google-annonser