Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gynekologiska cellprovskontroller i Jämtland Jens Boman Verksamhetschef, Laboratoriemedicin VLL.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gynekologiska cellprovskontroller i Jämtland Jens Boman Verksamhetschef, Laboratoriemedicin VLL."— Presentationens avskrift:

1 Gynekologiska cellprovskontroller i Jämtland Jens Boman Verksamhetschef, Laboratoriemedicin VLL

2 Laboratoriemedicin VLL Laboratoriemedicin VLL - 6 laboratorier varav 6 vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå samt verksamhet i Skellefteå, Lycksele och Östersund. 7 specialiteter Totalt ca 415 medarbetare.

3 Laboratoriemedicin VLL Västerbottens läns landsting svarar för patologisk/cytologisk diagnostik i Västerbotten och Jämtland.

4 Gynekologiska cellprovskontroller Kvinnor mellan 23-60 år erbjuds att delta i regelbundna gynekologiska cellprovskontroller. Detta för att påvisa cellförändringar i syfte att förebygga livmoderhalscancer. Kallelse sker vart 3:e år i åldern 23-50 år, därefter vart 5:e år.

5 Cellförändringar Liten andel av cellförändringar kan utvecklas till cancer om inte förebyggande åtgärder vidtas. Normalt tar detta många år.

6 Cellförändringar Fyra grader av cellförändringar: CIN-1, CIN-2, CIN-3 och cancer. Förutom CIN-1 finns även andra typer av lindriga förändringar.

7 Livmoderhalscancer Livmoderhalscancer orsakas av HR-HPV. Cirka 40 vårtvirus (HPV = humant papillomvirus) som finns hos människan kan överföras sexuellt. Minst 15 av dessa cirka 40 virustyper kan orsaka livmoderhalscancer. Två typer dominerar (HPV-16 och HPV-18) och mot dessa finns nu förebyggande vaccin.

8 Analys av cellprover i Jämtland Analys 2012 av utfallet av cellprovtagning utförd i Jämtland under 2011 visar hög andel normala prover: Cirka 98 % mot normalt 94-96 %.

9 Analys av cellprover i Jämtland 26 mars – mail från Pia Collberg, mödrahälsovårdsöverläkare i Jämtland: låg andel avvikande prover: –På grund av problem med diagnostiken? –På grund av problem med provtagningen? –Tack vare friskare kvinnor i Jämtland?

10 Analys av cellprover i Jämtland Eftergranskning 2012 vid NUS av 400 ”normala” prover som analyserats i Jämtland under november 2011 visar 27 med påpekanden varav 17 har lindriga cellförändringar och 6 har CIN-2-3. Inget missat fall av cancer har påvisats.

11 Avvikelseutredning/händelseanalys Avvikelseutredning/händelseanalys har påbörjats för att utreda orsaker och konsekvenser av påvisad underdiagnostik. Syftet är att åtgärda eventuella brister och förhindra framtida avvikelser.

12 Fortsatt eftergranskning Fortsatt eftergranskning av tidigare granskade och ”normala” prover i Jämtland kommer att ske. Preliminärt 2 år tillbaka för kvinnor 23-50 år och 4 år för kvinnor över 50 år. Även indicerade prover ska eftergranskas.

13 Fortsatt eftergranskning Kvinnor med påvisade eller misstänkta cellförändringar kommer att kallas för ny kontroll med provtagning och eventuell behandling enligt vårdprogram.

14 Förbättrad diagnostik 2012 Förändringar planerade i Västerbotten och Jämtland under hösten 2012 med vätskebaserad cytologi och detektion av HPV hos kvinnor med låggradiga förändringar. Detta för att ge förbättrad diagnostisk säkerhet.

15 Gynekologiska cellprovskontroller Det är viktigt att kvinnor deltar i dessa gynekologiska cellprovskontroller för att man tidigt ska kunna påvisa cellförändringar som eventuell i framtiden kan omvandlas till cancer om inte förebyggande åtgärder vidtas.


Ladda ner ppt "Gynekologiska cellprovskontroller i Jämtland Jens Boman Verksamhetschef, Laboratoriemedicin VLL."

Liknande presentationer


Google-annonser