Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

G EOGRAFI HT. 2013. B REDDGRAD Kallas också för latituder eller parallellcirklar Den längsta breddgraden är ekvatorn Ekvatorn ligger på breddgraden noll.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "G EOGRAFI HT. 2013. B REDDGRAD Kallas också för latituder eller parallellcirklar Den längsta breddgraden är ekvatorn Ekvatorn ligger på breddgraden noll."— Presentationens avskrift:

1 G EOGRAFI HT. 2013

2 B REDDGRAD Kallas också för latituder eller parallellcirklar Den längsta breddgraden är ekvatorn Ekvatorn ligger på breddgraden noll När man bestämmer breddgrad måste man ha koll på om den ligger norr (N) eller söder (S) om ekvatorn.

3 L ÄNGDGRAD Kallas också för longituder Längdgraderna går från pol till pol Längdgraden noll går genom Greenwich i London och kallas för nollmeridianen. När man bestämmer längdgraden måste man ha koll på om den ligger öster eller väster om London

4 T IDSZONER Jorden är indelad i 24 tidszoner För att bestämma tid utgår man från nollmeridianen (längdgrad – London, Greenwich) Den tiden som man utgår från kallas UT – universal time Om klockan är 12.00 i London är den 13.00 i tidszonen precis öster om UT Om klockan är 12.00 i London är den 11.00 i tidszonen precis väster om UT

5 O LIKA TYPER AV KARTOR Det finns många olika typer av kartor Alla kartor avbildar en viss del av jordytan Skalan kan vara olika på olika kartor Man måste vara kritisk när man studerar kartan - man måste se efter vilket år kartan är ifrån - nya vägar och bostadsområden kan ha byggts, eller ha tagits bort

6 T OPOGRAFISKA KARTOR Avbildar terrängen Man kan också se om landskapet är platt eller kuperat Höjdskillnader avbildas med nivåkurvor Visar skog, öppen mark, broar, städer, samhällen, sjöar och vattendrag

7

8 T EMATISKA KARTOR Visar ett speciellt tema: - Temperatur - Nederbörd - Befolkning - Produktion - Religion - Språk - Klimatområden

9

10 GIS GIS betyder geografiskt informationssystem GIS är ett system där man med hjälp av datorer samlar in och arbetar med information. GIS är kartor, tabeller och register som man lagrar och använder i datorer. Med hjälp av GIS kan man kombinera data med en karta för att få fram en tydlig bild av det som undersöks T.ex. kan ett företag med hjälp av GIS göra en karta som visar på hur många som bor i närområdet. Google Earth ett exempel på GIS

11 K ARTPROJEKTIONER Kartprojektioner är olika metoder för att avbilda jorden på en plan karta Eftersom jorden är rund blir det inte helt perfekt Vill man ha en riktig bild av jorden är det bara jordgloben som duger Två exempel på kartprojektioner är: Cylinderprojektionen – Mercators projektion och: Konprojektionen – Mollweides projektion

12 M ERCATORS PROJEKTION – CYLINDERPROJEKTION Ofta världskartor och sjökort Jordgloben avbildas på en cylinder som sedan klipps upp och plattas ut

13 M OLLWEIDES PROJEKTION - Är ytriktig och återger hela jorden i en oval kartbild Konprojektion Världskartor


Ladda ner ppt "G EOGRAFI HT. 2013. B REDDGRAD Kallas också för latituder eller parallellcirklar Den längsta breddgraden är ekvatorn Ekvatorn ligger på breddgraden noll."

Liknande presentationer


Google-annonser