Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vad är GIS? Introduktionskurs för användare Del 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vad är GIS? Introduktionskurs för användare Del 1."— Presentationens avskrift:

1 Vad är GIS? Introduktionskurs för användare Del 1

2 Allt som finns någonstans ger geografisk information! Skolan Vägen Åkern Skogen Eleverna Församlingen Företaget Hemtjänsttagren Gränsen Adressen

3 GIS står för Geografiska Informations System. Snabbt förklarat är det "kartor på data", dvs digitala kartor som hanteras av en dator för analyser m.m. Vad är då fördelen med att ha kartorna digitala? Jo, man kan nämligen skapa vilka kartor man vill, genom att lägga på de lager som du själv vill ha just för tillfället. Det som gör det ännu mera kraftfullt, är att man kan koppla information till varje objekt på kartan, t. ex. den yta som visar en fastighet innehåller information om vem som äger den, vilken adress den ligger på, hur många som bor där m.m. Det går att lägga till hur mycket informa- tion som helst, det är bara fantasin som sätter gränser. Till varje objekt på en karta finns en tabell knuten, som här t.ex. till ett par naturvårdsområden. Man kan t.ex. välja att bara visa områden av typ klass 1, eller naturvårdsområden som finns i Vassmolösa. (Materialet hämtat från Geografiska Kalmardata)

4 Geografiska data kan redovisas i form av raster (rutnät) eller vektorer (punkter, linjer och ytor) (Bilden hämtad från ESRI:s ”About GIS”)

5 Ett fungerande GIS består av flera komponenter Hårdvara Mjukvara Engagerad ledning Kompetens Organisation Data

6 Informationen -ett kapital att förvalta

7 effektivare arbetsmetoder högre kvalitet enklare integration snabbare tillgång till data effektivare informationsspridning Per Söderström

8 Geografisk information på skrivbordet Koppling mellan geografisk och annan information Informationen sökbar och tillgänglig Överföring av information förenklas Per Söderström

9 ’G’IS- knepet gör infohanteringen effektiv Sätta geografiskt läge, adress etc. Mycket information Koppla företeelser Lokalisera Se sammanhang Öka förståelse Presentera Visualisera

10 Det är lönsamt för organisationer och företag att satsa på GIS ! Flera kostnads/nyttoanalyser visar att det inte är orimligt att tjäna 4 kronor per investerad krona….. Exempel enligt Katarina Lindgren, 1997

11 Fyra S Det finns inget enhetligt och perfekt sätt att införa GIS i en organisation, eftersom förutsättningarna alltid varierar. Dock finns några allmänna riktlinjer som man bör ha i åtanke. Ibland uttrycks det med fyra S: Små Säkra Synliga Succéer Införande av GIS bör bygga på ett strategiskt ställningstagande i organisationens högsta ledning, vilket skall vara dokumenterat bland annat i organisationens IT/GIS-strategi. Med utgångspunkt från verksamhetens informationsbehov och tillgången till geografiska data, bör man sträva efter att stegvis bygga sig uppåt. Börja med enkla tillämpningar som gör nytta i många rutinartade arbetsuppgifter och gå mot mer komplexa och kvalificerade användningsområden.

12 Slutsats om kostnad & nytta  Höga kostnader för data  Höga kostnader för kompetens  Stora nyttor i arbetseffektivitet  Vidareanvändning ger flerdubbelt  Vissa villkor måste uppfyllas

13 ...om organisation & process  Organisatorisk anpassning viktig  Implementeringen tar ofta 3 - 5 år  Gemensam satsning allt vanligare 

14 Två huvuddelar i ett GIS Register och annan information –befintliga register –externa databaser –scannade dokument Kartor och annan geometrisk information –koordinatregister –gatuadresser –digitala kartor –ritningar Källa: ESRI Sweden, 1993

15 GIS integrerar olika informationskällor Källa: OGIS, 1999

16 Kartan - ett effektivt sätt att kommunicera Källa: OGIS, 1999

17 Källa: StrateGIS, 1999 GIS i verksamheten

18


Ladda ner ppt "Vad är GIS? Introduktionskurs för användare Del 1."

Liknande presentationer


Google-annonser