Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

OECD Territorial Review: Skåne 2012 Viktigaste slutsatserna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "OECD Territorial Review: Skåne 2012 Viktigaste slutsatserna."— Presentationens avskrift:

1 OECD Territorial Review: Skåne 2012 Viktigaste slutsatserna

2 Bakgrund Region Skåne gav år 2010 OECD i uppdrag att undersöka Skånes styrkor och utmaningar Resultatet var tänkt att fungera som underlag till en ny regional utvecklingsstrategi för Skåne OECD presenterade sin rapport våren 2012 Våren 2014 ska regionfullmäktige fatta beslut om en ny regional utvecklingsstrategi

3 Tillväxten Skåne har en dålig tillväxt per capita jämfört med Stockholm och Västra Götaland Den förhållandevis stora befolkningsökningen innebär att Skåne måste springa för att stå stilla Sysselsättningsgraden är den lägsta i Sverige – och har varit så länge

4 Tillväxten Föreslagna åtgärder för att förbättra tillväxten: – Arbetsmarknadspolitiken måste bli en del av tillväxtpolitiken – Bättre utnyttjande de inflyttades bidrag – Lättare övergång från skola till arbete – Större utnyttjande av utökade arbetsmarknadsregioner

5 Innovationer Skåne utmärker sig som en av världens främsta kunskaps- och teknologiregioner För att komma vidare behövs – Bättre uppföljning och utvärdering av gjorda insatser – Främja gränsöverskridande kluster- och innovationsarbete – Större privat engagemang i innovationssystemet

6 Sammanfattning Behov av ett paket av offentlig service för att attrahera familjer till högutbildade och utländska studenter Brist på långsiktig strategisk planering Segregation inom utbildning, arbetsliv och boende Behov av stöd för att främja utbildning, entreprenörskap och karriärvägar för de mest isolerade grupperna Brist på entreprenörer Svag tillväxt bland nystartade företag Öka andelen innovativa företag Låg produktivitet Hög arbetslöshet, särskilt bland ungdomar Ekonomiska trender Demografisk dynamik Stark aggregerad BRP- tillväxt Innovationer Stora investeringar i FoU Stark specialisering i kunskapsintensiva sektorer Gränsöverskridande forsknings- och innovationspotential Livskvalitet Bra tillgänglighet och närhet till Köpenhamn Ledande inom miljöskydd och gröna transporter/energi Potential att utveckla varumärket ”en hälsosam region” Human- kapital Levande samhälle baserat på mångfald Potential att använda talangen bland utlandsfödda, ungdomar och kvinnor


Ladda ner ppt "OECD Territorial Review: Skåne 2012 Viktigaste slutsatserna."

Liknande presentationer


Google-annonser