Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SNART BÖRJAR DET. VÄLKOMMEN Landstingsfullmäktigeledamöter Beredningsledamöter Ledamöter i Patientnämnden Revisorer Övriga.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SNART BÖRJAR DET. VÄLKOMMEN Landstingsfullmäktigeledamöter Beredningsledamöter Ledamöter i Patientnämnden Revisorer Övriga."— Presentationens avskrift:

1 SNART BÖRJAR DET

2 VÄLKOMMEN Landstingsfullmäktigeledamöter Beredningsledamöter Ledamöter i Patientnämnden Revisorer Övriga

3 ATT TA POLITISKT ANSVAR KRÄVER KUNSKAP

4

5

6 10.00 – 10.30Inledning Politikerrollen Elisabeth Lindberg (S) Landstingsfullmäktiges ordförande 10.30 – 11.45 (Inklusive 15 min paus/fruktstund) Politikens förutsättningar i ett flernivåsystemMagnus Blomgren Forskare i statsvetenskap vid Umeå universitet 11.45 – 12.20 EU:s beslutsprocess och aktuella frågor på EU-nivå Jonas Nuldén, Europa Direkt Norrbotten, Länsstyrelsen i Norrbottens län Helena Gidlöf, internationell samordning, regionala enheten 13.20 - 13.45Landstingets internationella engagemang och aktuella frågor på EU-nivå Helena Gidlöf, internationell samordning, regionala enheten Kurt-Åke Hammarstedt, chef, regionala enheten 13.45 – 14.00Sträck på benen och ät frukt 14.00 – 15.00Betydelsen av politikeruppdraget internationelltKenneth Backgård (NS) Oppositionsråd Agneta Granström (MP) Folkhälsoråd 15.30 – 16.10Landstingspolitikerns roll och utmaningar – en uppföljningMagnus Blomgren Forskare i statsvetenskap vid Umeå universitet 16.10 – 16.40Sammanfattande reflektionAv samtliga föredragare

7 UTVÄRDERINGAR Många är nöjda med föreläsare … Många är nöjda med det praktiska… Åtgärder idag: Kortare pass, fler raster UTVÄRDERA DAGEN!

8

9 P OLITIKERROLLEN? Hur ska/bör en politiker vara?.. Vilka krav ställs på en politiker?.. Politiker - ”en roll”?.. Politikens verklighet?..

10 FÖRÄNDRINGAR / TRENDER

11 MARKNAD… Offentliga sektorn konkurrensutsatt 21% av den totala kostanden för landstingen i Sverige är köpta tjänster Kommunala aktiebolag (egna eller gemensamma) 1600 st i Sverige Lagen om offentlig upphandling Lagen om valfrihet Kundval istället för rättighetslagar Från kollektiv till individuell nytta

12 FLERA NIVÅER… Offentliga-privata partnerskap Offentlig-offentlig partnerskap Lokal-nationell-internationell EU – 60% av Kommunfullmäktiges dagordning Regioner Kommunförbund (110 st i Sverige) Nätverk Korruption – ”frestelsekultur”

13 NY MAKTFÖRDELNING… Fördelning av makt – inom pol organisationen Fullmäktigeförsamlingarna allt äldre – svagare? Professionalisering av politiker Färre förtroendevalda 2010 = 43 000 st, (icke obligatoriska nämnder) Fördelning av makt – politik och förvaltning ökad specialisering statlig detaljstyrning Fördelning av makt – representativ demokrati och medborgaren Partipolitik – 100 000 personer aktiva – representativa? Professionalisering av partierna Medborgarförslag, medborgardialog

14 POLITISKT INTELLIGENS = MACHIAVELLISK INTELLIGENS människans förmåga att klara intriger och konflikter som uppstår i stora sociala grupper Vår hjärnas storlek kom till av behovet att klara samlevnad i grupper upp till ett par hundra individer (Dunbar) Att lyckas styra andra, att kunna luras och bedraga, att manipulera i syftet egen vinning ingår i denna förmåga

15

16


Ladda ner ppt "SNART BÖRJAR DET. VÄLKOMMEN Landstingsfullmäktigeledamöter Beredningsledamöter Ledamöter i Patientnämnden Revisorer Övriga."

Liknande presentationer


Google-annonser