Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Fördjupad förstudie Projekt NOORS Rolf Höglund.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Fördjupad förstudie Projekt NOORS Rolf Höglund."— Presentationens avskrift:

1 1 Fördjupad förstudie Projekt NOORS Rolf Höglund

2 2 NOORS Projektet är ett gemensamt EU-finansierat projekt mellan Tromsø och Finnmark fylken I Norge tillsammans med Norrbottens län i Sverige. Projektets målsättning är att genom en fördjupad förstudie och med utgångspunkt från naturgasfyndigheterna i Nordnorge undersöka möjligheten att använda flytande naturgas (LNG) i de norra delarna av Finland och Sverige. Projektet tar även sikte på samverkan mellan SME-företag och högre utbildningssäten i regionen med utgångspunkt från naturgasen.

3 3 WP1, WP2 LTU BDX Statoil Barents Naturgass LNAB Organisation Ledning Work Package 1 SME Norge SME Sverige LNAB BNG Statoil Baindustri Logistik Transporter Work Package 2

4 4 WP3, WP4 LTU Statoil Barents NaturGass Marknad Finansiering Produktion Work Package 4 LNAB BNG Länsstyrelsen Norrbotten Troms och Finnmark Fylken Basindustri SME Offentlig förvaltning Miljö Forskning Work Package 3

5 5 Kopplingar Hammerfest Tromsö Luleå Murmansk Narvik Piteå Rönnskär

6 6 Finansiering € ,- Sverige –E–EU Interreg IIIA Nord 58% –L–Länsstyrelsen i Norrbottens län –L–Länsarbetsnämnden –L–Längmanska företagarfonden –L–Luleå kommun –I–Industrin Norge –N–Norska staten 50% –T–Troms fylke –F–Finnmark fylke –I–Industrin

7 7 Tidplan START MÅL 31/ ALLMÄN INDUSTRI VÄRME EL

8 8 Tidplan START MÅL 31/ ALLMÄN INDUSTRI VÄRME EL Generella frågeställningar Skatter, avgifter Politiska konsekvenser

9 9 Tidplan START MÅL 31/ ALLMÄN INDUSTRI VÄRME EL Idéinventering Undersökningar Pilot Barentshavs- konfernes Hammerfest FoU LNG-teminal Bodø Seminarium Hammerfest

10 10 Tidplan START MÅL 31/ ALLMÄN INDUSTRI VÄRME EL Marknads- undersökning Utsläppsrätter och konsekvenser ur LNG-perspektiv

11 11 Tidplan START MÅL 31/ ALLMÄN INDUSTRI VÄRME EL Slutrapport Seminarium okt Luleå

12 12 Förväntningar och önskemål från referensgruppen. Förhållandet och kopplingar mellan prisbilder på kol, olja och naturgas bör undersökas liksom investeringsrisker. Alternativa energislag såsom naturgas skiljer sig i villkoren mellan de nordiska länderna när det gäller energiskatter, kommersiella förhållanden och prisbildningar. Projektet bör genomlysa detta. Naturgasen bör bedömas ur ett politiskt perspektiv. Vilka styrmedel används? NOORS-projektet bör harmoniseras med övriga projekt inom länet och införa samstämmighet mellan bio- fossil naturgas. Utsläppsproblematiken, metan, propan och koldioxid ses över. Vidareförädling av gasen bör noga undersökas och problemen belysas. Prissättning och delägarskap bör undersökas.

13 13 Rapporter LNG som industriell råvara. (No). Utsläpp av metan. (No). Investering och finansiering av terminalanläggningar. (No). Gaskraftverk i Hammerfest – Eldistribution. (No). Marknadsundersökning Sverige-Finland (fastighetsbolag, energibolag, SME, industri). (Sv). Miljövärdering och konsekvensanalyser. (No). Nya/framtida utsläppsrätter och konsekvenser ur LNG-perspektiv. (Sv). Energicampus Nord (Konvertering från olja till naturgasförbränning). (Sv).

14 14 Beslutsläge Svenska kostnader (EU-stödberättigade) € ,- Finansiering: Länsstyrelsen i Norrbottens län10.240,- Längmanska företagarfonden 7.100,- Luleå kommun20.400,- LAN48.160,- EU ,- Näringslivet ,- Summa ,-

15 15 Beslutsläge Norska kostnader € ,- Finansiering: Troms Fylke ,- Finnmark Fylke ,- Norska staten58.000,- Näringslivet 9.000,- Summa

16 16 Tidplan - Noors Beredning, Ansökan, Beslut Juridik, organisation Miljöbedömningar Forskning, utvärdering Logistik, lastbärare JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC Marknad Miljöbedömningar Finansiering Produktionsbeslut Forskning, utvärdering JANFEBMARAPRMAJJUNJULAUGSEPOKTNOVDEC 29/ Seminarium Hammerfest Ledningsgrupp Hammerfest, Kiruna, Bodø - Seminarium Luleå – Referensgrupp februari


Ladda ner ppt "1 Fördjupad förstudie Projekt NOORS Rolf Höglund."

Liknande presentationer


Google-annonser