Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Professor Peter Melz1 Omstruktureringar och mervärdesskatt - inledande översikt Professor Peter Melz Institutet för mervärdeskatterättslig forskning, Stockholms.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Professor Peter Melz1 Omstruktureringar och mervärdesskatt - inledande översikt Professor Peter Melz Institutet för mervärdeskatterättslig forskning, Stockholms."— Presentationens avskrift:

1 Professor Peter Melz1 Omstruktureringar och mervärdesskatt - inledande översikt Professor Peter Melz Institutet för mervärdeskatterättslig forskning, Stockholms Universitet

2 Professor Peter Melz2 I mervärdesbeskattningens nollzon - En skatt på konsumtion - Ingen skattebelastning på producenter

3 Professor Peter Melz3 Orsaker till problem vid inkomstbeskattningen Realisationsprincipen Värdetillväxt på tillgångar i näringsverksamhet Värdetillväxt på andelar i juridiska personer

4 Professor Peter Melz4 Orsaker till problem vid mervärdesbeskattningen Transaktionsskatt Utgående mervärdesskatt på hela omsättningen (avdrag har redan skett) Omsättning av andelar normalt undantagna

5 Professor Peter Melz5 Förvärvare utan avdragsrätt –Konsument eller konsumentproxy OK att överlåtelsen medför mervärdesskatt netto –Övriga: skapar kumulativ effekt att förvärvaren ej kan dra av

6 Professor Peter Melz6 Förvärvare med avdragsrätt Nollsumma, men Administrativa kostnader Kreditkostnader

7 Professor Peter Melz7 Undantag för verksamhetsöverlåtelser 3 kap. 25 § ML Eliminerar kreditkostnaderna Eliminerar inte administrativa besvär Minskar eller ökar osäkerheten? Reverse charge bättre?

8 Professor Peter Melz8 Undantaget enligt 3 kap. 25 § ML Enkla krav –Förvärvaren ska ha avdragsrätt –Överlåtelse av ”hela” verksamheten Inkomstbeskattningen har flera skyddsbehov –Underskott, 3:12

9 Professor Peter Melz9 Underprisöverlåtelser Till skattskyldig förvärvare Kan ske utan beskattningskonsekvenser 7 kap. 3 b § ML

10 Professor Peter Melz10 Anslutande komplikationer Transaktionskostnader –Konsulter Aktieöverlåtelser Verksamhetsöverlåtelser

11 Professor Peter Melz11 Radikala förslag Fredag 1 april 11.30


Ladda ner ppt "Professor Peter Melz1 Omstruktureringar och mervärdesskatt - inledande översikt Professor Peter Melz Institutet för mervärdeskatterättslig forskning, Stockholms."

Liknande presentationer


Google-annonser