Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Marknad och politik: makroekonomi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Marknad och politik: makroekonomi"— Presentationens avskrift:

1 Marknad och politik: makroekonomi
Politikernas otillräcklighet Makroekonomernas otillräcklighet Medlens otillräcklighet i förhållande till målen Oklara, motstridiga och svårmätta mål? Inte så lätt med stabiliseringspolitik och strukturella åtgärder som det framställs i läroboken…

2 Några grundläggande begrepp
Aktiv, inter-ventionistisk Regel/norm-baserad Diskretionär X Fasta regler Återkopplings-regler

3 Tidsinkonsistens: regel, politik som det inte finns incitament att frångå i framtiden
Trovärdighet: byggs upp långsamt, raseras snabbt. Rykte? Bindningar? Signalering? Lags: upptäckt, beslut, effekt “Det makroekonomiska trilemmat”

4 Aspekter på stabiliseringspolitik
Genomslagskraft: valutaregim och kapitalrörlighet Budgetunderskott/statsskuld: reell och institutionell begränsning för fin pol? Olika lags, reversibilitet Fördelningspolitiska konsekvenser? Målkonflikter på kort sikt, inte på lång sikt!

5 Policyslutsatser i nutiden
Växelkursnorm ->70-tal (1992 i teorin) sysselsättningsnorm prisstabilitetsnorm 93-nu? Stabiliseringspolitiken begränsad: grovjustering Penningpolitiken dominerar 91-nyss? Utbudssidan, strukturreformer! Men hur ser praktiken ut…? För släpphänt politik i goda/normaltider när det krisar rejält: normer överges, finans-politik viktig, samarbete och nationalism?

6 1. 70-talets oljechocker (utbudschocker) Möjliga motdrag?
Gör ingenting (automatisk anpassning av löner … sakta) Inkomstpolitik, “intern devalvering”: sänka inhemskt kostnadsläge Växelkurspolitik … devalvering? Finanspolitik (“överbryggning”) Sverige: först 4, sedan 3

7 2. 90-talskrisen inhemskt framkallad efterfrågestörning
Samverkan av allt elände: internationell lågkonj (inkl återföreningen): NX; höga räntor I inhemskt: löneökningar) SAS sparchock -> C bostadsbyggande I offentliga besparingar G “botten gick ur”

8 åtgärder… Först: (desperat) försvar av den fasta växelkursen, samt kraftigt kontraktiv politik!! Sedan: nya spelregler flytande kurs inflationsmål budgetuppstramning

9 Dagens institutionella förutsättningar
Inflationsmål riksbanken självständig (kommunikation, signalering) Utgiftstak, budgetöverskottsmål, 4-åriga mandatperioder EU-medlemskap, tillväxt- och stabilitetspakten, konkurrensregler… Flytande växelkurs Vaga inflationsmål, centralbank för genomsnittet av alla Nationell finanspolitik EU-medlemskap, tillväxt- och stabilitetspakten, konkurrensregler, EMU

10 Dagens ekonomiska kris
Finanskris, utlöst i USA Gigantiska globala obalanser EMU möjliggör budgetunderskott Ovilja till anpassning (politik vs. ekonomi) men oundviklig lååångsiktig sådan? Traditionella medel körda i botten Internationellt samarbete??? Nya spelregler? eller back to business as usual

11 Diagram 2.16. Produktionsgap (BNP) Procentuell avvikelse från potentiell nivå
Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos. Källor: SCB och Riksbanken

12 Varifrån??

13 Peters prognos Ljus framtid för svensk ekonomi: -apprecierande krona -fortsatt låg inflation -hyfsat god tillväxt (relativt) -osäkert med arbetsmarknaden?? Lång anpassning internationellt -USA depreciering, export, inhemskt sparande -Kina avtagande tillväxt, import: motor+välstånd -snabb återhämtning i vissa länder (Tyskland), långvarig anpassning i andra


Ladda ner ppt "Marknad och politik: makroekonomi"

Liknande presentationer


Google-annonser