Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MMS Akademi 2010-02-17 Så här mäter, räknar och rapporterar MMS tittarsiffror. Mona Wikman & Mats Lindkvist.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MMS Akademi 2010-02-17 Så här mäter, räknar och rapporterar MMS tittarsiffror. Mona Wikman & Mats Lindkvist."— Presentationens avskrift:

1 MMS Akademi 2010-02-17 Så här mäter, räknar och rapporterar MMS tittarsiffror. Mona Wikman & Mats Lindkvist

2 Agenda TV-tittandet idag Så mäts TV-tittandet Panelen MMS Gyllene Regler Definitioner Räkneregler Rating Räckvidd Timeshift Tack för idag!

3 TV-tittandet idag På MMS hemsida under ”Publicerade rapporter” kan man löpande läsa om TV-tittandet. Veckorapport Månadsrapport Halvårsrapport Årsrapport

4 Tittartid 1999-2009

5 Tittartid i olika målgrupper

6 Tittartid månadsvis 3-99 år

7 TV-tittandet timme för timme.

8 Så här mäts TV-tittandet

9 Nielsen - Panelen Panelen består av 2600 personer som bor i 1350 hushåll. TV-tittandet registreras med hjälp av en speciell fjärrkontroll på en TV-mätare. Eurometer - TVM5 - UNITAM MMS mäter TV-tittandet i hemmet och man räknas som TV-tittare när man befinner sig i samma rum som en påslagen TV. Även gäster registrerar sitt tittande för att kompensera för panelmedlemmarnas tittande i andras hem. Frivillig deltagande utan avtal. Belöning två trisslotter i månaden. Omsättningen i panelen är ca. 25 % varje år. Nielsen Audience Measurement äger mätutrustningen och administrerar panelen.

10 Hur vet vi hur verkligheten ser ut? Basundersökningen - tre syften –Kartläggning av befolkningen –Underlag för framräkning av tittarsiffror –Rekrytering av panelhushåll

11 Hur ser panelen ut? Hur vet vi att panelen är representativ för Sveriges befolkning? För att spegla ett miniatyr-Sverige har statistiska analyser genomförts för att kontrollera vad som samvarierar mest med TV-tittandet och det är: Många respektive få kanaler (Pay resp. Non Pay) Familjesituation – 1 pers., 2 pers., 2+ med barn Utbildning – låg respektive hög Uppskattat TV-tittande – låg, medium, hög konsumtion

12 Panelmatrisen - Kontrollvariabler Panelen är indelad i 36 celler. Panelmatrisen används som bas vid rekrytering av nya hushåll och vid dagliga kvalitetskontroller. Indelningen baseras på : Pay – Non pay Utbildning Low-High Familjesituation Uppskattat TV-tittande Mer info om detta på kommande akademier.

13 Rekrytering av panelhushåll Basundersökning, telefon. Rekryteringsintervjun, telefon. Information via post. Teknikern ringer. Teknikern besöker hushållet. Handbok Nielsens regelbundna kvalitetsarbete.

14 Hur vet vi att panelen sköter sig? Dagliga kvalitetskontroller Kvalitetsundersökningar två gånger varje år.

15 MMS

16 MMS Gyllene Regler

17 Vad är MMS Gyllene Regler ? MMS definitioner och regler för hantering av tittardata och beräkning av tittarsiffror. Regelverket kan används i flera olika sammanhang, tex av analysverktyg som då förväntas ge samma resultat. MMS certifierar de programvaror som korrekt tillämpar MMS Gyllene Regler.

18 Varför MMS Gyllene Regler ? Skapar jämförbarhet mellan program, kanaler m.m. Jämförbarheten kan avse visst tillfälle eller över tiden. Skapar ordning och reda för köpare och säljare på en marknad som omsätter ca 5 miljarder. Möjliggör utvärderingar av sändningsinnehållet. Möjliggör kampanjuppföljning – leveranskontroll.

19 Vad kännetecknar en god medievaluta? Den är accepterad och använd av en hel bransch. Medvetenhet finns om att resultat fås från en modell av en verklighet. Enighet råder om att mätresultaten gäller i alla lägen. Den goda valutan lever genom att utvecklas och anpassas.

20 Exempel på definitioner Ett TV-dygn sträcker sig från 02:00 till och med 25:59. Mån-tors är vardagar, fre-sön är helgdagar. Månad och år består av ett antal hela veckor. Registrering av tittande sker på sekundnivå men rapportering sker på minutnivå. ”Kampen om minuten” innebär att om det finns flera tittarpass under en viss minut så vinner längst tittarpass hela minuten, om oavgjort så det senaste. En reklamspot ärver sin startminuts värden. Ett reklamblock består av en svit sammanhängande reklamspottar.

21 Exempel på räkneregler Relativa tal (%) beräknas ur panelen med summa vikter möjliga tittare som bas. Absoluta tal (000) beräknas sedan med hjälp av baser ur en basundersökning.

22 Fler exempel på räkneregler Gäster hos panelhushållen registreras och lever för en dag. Varje panelindivid har en daglig vikt, olika från dag till dag. Tittandet redovisas för individer, inte för hushåll.

23 Exempel på data som ligger till grund för siffrorna Basundersökning 2 ggr per år. Dagligen tittarpass och tittarefakta från Nielsen. Dagliga loggar över sända program och spottar från kanalerna.

24 In och utdata MMS Databas Mätdata Loggar från Kanaler (program och spotar) Kontrollkälla för spotloggar Internet Analysverktyg via internet (ex HotCollection) Egna filer Overnights Enkelt analys- verktyg (typ HotTop) Rapporter på hemsida FTP Browser App. klient Indata Utdata

25

26 Tittarpass VemPanelare 11433-666 VadTV4 När18:59-19:14 HurLive VarHemmet-kök Sammanhängande tittande av panelindivid Ca 20.000 pass per dag

27 Tittarefakta VemPanelare 11433-666 Ålder38 KönMan UrbaniseringsgradStorstad 35+ Familjesituation20+ i hushåll med barn 0-6 Dagens vikt3500 C:a 2.600 möjliga tittare per dag exklusive gäster

28 Olika mått i MMS TV-valuta Tittartidsorienterade. Räckviddsorienterade. Räckvidd och frekvens; många sändningar.

29 Tittartidsorienterade mått Rating eller genomsnittlig publikstorlek Avser genomsnittlig minut under en tidsperiod (program, dagdel) Ex: Den nattsända OS-invigningen i SVT1 hade 166.000 tittare eller 1,9% i 3+. (48% kvinnliga tittare) Genomsnittlig tittartid Genomsnittlig tittartid per dag och tittare under 2009 var 165 minuter. Ex: Hittills i år är snittiden per dag 194 min. Förra veckan (v.6) 185 min. Share eller tittartidsandel Hur stor del av det faktiska tittandet under en viss period som tillfaller ett program eller en viss kanal. Ex: Den nattsända OS-invigningen i SVT1 hade 57,3 % av allt tittande.

30 Vad är rating? Tänk er ett exempel med en teaterföreställning. Publiken strömmar in, dörrarna stängs, föreställningen börjar. Varje minut avbryts föreställningen och publiken räknas. Efter föreställningens slut summeras de noterade publikstorlekarna och divideras med antalet noteringar/minuter 1:a minuten = 512 2:a minuten = 514 3:e minuten = 511 (o.s.v.) Resultat: 1537 / 3 = 512, den genomsnittliga tittarsiffran = Rating

31 Räckviddsorienterade mått Reach (räckvidd) avser antal eller andel unika personer. TV4:s genomsnittliga dagliga räckvidd förra veckan (v.6) var 3.381(000) eller 38% i 3+ Daglig räckvidd = Sett minst 5 sammanhängande min

32 Standard för räckvidd MMS standard för program, dag, vecka är: Sett något allsminst 1 min Sett programminst 3 sammanhängande min Sett dag eller del av dagminst 5 sammanhängande min Veckoräckviddminst 15 sammanhängande min

33 Vad är räckvidd? Tänk er ett exempel med Stockholms central. Hur många olika personer vistas i stora centralhallen en viss dag? Vi frågar alla som lämnar hallen: 1.Har ni varit inne i hallen minst tre sammanhängande minuter? Om svaret är “ja” ställ fråga 2. 2.Har ni varit inne i centralhallen tidigare idag? Om svaret är “nej” gör en notering. Vid stängningsdags summeras antal noteringar och vi får fram hur många olika personer som vistats i centralhallen, räckvidden.

34 Räckvidd och frekvens många sändningar ex reklamkampanj Följer en uppsättning panelindivider över tiden. Paneldag blir mittendagen eller närmast efterföljande. Beräkning av antal träff per panelindivid. Redovisning tex hur många ggr man sett kampanjen 1+, 2+, 3+ o.s.v. Räckvidden för Samsungs 61 reklaminslag på TV3 förra veckan (v.6) var totalt 2.568.000 och i snitt såg man 2,6 reklaminslag, snittfrekvens.

35 Nyhet i TV-mätningen – Timeshift Mars 2010

36 Timeshift – nya mätare UNITAM – ny mätare 40 % av befintliga panelen där möjlighet till tidsförskjutet tittande finns. UNITAM mäter m.h.a. ljudmatchning. Referensbibliotek med drygt 100 kanaler. Ny total-TV definition – endast referensbandade kanaler.

37 Timeshift - nya tittarkomponenter (L) Live (T0) VOSDAL-viewed on same day as live (T1) Time shifted on 1st day after Live day (T2) On 2nd day after (T3) On 3rd day after …. (T7) On 7th day after

38 Timeshift – ny valuta Konsoliderat data (KO) –Slutgiltiga, officiella tittarsiffror (8 dagar efter livedagen). –Innehåller livetittande och VOSDAL samt TS-tittande upp till 7 dagar efter livedagen. –KO = L + T0 + T1 + T2 + T3 + T4 + T5 + T6 + T7 Overnights (OV) –Preliminära tittarsiffror dagen efter livedagen. –Innehåller livetittande samt TS-tittande samma dag (VOSDAL). –OV = L + T0

39 Läs mer om Timeshift på mms.se www.mms.se/timeshift

40 Tack för idag! Mona Wikman mona@mms.se 08-7361017mona@mms.se Mats Lindkvist mats@mms.se 08-7361010mats@mms.se www.mms.se På MMS hemsida finns mycket bra information för dig som vill veta mer. Du kan bland annat registrera dig kostnadsfritt på HotTop och ta fram egna topplistor. Flera utbildningstillfällen under våren: MMS TV-valuta17 mars MMS TV-panel14 april


Ladda ner ppt "MMS Akademi 2010-02-17 Så här mäter, räknar och rapporterar MMS tittarsiffror. Mona Wikman & Mats Lindkvist."

Liknande presentationer


Google-annonser