Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tätortsdatabas för Västmanlands län GIS, men sen då? - ”TRÅK-GIS” Standardisering Strukturering Kvalitet Tillgänglighet Ajourföringsrutiner Datautbyte.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tätortsdatabas för Västmanlands län GIS, men sen då? - ”TRÅK-GIS” Standardisering Strukturering Kvalitet Tillgänglighet Ajourföringsrutiner Datautbyte."— Presentationens avskrift:

1 Tätortsdatabas för Västmanlands län GIS, men sen då? - ”TRÅK-GIS” Standardisering Strukturering Kvalitet Tillgänglighet Ajourföringsrutiner Datautbyte Metadata Informations- och kunskapsspridning

2  ett samverkansprojekt mellan länets 11 kommuner att etablera en kartdatabas för samtliga 62 tätorter.  syftar också till att i samverkan med lantmäteriet skapa en heltäckande länsbas Tätortsdatabas för Västmanlands län

3

4 ÄGARORGANISATION:  Västmanlands Kommunförbund är ägare av tätortsdatabasen  Intressenter är länets 11 kommuner  Kommunförbundet har ett avtalsförhållande med varje enskild kommun  Kommunförbundet utser en styrgrupp som svarar för uppbyggnad, utveckling, drift, marknadsföring och administration av tätortsdatabasen.  Varje ingående kommun har full äganderätt till eget material. DRIFTORGANISATION:  Lantmäteriförvaltningen i Västerås stad svarar på uppdrag från ägaren för drift, utveckling och underhåll av tätortsdatabsen, samt bearbetning och leverans till kund enligt styrgruppens direktiv.

5 Fagersta (4) Norberg (3) Skinnskatteberg (3) Hallstahammar (6) Köping (3) Arboga (4) Kungsör (2) Västerås (13) Surahammar (3) Sala (13) Heby (8) 11 centralorter 51 övriga tätorter SUMMA: 62 tätorter Tätortsdatabas för Västmanlands län

6

7

8

9 Valskog i Kungsörs kommun, enligt Etapp 1

10 Tätortsdatabas för Västmanlands län Harbo i Heby kommun, enligt Etapp 2

11 Tätortsdatabas för Västmanlands län Sammanfattning: Tätortsdatabasen är uppbyggd helt enligt etapp 1, arbetet med etapp 2 pågår. (STRUKTUR, KVALITET) Basen byggs med inriktning på att följa gällande standards, ex. Adresser, Väg- och järnvägsnät, NVDB.(STANDARD) Ajourföring 1/år, för vägtemat 2/år (AJOURHÅLLNING) Tätortsdatabasen används i dag i flera verksamheter i kommunerna. (TILLGÄNGLIGHET) I flera av kommunerna nyttjas också den egna tätortsdatan för kartleveranser till olika kunder. (INFORMATIONSSPRIDNING) Tätortsdatabasen används för leveranser till och från NVDB. (DATAUTBYTE)


Ladda ner ppt "Tätortsdatabas för Västmanlands län GIS, men sen då? - ”TRÅK-GIS” Standardisering Strukturering Kvalitet Tillgänglighet Ajourföringsrutiner Datautbyte."

Liknande presentationer


Google-annonser