Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken Lena Strömvall, naturvårdshandläggare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken Lena Strömvall, naturvårdshandläggare."— Presentationens avskrift:

1 Samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken Lena Strömvall, naturvårdshandläggare

2 12:6 samråd Vad har vi samråd om?  VU ska avgöra, men vi begär att få ha samråd inom;  ledningsdragningar, vägarbeten och trädsäkringar  Vi tittar inte på detaljplanelagt område Verktygen:  Anmälningsblankett  Digitala shapefiler från vu  6 veckors svarstid

3 12:6 samråd - Vad tittar vi på? GIS-skikt  Biotopkarterade vattendrag och Värdefulla vattendrag  Förorenade områden  Fornminnen  Skyddade områden; NR, NP, N2000, Naturminnen, biotopskydd, strandskydd, grundvattenskydd  Samrådsområden  VMI, Rikkärrsinventering, Myrskyddsplan  Ängs- och hage, Ängs- och bete,  Arter (från artportalen)  Ramsar, bevarandeplan för odlingslandskapet  Riksintressen  Övriga intresseområden; t ex blivande NR etc

4

5 12:6 samråd – samråd med andra  Intern dialog med fiske, landsbygd, kulturmiljö, vatten och förorenade områden  Remiss till Skogsstyrelsen vid träff mot deras intresseobjekt; biotopskydd, nyckelbiotop och naturvärdesområden  Remiss till kommunerna utefter överenskommelse

6 Remiss till kommunerna Fyra olika nivåer på deltagande  Alltid: Sala, Köping, Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg  Vid träff inom intresseområden: Kungsör, Surahammar, Västerås  Om det berör strandskydd: Arboga  Om det är något särskilt: Hallstahammar

7 Kommunerna får alltid kopia på våra samrådsyttranden


Ladda ner ppt "Samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken Lena Strömvall, naturvårdshandläggare."

Liknande presentationer


Google-annonser