Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken"— Presentationens avskrift:

1 Samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken
Lena Strömvall, naturvårdshandläggare

2 12:6 samråd Vad har vi samråd om?
VU ska avgöra, men vi begär att få ha samråd inom; ledningsdragningar, vägarbeten och trädsäkringar Vi tittar inte på detaljplanelagt område Verktygen: Anmälningsblankett Digitala shapefiler från vu 6 veckors svarstid

3 12:6 samråd - Vad tittar vi på?
GIS-skikt Biotopkarterade vattendrag och Värdefulla vattendrag Förorenade områden Fornminnen Skyddade områden; NR, NP, N2000, Naturminnen, biotopskydd, strandskydd, grundvattenskydd Samrådsområden VMI, Rikkärrsinventering, Myrskyddsplan Ängs- och hage, Ängs- och bete, Arter (från artportalen) Ramsar, bevarandeplan för odlingslandskapet Riksintressen Övriga intresseområden; t ex blivande NR etc

4

5 12:6 samråd – samråd med andra
Intern dialog med fiske, landsbygd, kulturmiljö, vatten och förorenade områden Remiss till Skogsstyrelsen vid träff mot deras intresseobjekt; biotopskydd, nyckelbiotop och naturvärdesområden Remiss till kommunerna utefter överenskommelse

6 Remiss till kommunerna
Fyra olika nivåer på deltagande Alltid: Sala, Köping, Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg Vid träff inom intresseområden: Kungsör, Surahammar, Västerås Om det berör strandskydd: Arboga Om det är något särskilt: Hallstahammar

7 Kommunerna får alltid kopia på våra samrådsyttranden


Ladda ner ppt "Samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken"

Liknande presentationer


Google-annonser