Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Transporter av farligt gods Uppdrag 5 – Åtgärd 5:1 Riskbild Östergötland II.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Transporter av farligt gods Uppdrag 5 – Åtgärd 5:1 Riskbild Östergötland II."— Presentationens avskrift:

1 Transporter av farligt gods Uppdrag 5 – Åtgärd 5:1 Riskbild Östergötland II

2 Riskbild Östergötland – en sammanfattning Samverkansprojekt i länet, sedan 2004 Identifiera riskbild inom Östergötlands län. Regionalt råd för krishantering och skydd mot olyckor Landshövding(Ordförande) Försvarsdirektör (Länsstyrelsen)(Sekreterare) Vårddirektör (LiÖ) Länspolismästare Ordförande ÖSTSAM Biskop Chef SR Östergötland KSO Linköpings kommun KSO Norrköpings kommun Arbetsutskott Krishantering Skydd mot olyckor

3 Riskbild Östergötland – en sammanfattning Riskbild Östergötland I – 2004-2006 Identifiera riskbild inom Östergötlands län. 6 workshops med 51 deltagande myndigheter och organisationer i länet. 6 rapporter – för varje samverkansområde Riskbild Östergötland II – 2007-2009 6 uppdrag med 12 tillhörande åtgärder. Uppdrag 5 ”Fördjupade studier” Åtgärd 5:1 ”Transporter av farligt gods inom och genom länet”. Riskbild Östergötland III – 2010-2012 Arbetet fortsätter med 7 uppdrag.

4 Åtgärd 5:1 – Transporter av farligt gods Åtgärden består av två delar: Identifiera känsliga punkter i länet med avseende på transporter av farligt gods. Se över förebyggande åtgärder samt förmågan att hantera olyckor. Syfte Belysa och förebygga eventuell hotbild från olycka med transporter av farligt gods i och genom Östergötlands län. Mål Känsliga punkter på transportnätet ska lokaliseras och identifieras. Känslig punkt avser geografisk plats där olycka med transport av farligt gods anses utgöra stor risk för liv och miljö.

5 Slutmål Kartatlas

6 Transportleder E4 E22 Rv32 Rv34 Rv35 Rv50 Rv51 Rv55 Lv134 Lv206 Lv211 Lv215 Lv1153/1149 Södra stambanan Mjölby – Hallsberg Skärblacka – Finspång Norrköpings – Händelö Norrköping – Södra hamnen Yttre farled Länets ostkust Bråviken

7 Skyddsvärden SAMHÄLLSVÄRDEN NATUR/KULTUR KOMMUNIKATION

8 Flödesstatistik 430 (7520)=Tung trafik (Total) 50 (105)=Gods inkl VUT (Total) SträckaHandelsTotalt 15341223 22582 32404463 Väg: Total årsdygnstrafik samt tung trafik (källa: Vägverket). Farled: Antal farledspassager per mätområde (källa Sjöfartsverket). Järnväg: Totalt antal tåg samt godståg (källa: Banverket).

9 GIS-analys Buffertområde för väg och järnväg = 150 meter ArcGIS gör urval inom buffertområdet

10

11

12


Ladda ner ppt "Transporter av farligt gods Uppdrag 5 – Åtgärd 5:1 Riskbild Östergötland II."

Liknande presentationer


Google-annonser