Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstinget i Sörmland

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstinget i Sörmland"— Presentationens avskrift:

1 Landstinget i Sörmland
Eskilstuna Flen Gnesta Katrineholm 32549 Nyköping Oxelösund Strängnäs Trosa Vingåker Summa inv Varav <18 år Kommunerna har ett ansvar för hem-sjukvård för patienter >18 års ålder Enskild kommuns MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska, beslutar om avsteg från huvudansvaret, oftast i samråd med verksamhetschefen. Uppskattat behov av avancerad sjukvård i hemmet, barn/år Neonatologi 4-5 Neurologi 5-6 Onkologi 4-8 Övriga 2-3 Summa medeltal 18 barn Varav palliativ-vård: 1-2 barn/år

2 Landstinget i Sörmland
Neonatologi: okomplicerad neonatal uppföljning, 75% sjuksköterska (3). Enstaka större insatser för upplärning av föräldrar o assistenter. Icke neonatologi: ingen organiserad hemsjukvård. ASIH för vuxna i första hand, kan ibland överväga att skriva in barn. Uppdraget eventuellt på väg att innefatta även barn ASIH, Mälarsjukhuset, beredskap dygnet runt ASIH, Kullbergska, dagtid (7-22) + bered-skapssjuksköterska ASIH, Nyköpings lasarett, beredskap dygnet runt ASIH, Strängnäs, vårdcentral, ibland barn

3 Landstinget i Sörmland
FRAMTID?

4 Intervjuer, Sörmland Vad betyder hemsjukvård för dig/er
Möjligheter till insatser Kompetenser Tidpunkter Vad betyder egenvård för dig/er? Vad är centralt i hemsjukvårdsteamet person/funktion? Vad i vårdprocessen blev bra respektive mindre bra? Hur blev övergången mellan kurativ vård och palliativvård? Var den tydlig? Kan hemsjukvård ge samma trygghet som sjukhusvård? Vad skulle kunna öka förtroendet/trygghetskänsla vid ett hemsjukvårdsteam?

5 Landstinget i Västmanland
Arboga Fagersta Hallstahammar 15346 Kungsör Köping Norberg Sala Skinnskatteberg 4392 Surahammar 9890 Västerås Summa inv Varav < 18 år 50369 Kommunerna har hemsjukvårdsuppdraget sen september Barn <18 år ingår ej. Enskild kommuns MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska, beslutar om avsteg från huvudansvaret. 1 MAS kan tänka sig del av ansvar Uppskattat behov av avancerad sjukvård i hemmet, barn/år Neonatologi 5 Neurologi 3 Onkologi 3 Övriga 3 Summa medeltal 14 barn Varav palliativ-vård medel: 3 barn

6 Landstinget i Västmanland
AH (Avancerad hemsjukvård) – teamen täcker hela landstinget. Dygnet runt bemanning. Tar ej hemsjukvård av barn, men barn i palliativt skede skrivs in i AH-teamen och sköts sedan tillsammans med lasarettsanknutna barnläkare. Ibland (en kommun) i samarbete med kommunen. Barn hemskivna från neonatalvårds-avdelningen kan få landstingsdriven vård i hemmet efter viss tid. Ej andningshjälp (CPAP), mer sondmatning och syrgas och omvårdnad. Sjukhuset har en ”Resursen” där även barnkompetent personal ingår. Kan sättas in vid oväntat vårdbehov.

7 Intervjuer, Västmanland
Vad betyder hemsjukvård för dig/er Möjligheter till insatser Kompetenser Tidpunkter Vad betyder egenvård för dig/er? Vad är centralt i hemsjukvårdsteamet person/funktion? Vad i vårdprocessen blev bra respektive mindre bra? Hur blev övergången mellan kurativ vård och palliativvård? Var den tydlig? Kan hemsjukvård ge samma trygghet som sjukhusvård? Vad skulle kunna öka förtroendet/trygghetskänsla vid ett hemsjukvårdsteam?

8 Landstinget i Värmland
Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Årjäng Summa invånare Summa <18 år Kommuner har ansvar för hemsjukvård för befolkningen över 7 års ålder. Uppskattat medelbehov av avancerad hemsjukvård för barn inom landstinget: 5-10 barn/år Uppskattningsvis 1-2 barn med önskan om palliativ vård i hemmet

9 Landstinget i Värmland
För de över 7år: Situationer där palliativ vård behövs löses med respektive kommun, detta ser ganska olika ut och är person-bundet. Oftast behöver kommunen hjälp med barnkompetens från primärvården och barn och ungdomskliniken. De gånger det fungerar mindre bra försöker personalen på barn-mottagningen åka hem till patienten själva. Bor de långt bort blir de gångerna färre. Några gånger har det lösts tillsammans med det palliativa teamet för vuxna vilket fungerat utmärkt och är något som skulle kunna vidareutvecklas t.ex. med barnkompetens. Kommentar Margareta Jansson Neonatologi: Neonatal hemsjukvård finns och utgår ifrån neonatalavdelningen. Barn mellan 0-6 år är landstinget i Värmland huvudansvariga för. Utgår från barnmedicin-mottagningen och deras personal. Skapas lösningar för varje enskilt fall, ingen klar organisa-tion. Finns en koordinatorsfunktion.

10 Örebro läns landsting Askersund 11011 Degerfors 9477 Hallsberg 15283
Hällefors Karlskoga Kumla Laxå Lekeberg Lindesberg Ljusnarsberg Nora Örebro Summa inv Varav< Kommunernas har ett ansvar för hem-sjukvård för patienter >18 års ålder Enskild kommuns MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska, beslutar om avsteg från huvudansvaret. 6/12 MAS kan tänka sig del av ansvar ihop med landstingspersonal, 6/12 inte. Uppskattat medelbehov av avancerad hemsjukvård för barn inom landstinget: I medeltal 17 barn/år, varav palliativ hemsjukvård 1-2 barn/år

11 Örebro läns landsting Mobila teamet, för barn. 148% ssk (3), teamanknuten läkare 1 tim/v. Kontorstid med enstaka pass kvällar o helger. Telefonrådgivning. Aktuellt: 15 svårt sjuka barn inskrivna + hembesök till icke inskrivna (dagavd + avdelning) Onkologi, gastro, habilitering, kardiologi, lungsjukdomar, prematuritet, CF, OI, blödarsjuka, asylsökande. Arbetsuppgifter: sond, andnings-apparatur och övervakning, vikt, prover, iv behandling, vaccinationer, omläggning, transfusioner. Undervisning föräldrar och assistenter. LAH: Landstingets avancerade hemsjukvård för vuxna. Kan överväga att hjälpa till med barn i palliativ fas. Arbetsbelastning avgör. Förutsätter stöd av barnklinkens läkare och mobila team. Presentation Annika Wouda Johansson

12 Intervjuer, Örebro läns landsting
Vad betyder hemsjukvård för dig/er Möjligheter till insatser Kompetenser Tidpunkter Vad betyder egenvård för dig/er? Vad är centralt i hemsjukvårdsteamet person/funktion? Vad i vårdprocessen blev bra respektive mindre bra? Hur blev övergången mellan kurativ vård och palliativvård? Var den tydlig? Kan hemsjukvård ge samma trygghet som sjukhusvård? Vad skulle kunna öka förtroendet/trygghetskänsla vid ett hemsjukvårdsteam?

13 Landstinget i Uppsala län
Kommunernas uppdrag > 17 års ålder. Enskild kommuns MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska, beslutar om avsteg från huvudansvaret. I 2 kommuner bedrivs hemsjukvård av barn i palliativ fas, 2/6 övriga MAS kan tänka sig del av ansvar ihop med landstingspersonal, 4/8 tar inte barn . Enköping Heby Håbo Knivsta Tierp Uppsala Älvkarleby Östhammar Summa inv Varav< Uppskattat behov av avancerad sjukvård i hemmet, barn/år Neonatologi 17 Neurologi 5 Onkologi 5 Övriga 3 Summa medeltal 30 barn Varav palliativ-vård: 3-4 barn

14 Landstinget i Uppsala län
Sjukvårdsteamet: specialiserad hemsjukvård i Uppsala o Knivsta kommuner. Heldygnsvård och totalansvar. Har uppdrag för barn med cancersjukdom i sent palliativt skede. Kommunal verksamhet med läkare fr onkologkliniken. Hospice drivs av landstinget, uppdrag vuxna men kan överväga att ha (äldre) barn i sen palliativ fas. Palliativa rådgivningsteamet för vuxna i hela landstinget. Kommentar Ulla Martinsson Hemsjukvård för barn, 100 % sjuksköterska, (1). Kontorstid, ej kvällar, nätter, helger, semester. Ej utrymme för dagliga behov såsom omläggning, nutrition, antibiotika etc. Just nu 40 patienter på listan, varav 18 syrgasberoende. Även upplärning av assistenter och vårdnadshavare.

15 Intervjuer: Landstinget i Uppsala
Vad betyder hemsjukvård för dig/er Möjligheter till insatser Kompetenser Tidpunkter Vad betyder egenvård för dig/er? Vad är centralt i hemsjukvårdsteamet person/funktion? Vad i vårdprocessen blev bra respektive mindre bra? Hur blev övergången mellan kurativ vård och palliativvård? Var den tydlig? Kan hemsjukvård ge samma trygghet som sjukhusvård? Vad skulle kunna öka förtroendet/trygghetskänsla vid ett hemsjukvårdsteam?

16 Landstinget i Gävleborg
Hofors Sandviken Ockelbo Hälsingland Bollnäs Hudiksvall Ljusdal Nordanstig 9533 Ovanåker Söderhamn Boende i Gävleborg Varav <18 år Kommuner tar över allt omvårdnadsansvar för all hemsjukvård för de >18 år från 2013 Uppskattat behov av avancerad sjukvård i hemmet, barn/år Neonatologi 2 Neurologi 2 Onkologi 2 Övriga 2 Summa medeltal 8 barn Varav palliativ-vård medel: 1-2 barn

17 Landstinget i Gävleborg
Sjukhusansluten barnsjukvård i hemmet, Gävle sjukhus. Uppdrag andningshjälp i hela landstinget, hemsjukvård mest för Gästrikland. 190 % ssk (2 st). Kontorstid. Inskrives ej, men vårdplanering görs. 3 andningspatienter i Hälsingland, övriga patienter bara i Gästrikland, ca 20 barn idag. Daglig omläggning, antibiotika, cytostatika etc. Om helginsats dagtid kontaktas primärvården. De har svårare nu när nattpatrullen resurser överflyttats till kommunen I Helsingland försöker man från barnsjukvårdens sida lösa hemsjukvård i palliativ fas från fall till fall. Har ofta skett i samarbete med primärvårdens sjuksköterskor. Kommentar Kristina Stenberg För de > 18 år med cancer eller ALS har just instiftats palliativa team, utgående från Landstinget och onkologkliniken i Gävle. Läkare, ssk, kurator, läksekr, präst. 5 team. Hembesök för inskrivning och uppföljning. Kontorstid, rådgivande. Läkarberedskap 9-15 helger. Omvårdnadsansvar=kommun-erna Hälsingland: Sjuksköterskor på vårdcentral har tidigare kunnat hjälpa till i hemsjukvården. Nu har 10 ssk bara i Hudiksvall flyttats till kommunen, och kommer att ha svårare att ”hjälpa till med barn”.

18 Uppskattat behov av hemsjukvård för barn
Summa ca barn i våra 7 landsting 2011 dog 95 barn, varav 15 i cancersjukdom Behov av palliativ vård i hemmet ca barn/år Behov av omfattande hemsjukvård pga kronisk sjukdom barn/år Behov av hemsjukvård akut sjukdom: Antalet kan bli mycket stort om man inbegriper intravenös antibiotikabehandling, sondmatning och inhalationer, såromläggning och annat som avlastar från både sjukhusvård och öppenvård

19 Landstinget Dalarna Avesta Borlänge Falun Gagnef Hedemora Leksand Ludvika Malung-Sälen Mora Orsa Rättvik Smedjebacken Säter Vansbro Älvdalen Summa invånare Varav barn Från 7 januari 2013 har kommunerna tagit över hemsjukvården i Dalarna. Sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast. Vårdplan. Oavsett ålder. Dygnet runt, årets alla dagar. Läkarstöd från landstinget. Finns en specialiserad palliativ enhet som i samarbete med alla berörda vill ta ansvar för vård i hemmet för döende barn.

20 Landstinget Dalarna Specialiserad hemsjukvård är ett fortsatt ansvar för landstinget. Presentation Sofia Jarl kommunpolitiker, Gagnefs kommun

21 Landstinget Dalarna: Mats Hildén
Vad betyder hemsjukvård för dig/er Möjligheter till insatser Kompetenser Tidpunkter Vad betyder egenvård för dig/er? Vad är centralt i hemsjukvårdsteamet person/funktion? Vad i vårdprocessen blev bra respektive mindre bra? Hur blev övergången mellan kurativ vård och palliativvård? Var den tydlig? Kan hemsjukvård ge samma trygghet som sjukhusvård? Vad skulle kunna öka förtroendet/trygghetskänsla vid ett hemsjukvårdsteam?


Ladda ner ppt "Landstinget i Sörmland"

Liknande presentationer


Google-annonser