Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstinget i Sörmland •Eskilstuna98765 •Flen16019 •Gnesta10442 •Katrineholm32549 •Nyköping52336 •Oxelösund11236 •Strängnäs33072 •Trosa11529 •Vingåker.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstinget i Sörmland •Eskilstuna98765 •Flen16019 •Gnesta10442 •Katrineholm32549 •Nyköping52336 •Oxelösund11236 •Strängnäs33072 •Trosa11529 •Vingåker."— Presentationens avskrift:

1 Landstinget i Sörmland •Eskilstuna98765 •Flen16019 •Gnesta10442 •Katrineholm32549 •Nyköping52336 •Oxelösund11236 •Strängnäs33072 •Trosa11529 •Vingåker 8775 •Summa inv 274273 •Varav <18 år 55878 Kommunerna har ett ansvar för hem- sjukvård för patienter >18 års ålder Enskild kommuns MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska, beslutar om avsteg från huvudansvaret, oftast i samråd med verksamhetschefen. Uppskattat behov av avancerad sjukvård i hemmet, barn/år Neonatologi 4-5 Neurologi5-6 Onkologi4-8 Övriga2-3 Summa medeltal18 barn Varav palliativ-vård: 1-2 barn/år

2 Landstinget i Sörmland •Neonatologi: okomplicerad neonatal uppföljning, 75% sjuksköterska (3). Enstaka större insatser för upplärning av föräldrar o assistenter. •Icke neonatologi: ingen organiserad hemsjukvård. ASIH för vuxna i första hand, kan ibland överväga att skriva in barn. Uppdraget eventuellt på väg att innefatta även barn •ASIH, Mälarsjukhuset, beredskap dygnet runt •ASIH, Kullbergska, dagtid (7-22) + bered- skapssjuksköterska •ASIH, Nyköpings lasarett, beredskap dygnet runt •ASIH, Strängnäs, vårdcentral, ibland barn

3 Landstinget i Sörmland FRAMTID?

4 Intervjuer, Sörmland •Vad betyder hemsjukvård för dig/er •Möjligheter till insatser •Kompetenser •Tidpunkter •Vad betyder egenvård för dig/er? •Vad är centralt i hemsjukvårdsteamet person/funktion? •Vad i vårdprocessen blev bra respektive mindre bra? •Hur blev övergången mellan kurativ vård och palliativvård? Var den tydlig? •Kan hemsjukvård ge samma trygghet som sjukhusvård? •Vad skulle kunna öka förtroendet/trygghetskänsla vid ett hemsjukvårdsteam?

5 Landstinget i Västmanland •Arboga13353 •Fagersta12634 •Hallstahammar15346 •Kungsör 8030 •Köping24854 •Norberg 5630 •Sala21596 •Skinnskatteberg 4392 •Surahammar 9890 •Västerås 140499 •Summa inv 256224 •Varav < 18 år50369 Kommunerna har hemsjukvårdsuppdraget sen september 2012. Barn <18 år ingår ej. Enskild kommuns MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska, beslutar om avsteg från huvudansvaret. 1 MAS kan tänka sig del av ansvar Uppskattat behov av avancerad sjukvård i hemmet, barn/år Neonatologi 5 Neurologi3 Onkologi3 Övriga3 Summa medeltal14 barn Varav palliativ-vård medel: 3 barn

6 Landstinget i Västmanland •AH (Avancerad hemsjukvård) – teamen täcker hela landstinget. Dygnet runt bemanning. Tar ej hemsjukvård av barn, men barn i palliativt skede skrivs in i AH- teamen och sköts sedan tillsammans med lasarettsanknutna barnläkare. Ibland (en kommun) i samarbete med kommunen. Barn hemskivna från neonatalvårds- avdelningen kan få landstingsdriven vård i hemmet efter viss tid. Ej andningshjälp (CPAP), mer sondmatning och syrgas och omvårdnad. Sjukhuset har en ”Resursen” där även barnkompetent personal ingår. Kan sättas in vid oväntat vårdbehov.

7 Intervjuer, Västmanland •Vad betyder hemsjukvård för dig/er •Möjligheter till insatser •Kompetenser •Tidpunkter •Vad betyder egenvård för dig/er? •Vad är centralt i hemsjukvårdsteamet person/funktion? •Vad i vårdprocessen blev bra respektive mindre bra? •Hur blev övergången mellan kurativ vård och palliativvård? Var den tydlig? •Kan hemsjukvård ge samma trygghet som sjukhusvård? •Vad skulle kunna öka förtroendet/trygghetskänsla vid ett hemsjukvårdsteam?

8 Landstinget i Värmland Arvika 25829 Eda 8496 Filipstad10549 Forshaga11311 Grums 8939 Hagfors12170 Hammarö15061 Karlstad86929 Kil11782 Kristinehamn23729 Munkfors 3642 Storfors 4150 Sunne13102 Säffle15308 Torsby12219 Årjäng 9864 Summa invånare 273080 Summa <18 år50467 Kommuner har ansvar för hemsjukvård för befolkningen över 7 års ålder. Uppskattat medelbehov av avancerad hemsjukvård för barn inom landstinget: 5-10 barn/år Uppskattningsvis 1-2 barn med önskan om palliativ vård i hemmet

9 Landstinget i Värmland •Neonatologi: Neonatal hemsjukvård finns och utgår ifrån neonatalavdelningen. • Barn mellan 0-6 år är landstinget i Värmland huvudansvariga för. Utgår från barnmedicin- mottagningen och deras personal. Skapas lösningar för varje enskilt fall, ingen klar organisa- tion. Finns en koordinatorsfunktion. •För de över 7år: Situationer där palliativ vård behövs löses med respektive kommun, detta ser ganska olika ut och är person-bundet. Oftast behöver kommunen hjälp med barnkompetens från primärvården och barn och ungdomskliniken. •De gånger det fungerar mindre bra försöker personalen på barn-mottagningen åka hem till patienten själva. Bor de långt bort blir de gångerna färre. Några gånger har det lösts tillsammans med det palliativa teamet för vuxna vilket fungerat utmärkt och är något som skulle kunna vidareutvecklas t.ex. med barnkompetens. Kommentar Margareta Jansson

10 Örebro läns landsting •Askersund 11011 •Degerfors 9477 •Hallsberg 15283 •Hällefors 6988 •Karlskoga 29631 •Kumla 20738 •Laxå 5552 •Lekeberg 7298 •Lindesberg 22979 •Ljusnarsberg 4848 •Nora 10356 •Örebro138952 •Summa inv283113 •Varav<18 56768 Kommunernas har ett ansvar för hem- sjukvård för patienter >18 års ålder Enskild kommuns MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska, beslutar om avsteg från huvudansvaret. 6/12 MAS kan tänka sig del av ansvar ihop med landstingspersonal, 6/12 inte. Uppskattat medelbehov av avancerad hemsjukvård för barn inom landstinget: I medeltal 17 barn/år, varav palliativ hemsjukvård 1-2 barn/år

11 Örebro läns landsting •Mobila teamet, för barn. 148% ssk (3), teamanknuten läkare 1 tim/v. Kontorstid med enstaka pass kvällar o helger. Telefonrådgivning. •Aktuellt: 15 svårt sjuka barn inskrivna + hembesök till icke inskrivna (dagavd + avdelning) •Onkologi, gastro, habilitering, kardiologi, lungsjukdomar, prematuritet, CF, OI, blödarsjuka, asylsökande. • Arbetsuppgifter: sond, andnings-apparatur och övervakning, vikt, prover, iv behandling, vaccinationer, omläggning, transfusioner. • Undervisning föräldrar och assistenter. •LAH: Landstingets avancerade hemsjukvård för vuxna. •Kan överväga att hjälpa till med barn i palliativ fas. Arbetsbelastning avgör. •Förutsätter stöd av barnklinkens läkare och mobila team. Presentation Annika Wouda Johansson

12 Intervjuer, Örebro läns landsting •Vad betyder hemsjukvård för dig/er •Möjligheter till insatser •Kompetenser •Tidpunkter •Vad betyder egenvård för dig/er? •Vad är centralt i hemsjukvårdsteamet person/funktion? •Vad i vårdprocessen blev bra respektive mindre bra? •Hur blev övergången mellan kurativ vård och palliativvård? Var den tydlig? •Kan hemsjukvård ge samma trygghet som sjukhusvård? •Vad skulle kunna öka förtroendet/trygghetskänsla vid ett hemsjukvårdsteam?

13 Landstinget i Uppsala län •Enköping 40349 •Heby 13364 •Håbo 19883 •Knivsta 15279 •Tierp 20156 •Uppsala 202625 •Älvkarleby 9059 •Östhammar 21262 •Summa inv 341977 •Varav<18 69455 Kommunernas uppdrag > 17 års ålder. Enskild kommuns MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska, beslutar om avsteg från huvudansvaret. I 2 kommuner bedrivs hemsjukvård av barn i palliativ fas, 2/6 övriga MAS kan tänka sig del av ansvar ihop med landstingspersonal, 4/8 tar inte barn. Uppskattat behov av avancerad sjukvård i hemmet, barn/år Neonatologi 17 Neurologi5 Onkologi5 Övriga3 Summa medeltal30 barn Varav palliativ-vård: 3-4 barn

14 Landstinget i Uppsala län •Sjukvårdsteamet: specialiserad hemsjukvård i Uppsala o Knivsta kommuner. Heldygnsvård och totalansvar. Har uppdrag för barn med cancersjukdom i sent palliativt skede. Kommunal verksamhet med läkare fr onkologkliniken. •Hospice drivs av landstinget, uppdrag vuxna men kan överväga att ha (äldre) barn i sen palliativ fas. •Palliativa rådgivningsteamet för vuxna i hela landstinget. Kommentar Ulla Martinsson •Hemsjukvård för barn, 100 % sjuksköterska, (1). Kontorstid, ej kvällar, nätter, helger, semester. Ej utrymme för dagliga behov såsom omläggning, nutrition, antibiotika etc. Just nu 40 patienter på listan, varav 18 syrgasberoende. •Även upplärning av assistenter och vårdnadshavare.

15 Intervjuer: Landstinget i Uppsala •Vad betyder hemsjukvård för dig/er •Möjligheter till insatser •Kompetenser •Tidpunkter •Vad betyder egenvård för dig/er? •Vad är centralt i hemsjukvårdsteamet person/funktion? •Vad i vårdprocessen blev bra respektive mindre bra? •Hur blev övergången mellan kurativ vård och palliativvård? Var den tydlig? •Kan hemsjukvård ge samma trygghet som sjukhusvård? •Vad skulle kunna öka förtroendet/trygghetskänsla vid ett hemsjukvårdsteam?

16 Landstinget i Gävleborg Gävle96170 Hofors 9521 Sandviken37089 Ockelbo 5850 Hälsingland Bollnäs26158 Hudiksvall36821 Ljusdal18880 Nordanstig9533 Ovanåker 11392 Söderhamn25223 Boende i Gävleborg 276637 Varav <18 år51957 Kommuner tar över allt omvårdnadsansvar för all hemsjukvård för de >18 år från 2013 Uppskattat behov av avancerad sjukvård i hemmet, barn/år Neonatologi 2 Neurologi2 Onkologi2 Övriga2 Summa medeltal8 barn Varav palliativ-vård medel: 1-2 barn

17 Landstinget i Gävleborg •Sjukhusansluten barnsjukvård i hemmet, Gävle sjukhus. Uppdrag andningshjälp i hela landstinget, hemsjukvård mest för Gästrikland. •190 % ssk (2 st). Kontorstid. •Inskrives ej, men vårdplanering görs. 3 andningspatienter i Hälsingland, övriga patienter bara i Gästrikland, ca 20 barn idag. Daglig omläggning, antibiotika, cytostatika etc. Om helginsats dagtid kontaktas primärvården. De har svårare nu när nattpatrullen resurser överflyttats till kommunen •I Helsingland försöker man från barnsjukvårdens sida lösa hemsjukvård i palliativ fas från fall till fall. Har ofta skett i samarbete med primärvårdens sjuksköterskor. •Kommentar Kristina Stenberg •För de > 18 år med cancer eller ALS har just instiftats palliativa team, utgående från Landstinget och onkologkliniken i Gävle. Läkare, ssk, kurator, läksekr, präst. 5 team. Hembesök för inskrivning och uppföljning. Kontorstid, rådgivande. Läkarberedskap 9-15 helger. •Omvårdnadsansvar=kommun- erna •Hälsingland: Sjuksköterskor på vårdcentral har tidigare kunnat hjälpa till i hemsjukvården. Nu har 10 ssk bara i Hudiksvall flyttats till kommunen, och kommer att ha svårare att ”hjälpa till med barn”.

18 Uppskattat behov av hemsjukvård för barn •Summa ca 400.000 barn i våra 7 landsting •2011 dog 95 barn, varav 15 i cancersjukdom •Behov av palliativ vård i hemmet ca 12-24 barn/år •Behov av omfattande hemsjukvård pga kronisk sjukdom 100-130 barn/år •Behov av hemsjukvård akut sjukdom: Antalet kan bli mycket stort om man inbegriper intravenös antibiotikabehandling, sondmatning och inhalationer, såromläggning och annat som avlastar från både sjukhusvård och öppenvård

19 Landstinget Dalarna •Avesta21467 •Borlänge49482 •Falun56432 •Gagnef10012 •Hedemora15064 •Leksand15146 •Ludvika25639 •Malung-Sälen10178 •Mora20082 •Orsa 6835 •Rättvik10799 •Smedjebacken10650 •Säter10851 •Vansbro 6779 •Älvdalen 7139 •Summa invånare 276555 •Varav barn52571 Från 7 januari 2013 har kommunerna tagit över hemsjukvården i Dalarna. Sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast. Vårdplan. Oavsett ålder. Dygnet runt, årets alla dagar. Läkarstöd från landstinget. Finns en specialiserad palliativ enhet som i samarbete med alla berörda vill ta ansvar för vård i hemmet för döende barn.

20 Landstinget Dalarna •Specialiserad hemsjukvård är ett fortsatt ansvar för landstinget. Presentation Sofia Jarl kommunpolitiker, Gagnefs kommun

21 Landstinget Dalarna: Mats Hildén •Vad betyder hemsjukvård för dig/er •Möjligheter till insatser •Kompetenser •Tidpunkter •Vad betyder egenvård för dig/er? •Vad är centralt i hemsjukvårdsteamet person/funktion? •Vad i vårdprocessen blev bra respektive mindre bra? •Hur blev övergången mellan kurativ vård och palliativvård? Var den tydlig? •Kan hemsjukvård ge samma trygghet som sjukhusvård? •Vad skulle kunna öka förtroendet/trygghetskänsla vid ett hemsjukvårdsteam?


Ladda ner ppt "Landstinget i Sörmland •Eskilstuna98765 •Flen16019 •Gnesta10442 •Katrineholm32549 •Nyköping52336 •Oxelösund11236 •Strängnäs33072 •Trosa11529 •Vingåker."

Liknande presentationer


Google-annonser