Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ÖK-applikation och DB-modell Kristianstads kommun Christoffer Axelsson & Bengt Roos Stadsingenjörskontoret.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ÖK-applikation och DB-modell Kristianstads kommun Christoffer Axelsson & Bengt Roos Stadsingenjörskontoret."— Presentationens avskrift:

1 ÖK-applikation och DB-modell Kristianstads kommun Christoffer Axelsson & Bengt Roos Stadsingenjörskontoret

2 Nytt System- DP/Cadaster

3 DP Cadaster nytt kartsystem Ett lagringssätt för baskarta, ledningsdata, tätorts/översiktskarta mm Alla data lagras i Oracle Spatial Baserat på Oracle och Java Tunna webbklienter

4 Användargränssnitt

5 Integration mot GIS-verktyg Oracle Spatial 9i DP/Cadaster Lagring/Redigering av data Enkel utskrift GeoMedia Kartproduktion Avancerade GIS- analyser Databasvyer Konvertering av texter och symboler

6 Objekt i tätortskartan Lantmäteriets markskikt Lantmäteriets linjer – järnvägar, vattendrag Vägar Texter – orter, gatunamn, adresser, natur Markanvändning inom tätort Linjer – stigar och leder, järnvägar, kartografiska gc- vägar Larmrutor – 1km och 5km rutor Turistsymboler Byggnader

7 Lantmäteriets mark/linjeskikt Levereras 2 ggr om året Ligger utanför DP/Cadasters databas- modell Tungt att öppna upp i kartprogram Kanske måste göras om till raster för att öka prestanda i DP/Cadaster

8 Markanvändning inom tätort Bebyggelse Industriområde Järnvägsområde Parkerings- och torgplats Skog- och parkmark Bebyggelseområde Industri- och handelsområde Järnvägsområde Allmän plats Park- och grönområde Idrotts- och rekreationsområde

9 Vägar Väggeometrierna ajourhålls med GeoMedia med koppling mot Galant Kommer att ajourhållas med Microstation med koppling mot Tekis LV Utbyte med NVDB åt båda hållen Databasvyer sköter integration mot DP/Cadaster och GeoMedia

10 Byggnader Ytbildade, rättade och kontrollerade mot FIR vid övergång till nytt system Lagrade enligt modell framtagen av lantmäteriet och kommunförbundet

11 Problem med nuvarande lagring Trippel ajourföring av vissa texter i baskarta, tätortskarta (1:10 000) och översiktskarta (1:50 000) Vägtexter och adresser saknar koppling till kodlistor och till texter i baskartan Ingen generalisering av byggnader Viss problematik med integration mellan olika system – pga avsaknad av standard i oracle för lagring av texter och symboler

12 Objekttyper byggnad Bostadshus Offentlig byggnad Kyrka Industribyggnad Huvudbyggnad i övrigt Uthus/garage Transformator Pumpstation

13 Objekttyper byggnad Bostadshus- Bostad Offentlig byggnad- Samhällsfunktion Kyrka- Samfund Industribyggnad- Industribyggnad Huvudbyggnad i övrigt- Verksamhet Uthus/garage- Övrig byggnad Transformator- Övrig byggnad Pumpstation- Övrig byggnad

14 Byggnadsmodell

15 Byggnadsmodell forts.


Ladda ner ppt "ÖK-applikation och DB-modell Kristianstads kommun Christoffer Axelsson & Bengt Roos Stadsingenjörskontoret."

Liknande presentationer


Google-annonser