Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Framtida regionaltågstrafik i Mälardalen En presentation av ett möjligt trafiksystem Katrineholm 2012-02-28 Göran Gullbrand MÄLAB.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Framtida regionaltågstrafik i Mälardalen En presentation av ett möjligt trafiksystem Katrineholm 2012-02-28 Göran Gullbrand MÄLAB."— Presentationens avskrift:

1 Framtida regionaltågstrafik i Mälardalen En presentation av ett möjligt trafiksystem Katrineholm 2012-02-28 Göran Gullbrand MÄLAB

2 2 Märsta Västmanland Södertälje Eskilstuna Uppsala Västerås Bålsta Enköping Knivsta Sala Köping Örebro Arlanda Flemingsberg Katrineholm Vingåker Nyköping Gnesta Arboga Kungsör Strängnäs Flen Vagnhärad Laxå Degerfors Kumla Hallsberg Norrköping Linköping Stockholm Nykvarn Stockholms län Södermanland Örebro län Värmland Östergötland Läggesta Kolmården Kolbäck Västra Götaland Sundbyberg Dagens Regionala tågtrafik 2012 Uppsala län Hälleforsnäs Ransta Heby Morgongåva Kvicksund Fagersta Förklaring = Tåglinje med trafikavtal (färgad) = SJ kommersiell trafik (svart) (13)= Totalt antal tåg per vardag (dbt) Mjölby (14) (15) (13) (17) (8) (10) (8) (15) (12) (15) (21) (15+22+3) (15) (16) (10) (8) Mot Karlstad Mot Skövde Mot Borlänge Mot Gävle (8) (22+3) (16) (8) (4) (3) Bygger på SJ:s kommersiella trafik Trafikavtal kompletterar på Nyköpingsbanan Svealandsbanan Sörmlandspilen UVEN Totaltkostnad ca 130 mkr

3 Kollektivtrafikansvariga i Mälardalen äger idag inte egen kontroll över det regionala tågsystemet Stor del av den regionala tågtrafiken är inte reglerad i Trafikavtalen Reglerar inte hela utbudet på Nyköpingsbanan och Sörmlandspilen, endast det som vid upphandlingstillfället inte ansågs vara kommersiell trafik Ingen reglering i avtal för trafiken på Uppsalapendeln och Mälarbanan Förändringar de senaste åren i utbud och sträckor, kort varsel Skapar osäkerhet för resenärer och för kollektivtrafikansvariga Brister i kvalité och punktlighet inte enbart ett vinterproblem Brister i infrastrukturens underhåll och investeringar Äldre fordon och brister i förebyggande underhåll Stabilitet och pålitlighet en nyckelfråga

4 Ett sammanhållet regionaltågssystem växer fram Arbete pågår med att utarbeta förslag hur ett framtida regionaltågssystem i Mälardalen kan komma att utformas Ett regionalt tågtrafiksystem som samhället garanterar Befolkningstillväxten och den regionala utvecklingen innebär att resandet över länsgränsen beräknas öka och fler tåg kommer att behövas År 2017 beräknas Citybanan öppnas för trafik och då blir det möjligt att köra fler tåg i högtrafik till Stockholm Långsiktigt stabilt Invånare och näringsliv ska känna trygghet i att trafiken finns vid beslut om etablering för boende, arbete och företag Fasta linjesträckningar och enhetligt uppehållsmönster Stabila tidtabeller med regelbundna avgångar – s.k. styva tidtabeller Bör inkludera ett samordnat länsöverskridande pris- och biljettsystem

5 Viktiga funktioner som trafiken bör åstadkomma Trafiksystemet ska fungera för vardagsresandet i Mälardalen Prioritet för arbets- och studiependling, men fungera även för övrigt vardagsresande Underlätta det dagliga resandet såväl som planeringen av anslutande buss- och tågtrafik Möta årliga resandeökningar på 2-4 % – idag är många pendlartåg i stort sett fullsatta Ökade marknadsandelar – få en överflyttning från biltrafiken Bidra till ett hållbart transportsystem – minska transporternas miljöbelastning Enhetliga, moderna och ändamålsenliga tåg med utökad sittplatskapacitet – idag bedrivs stor del av trafiken med äldre omoderna tåg, som inte alltid når krav på tillgänglighet

6 Trafikplan 2017 60 – minuters trafik ca 06-23, måndag – fredag(ca 18 dbt) 30 – minuters trafik i pendlingstid ca 06-09, 15-18(ca 6 dbt) Lördagar och söndagar varannan timme Större utbud på Uppsalapendeln och Mälarbanan Lägre utbud på vissa sträckor m.h.t. resandeunderlag och infrastruktur Kompletterande snabbare tågtrafik med färre uppehåll och kortare restider – binder ihop de större städerna i Mälardalen Stockholm, Uppsala, Västerås, Örebro, Eskilstuna, Nyköping, Norrköping och Linköping Potential för kommersiell trafik Stockholm och Arlanda särskilt utpekade som viktiga regionala målpunkter Vissa linjer föreslås genomgående i Stockholm Sträckan Uppsala – Sala körs av UL:s Upptåg

7 7 Märsta Västmanland Södertälje Eskilstuna Uppsala Västerås Bålsta Enköping Knivsta Sala Köping Örebro Arlanda Flemingsberg Katrineholm Vingåker Nyköping Gnesta Arboga Kungsör Strängnäs Flen Vagnhärad Laxå Degerfors Kumla Hallsberg Norrköping Linköping Stockholm Nykvarn Stockholms län Södermanland Örebro län Värmland Östergötland Läggesta Kolmården Kolbäck Västra Götaland Sundbyberg Trafikplan 2017 version 2012-02 Uppsala län Hälleforsnäs Ransta Heby Morgongåva Kvicksund Fagersta Mjölby (18 + 3 riktad) (18) (18 + 6) (18 + 3 riktad) (13) (10) (9-18 ?) (18 + 3 riktad) (8) (13-18) (18 + 4) (18 + 10) (18) (8) (18 + 6) Mot Karlstad Mot Skövde Mot Borlänge Mot Gävle (9-18 ?) (8 - 12) (18) (8) Förklaring = Tåglinje med trafikavtal (13)= Totalt antal tåg per vardag (dbt) (9) (13)

8 Pågående arbeten Utarbeta underlag för politiska beslut om det sammanhållande trafiksystemet Tillsammans med länen definiera Trafikplan 2017 Beräkna kostnader och intäkter, fördelningsprinciper mellan länen Genomföra resandeprognoser, resandeundersökningar Affärsmodell Samverkan mellan upphandlad och kommersiell trafik Förbereda anskaffningsprojekt för tågfordon - finansiering Framtida biljettsystem Infrastrukturfrågor, matcha trafiksystemet med infrastrukturen, definiera eventuella åtgärdsbehov, förbereda tecknande av ramavtal med Trafikverket Inleda arbetet med trafiken i längre sikt 2025, 2050 Nyttoanalyser, regional, samhällsekonomisk

9 Resandeutveckling tågtrafiken inom TiM


Ladda ner ppt "Framtida regionaltågstrafik i Mälardalen En presentation av ett möjligt trafiksystem Katrineholm 2012-02-28 Göran Gullbrand MÄLAB."

Liknande presentationer


Google-annonser