Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Framtida regionaltågstrafik i Mälardalen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Framtida regionaltågstrafik i Mälardalen"— Presentationens avskrift:

1 Framtida regionaltågstrafik i Mälardalen
En presentation av ett möjligt trafiksystem Katrineholm Göran Gullbrand MÄLAB

2 Dagens Regionala tågtrafik 2012
Mot Borlänge Mot Gävle Fagersta Heby Sala Morgongåva (4) Bygger på SJ:s kommersiella trafik Trafikavtal kompletterar på Nyköpingsbanan Svealandsbanan Sörmlandspilen UVEN Totaltkostnad ca 130 mkr Uppsala Ransta Uppsala län ( ) (13) Västmanland Knivsta Enköping Arlanda Märsta Bålsta (21) (15) (15) (22+3) Västerås Köping Kolbäck (17) Kungsör Arboga Kvicksund Strängnäs Sundbyberg Mot Karlstad Örebro län (15) (12) (16) Eskilstuna Stockholm (3) Örebro Läggesta Degerfors (15) Flemingsberg Värmland (10) Hälleforsnäs Kumla Nykvarn Södertälje Hallsberg (10) Vingåker (10) Gnesta Flen Stockholms län Katrineholm Laxå (8) (8) Södermanland Vagnhärad (14) (8) (8) (16) Nyköping Östergötland (15) Mot Skövde Västra Götaland Kolmården (8) Norrköping Förklaring = Tåglinje med trafikavtal (färgad) = SJ kommersiell trafik (svart) (13) = Totalt antal tåg per vardag (dbt) (8) (4) 2 Linköping Mjölby

3 Stabilitet och pålitlighet en nyckelfråga
Kollektivtrafikansvariga i Mälardalen äger idag inte egen kontroll över det regionala tågsystemet Stor del av den regionala tågtrafiken är inte reglerad i Trafikavtalen Reglerar inte hela utbudet på Nyköpingsbanan och Sörmlandspilen, endast det som vid upphandlingstillfället inte ansågs vara kommersiell trafik Ingen reglering i avtal för trafiken på Uppsalapendeln och Mälarbanan Förändringar de senaste åren i utbud och sträckor, kort varsel Skapar osäkerhet för resenärer och för kollektivtrafikansvariga Brister i kvalité och punktlighet inte enbart ett vinterproblem Brister i infrastrukturens underhåll och investeringar Äldre fordon och brister i förebyggande underhåll

4 Ett sammanhållet regionaltågssystem växer fram
Arbete pågår med att utarbeta förslag hur ett framtida regionaltågssystem i Mälardalen kan komma att utformas Ett regionalt tågtrafiksystem som samhället garanterar Befolkningstillväxten och den regionala utvecklingen innebär att resandet över länsgränsen beräknas öka och fler tåg kommer att behövas År 2017 beräknas Citybanan öppnas för trafik och då blir det möjligt att köra fler tåg i högtrafik till Stockholm Långsiktigt stabilt Invånare och näringsliv ska känna trygghet i att trafiken finns vid beslut om etablering för boende, arbete och företag Fasta linjesträckningar och enhetligt uppehållsmönster Stabila tidtabeller med regelbundna avgångar – s.k. styva tidtabeller Bör inkludera ett samordnat länsöverskridande pris- och biljettsystem

5 Viktiga funktioner som trafiken bör åstadkomma
Trafiksystemet ska fungera för vardagsresandet i Mälardalen Prioritet för arbets- och studiependling, men fungera även för övrigt vardagsresande Underlätta det dagliga resandet såväl som planeringen av anslutande buss- och tågtrafik Möta årliga resandeökningar på 2-4 % – idag är många pendlartåg i stort sett fullsatta Ökade marknadsandelar – få en överflyttning från biltrafiken Bidra till ett hållbart transportsystem – minska transporternas miljöbelastning Enhetliga, moderna och ändamålsenliga tåg med utökad sittplatskapacitet – idag bedrivs stor del av trafiken med äldre omoderna tåg, som inte alltid når krav på tillgänglighet

6 Trafikplan 2017 60 – minuters trafik ca 06-23, måndag – fredag (ca 18 dbt) 30 – minuters trafik i pendlingstid ca 06-09, (ca 6 dbt) Lördagar och söndagar varannan timme Större utbud på Uppsalapendeln och Mälarbanan Lägre utbud på vissa sträckor m.h.t. resandeunderlag och infrastruktur Kompletterande snabbare tågtrafik med färre uppehåll och kortare restider – binder ihop de större städerna i Mälardalen Stockholm, Uppsala, Västerås, Örebro, Eskilstuna, Nyköping, Norrköping och Linköping Potential för kommersiell trafik Stockholm och Arlanda särskilt utpekade som viktiga regionala målpunkter Vissa linjer föreslås genomgående i Stockholm Sträckan Uppsala – Sala körs av UL:s Upptåg

7 Trafikplan 2017 version 2012-02 7 (18) (18 + 4) (18 + 10) (8)
Mot Borlänge Trafikplan 2017 version Mot Gävle Fagersta Sala Heby Morgongåva Uppsala Uppsala län Ransta (18) Västmanland Knivsta Enköping Arlanda Märsta Bålsta (18 + 4) Västerås ( ) (8) (18) (18) Kolbäck Köping (18 + 6) Arboga Kvicksund Strängnäs Sundbyberg (18) Kungsör Mot Karlstad Örebro län (13-18) (18 + 6) Eskilstuna Stockholm (8) Örebro Läggesta Degerfors ( riktad) Flemingsberg Värmland (8 - 12) Hälleforsnäs (9) Kumla Nykvarn Södertälje Hallsberg Vingåker Stockholms län (10) Katrineholm (13) Flen (13) Gnesta Laxå Södermanland Vagnhärad (8) ( riktad) ( riktad) Nyköping Östergötland ( riktad) Mot Skövde Västra Götaland Kolmården Förklaring = Tåglinje med trafikavtal (13) = Totalt antal tåg per vardag (dbt) Norrköping (9-18 ?) (9-18 ?) 7 Linköping Mjölby

8 Pågående arbeten Utarbeta underlag för politiska beslut om det sammanhållande trafiksystemet Tillsammans med länen definiera Trafikplan 2017 Beräkna kostnader och intäkter, fördelningsprinciper mellan länen Genomföra resandeprognoser, resandeundersökningar Affärsmodell Samverkan mellan upphandlad och kommersiell trafik Förbereda anskaffningsprojekt för tågfordon - finansiering Framtida biljettsystem Infrastrukturfrågor, matcha trafiksystemet med infrastrukturen, definiera eventuella åtgärdsbehov, förbereda tecknande av ramavtal med Trafikverket Inleda arbetet med trafiken i längre sikt 2025, 2050 Nyttoanalyser, regional, samhällsekonomisk

9 Resandeutveckling tågtrafiken inom TiM


Ladda ner ppt "Framtida regionaltågstrafik i Mälardalen"

Liknande presentationer


Google-annonser