Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2000-05-05© StrateGIS och STG1 Problemet SGU LMV Lst SCB Komm. RAÄ ? ? Vem har data? Vilken innebörd & kvalitet har data? Stämmer leveransen med beställningen?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2000-05-05© StrateGIS och STG1 Problemet SGU LMV Lst SCB Komm. RAÄ ? ? Vem har data? Vilken innebörd & kvalitet har data? Stämmer leveransen med beställningen?"— Presentationens avskrift:

1 2000-05-05© StrateGIS och STG1 Problemet SGU LMV Lst SCB Komm. RAÄ ? ? Vem har data? Vilken innebörd & kvalitet har data? Stämmer leveransen med beställningen? Hur får jag in data i systemet? Vad händer vid byte av system, dataleverantör?

2 2000-05-05© StrateGIS och STG2 Brist på standardiserade data Belägenhetsadresser Fastighetsinformation Tekniska försörjningssystem Väg- och järnvägsnät ? ? ? ? ? ? Vilken data behöver du?

3 2000-05-05© StrateGIS och STG3 Lösningen SGU LMV Lst SCB Komm. RAÄ ! Gemensamma principer för beskrivning och överföring av data Data med överenskommen innebörd Enhetlig stuktur för metadata och kvalitet Automatik vid import och leverans av data

4 2000-05-05© StrateGIS och STG4 Stanli- metoden Stanli- metoden Stanli Stanli-metoden gör datasamverkan... SGU LMV Lst SCB Komm. RAÄSGU LMV Lst SCB Komm. RAÄ ! …enklare, säkrare, billigare ? ?

5 2000-05-05© StrateGIS och STG5 Stanli-metoden Bättre grepp om egna data Enklare tillgång till andras data Billigare genom återanvändning Säkrare för framtiden

6 2000-05-05© StrateGIS och STG6 Stanli-metoden är... Förklaringsmodell Utvecklingsmetod Systematiskt angreppssätt

7 2000-05-05© StrateGIS och STG7 Stanli-metodens grundidé Gemensamma verksamhetsbegrepp Gemensamma informationsmodeller Gemensamma språk (för verksamhetsbegrepp och informationsmodeller) Gemensamt överföringsformat Ger fungerande kommunikation!

8 2000-05-05© StrateGIS och STG8 SS 63 70 04 Väg- och järnvägsnät SS 63 70 04 Väg- och järnvägsnät SS 63 70 04 Väg- och järnvägsnät SS 63 70 04 Väg- och järnvägsnät SS 63 70 04 Väg- och järnvägsnät SS 63 70 04 Väg- och järnvägsnät SS 63 70 04 Väg- och järnvägsnät SS 63 70 04 Väg- och järnvägsnät SS 63 70 04 Väg- och järnvägsnät SS 63 70 04 Väg- och järnvägsnät SS 63 70 04 Väg- och järnvägsnät SS 63 70 04 Väg- och järnvägsnät Så här är det tänkt SGU LMV Lst SCB Komm. RAÄ SS 63 70 04 Väg- och järnvägsnät SS 63 70 04 Väg- och järnvägsnät SS 63 70 04 Väg- och järnvägsnät ISO 10303-21 ”Överförings- format”

9 2000-05-05© StrateGIS och STG9 SS 63 70 04 Väg- och järnvägsnät SS 63 70 05 Tekniska försörjnings- system SS 63 70 04 Väg- och järnvägsnät SS 63 70 04 Väg- och järnvägsnät SS 63 70 04 Väg- och järnvägsnät SS 63 70 03 Belägenhets- adresser Men… det finns kvar att göra! SS 63 70 04 Väg- och järnvägsnät SS 63 70 04 Väg- och järnvägsnät SS 63 70 04 Väg- och järnvägsnät SS 63 70 04 Väg- och järnvägsnät SS 63 70 04 Väg- och järnvägsnät SS 63 70 04 Väg- och järnvägsnät SS 63 70 04 Väg- och järnvägsnät SS 63 70 04 Väg- och järnvägsnät SS 63 70 04 Väg- och järnvägsnät SS 63 70 04 Väg- och järnvägsnät SS 63 70 04 Väg- och järnvägsnät SS 63 70 04 Väg- och järnvägsnät SS 63 70 04 Väg- och järnvägsnät SS 63 70 ?? Tillämpnings- område XX

10 2000-05-05© StrateGIS och STG10 Stanli-metodens huvudprocesser SpecifikationImplementeringAnvändning

11 2000-05-05© StrateGIS och STG11 Specifikation Mål & Kravanalys Begreppsanalys Tillämpningsanalys Målmodell Användningsfall Begreppsmodell Tillämpnings- modell Process Resultat

12 2000-05-05© StrateGIS och STG12 Implementering Tillämpnings- modell Filformat- specifikation Spec. av datakälla Programmering av gränssnitt till överföringsformat Programmering av gränssnitt till överföringsformat Program- komponent för import/export av data Automatiserad eller manuell programmering …kan innebära Implementering

13 2000-05-05© StrateGIS och STG13 Användning Term- och begreppsdatabas Databaskonstruktion Webbgränssnitt Datautbyte …kan innebära

14 2000-05-05© StrateGIS och STG14 Stanli-metoden är till för... Producenter av geografiska data Nyttjare av geografiska data System- och applikationsutvecklare Utvecklare av standarder

15 2000-05-05© StrateGIS och STG15 Några viktiga principer bakom Stanli-metoden Data(beskrivningar) och system(beskrivningar) ska separeras Data ska fokusera på verksamhetens behov, inte GIS-programmets egenheter Internationell standard ska tillämpas Övergången från GIS och IS ska underlättas

16 2000-05-05© StrateGIS och STG16 Stanli-metoden sänker hindren Datakonvertering vid byte av GIS Systemutveckling/underhåll för flera informationsmodeller Användning av flera system inom organisationen Utbyte av data Kompetensförsörjning Teknik- och metodstöd

17 2000-05-05© StrateGIS och STG17 Bättre grepp om egna data Enklare tillgång till andras data Billigare genom återanvändning Säkrare för framtiden Mycket att vinna!

18 2000-05-05© StrateGIS och STG18 Tillämpningsstandard är... Entydig Verifierbar Systemneutral Kontrakt … och baserad på Tekniskt ramverk för geografisk information

19 2000-05-05© StrateGIS och STG19 Tillämpningsstandard stödjer... Datautbyte Integration Åtkomst Kvalitetskontroll Livscykel

20 2000-05-05© StrateGIS och STG20 Tillämpningsstandard innehåller... Användnings- området Begreppsmodell, inkl. begreppskatalog Tillämpningsmodell Exempel & rekommendationer

21 2000-05-05© StrateGIS och STG21 Vem tar fram tillämpningsstandard? Den som vill! Flera aktörer i samverkan –Användare och leverantörer av data –Utvecklare av system och applikationer –Branschorgan –FoU-institutioner –Sektorsmyndigheter Marknaden styr!

22 2000-05-05© StrateGIS och STG22 Processen (1) Förbered Utarbeta förslag Remiss Implemen- tera & Använd Fastställ& publicera Ärende- förslag Standard- förslag Standard- förslag Standard Förändrings- förslag = beslutstillfälle i Stanlis projektstyrelse Omarbeta Förändrings- förslag = resultat

23 2000-05-05© StrateGIS och STG23 Processen (2) Förbered Genomför (enl. Stanli-metoden) Använd Informera, förankra, testa Publicera Marknadsför Förvalta

24 2000-05-05© StrateGIS och STG24 Tid och kostnad Förbered Genomför (enl. Stanli-metoden) Använd År0123 Informera, förankra, testa 1,5 MSEK Publicera Marknadsför Förvalta

25 2000-05-05© StrateGIS och STG25 Tillämpningsstandarder maj 2000 Belägenhetsadresser - Begreppsmodell, SS 63 70 03 Väg- och järnvägsnät, Begrepps- och tillämpningsmodell, SS 63 70 04 Tekniska försörjningssystem, Begrepps- och tillämpningsmodell, SS 63 70 05 Dessutom Fastighetsinformation - Begreppsmodell, rapport

26 2000-05-05© StrateGIS och STG26 Fastighetsinformation För fastighetsbildare, planerare, fastighetsbolag, banker… Begreppsmodell och begreppskatalog Behandlar: Fastighetsindelning, administrativ indelning, byggnad, rättigheter, taxering, ägande Behandlar ej: Planer och bestämmelser Berga 1:1

27 2000-05-05© StrateGIS och STG27 Bra att börja med! Begreppsmodeller ger samsyn kring verksamheten och data Kvalitetsmärkning ökar användbarheten och minskar felrisken Metadata både för dataadministratören och marknaden


Ladda ner ppt "2000-05-05© StrateGIS och STG1 Problemet SGU LMV Lst SCB Komm. RAÄ ? ? Vem har data? Vilken innebörd & kvalitet har data? Stämmer leveransen med beställningen?"

Liknande presentationer


Google-annonser