Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2000-05-05© StrateGIS och STG1 Problemet SGU LMV Lst SCB Komm. RAÄ ? ? Vem har data? Vilken innebörd & kvalitet har data? Stämmer leveransen med beställningen?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2000-05-05© StrateGIS och STG1 Problemet SGU LMV Lst SCB Komm. RAÄ ? ? Vem har data? Vilken innebörd & kvalitet har data? Stämmer leveransen med beställningen?"— Presentationens avskrift:

1 © StrateGIS och STG1 Problemet SGU LMV Lst SCB Komm. RAÄ ? ? Vem har data? Vilken innebörd & kvalitet har data? Stämmer leveransen med beställningen? Hur får jag in data i systemet? Vad händer vid byte av system, dataleverantör?

2 © StrateGIS och STG2 Brist på standardiserade data Belägenhetsadresser Fastighetsinformation Tekniska försörjningssystem Väg- och järnvägsnät ? ? ? ? ? ? Vilken data behöver du?

3 © StrateGIS och STG3 Lösningen SGU LMV Lst SCB Komm. RAÄ ! Gemensamma principer för beskrivning och överföring av data Data med överenskommen innebörd Enhetlig stuktur för metadata och kvalitet Automatik vid import och leverans av data

4 © StrateGIS och STG4 Stanli- metoden Stanli- metoden Stanli Stanli-metoden gör datasamverkan... SGU LMV Lst SCB Komm. RAÄSGU LMV Lst SCB Komm. RAÄ ! …enklare, säkrare, billigare ? ?

5 © StrateGIS och STG5 Stanli-metoden Bättre grepp om egna data Enklare tillgång till andras data Billigare genom återanvändning Säkrare för framtiden

6 © StrateGIS och STG6 Stanli-metoden är... Förklaringsmodell Utvecklingsmetod Systematiskt angreppssätt

7 © StrateGIS och STG7 Stanli-metodens grundidé Gemensamma verksamhetsbegrepp Gemensamma informationsmodeller Gemensamma språk (för verksamhetsbegrepp och informationsmodeller) Gemensamt överföringsformat Ger fungerande kommunikation!

8 © StrateGIS och STG8 SS Väg- och järnvägsnät SS Väg- och järnvägsnät SS Väg- och järnvägsnät SS Väg- och järnvägsnät SS Väg- och järnvägsnät SS Väg- och järnvägsnät SS Väg- och järnvägsnät SS Väg- och järnvägsnät SS Väg- och järnvägsnät SS Väg- och järnvägsnät SS Väg- och järnvägsnät SS Väg- och järnvägsnät Så här är det tänkt SGU LMV Lst SCB Komm. RAÄ SS Väg- och järnvägsnät SS Väg- och järnvägsnät SS Väg- och järnvägsnät ISO ”Överförings- format”

9 © StrateGIS och STG9 SS Väg- och järnvägsnät SS Tekniska försörjnings- system SS Väg- och järnvägsnät SS Väg- och järnvägsnät SS Väg- och järnvägsnät SS Belägenhets- adresser Men… det finns kvar att göra! SS Väg- och järnvägsnät SS Väg- och järnvägsnät SS Väg- och järnvägsnät SS Väg- och järnvägsnät SS Väg- och järnvägsnät SS Väg- och järnvägsnät SS Väg- och järnvägsnät SS Väg- och järnvägsnät SS Väg- och järnvägsnät SS Väg- och järnvägsnät SS Väg- och järnvägsnät SS Väg- och järnvägsnät SS Väg- och järnvägsnät SS ?? Tillämpnings- område XX

10 © StrateGIS och STG10 Stanli-metodens huvudprocesser SpecifikationImplementeringAnvändning

11 © StrateGIS och STG11 Specifikation Mål & Kravanalys Begreppsanalys Tillämpningsanalys Målmodell Användningsfall Begreppsmodell Tillämpnings- modell Process Resultat

12 © StrateGIS och STG12 Implementering Tillämpnings- modell Filformat- specifikation Spec. av datakälla Programmering av gränssnitt till överföringsformat Programmering av gränssnitt till överföringsformat Program- komponent för import/export av data Automatiserad eller manuell programmering …kan innebära Implementering

13 © StrateGIS och STG13 Användning Term- och begreppsdatabas Databaskonstruktion Webbgränssnitt Datautbyte …kan innebära

14 © StrateGIS och STG14 Stanli-metoden är till för... Producenter av geografiska data Nyttjare av geografiska data System- och applikationsutvecklare Utvecklare av standarder

15 © StrateGIS och STG15 Några viktiga principer bakom Stanli-metoden Data(beskrivningar) och system(beskrivningar) ska separeras Data ska fokusera på verksamhetens behov, inte GIS-programmets egenheter Internationell standard ska tillämpas Övergången från GIS och IS ska underlättas

16 © StrateGIS och STG16 Stanli-metoden sänker hindren Datakonvertering vid byte av GIS Systemutveckling/underhåll för flera informationsmodeller Användning av flera system inom organisationen Utbyte av data Kompetensförsörjning Teknik- och metodstöd

17 © StrateGIS och STG17 Bättre grepp om egna data Enklare tillgång till andras data Billigare genom återanvändning Säkrare för framtiden Mycket att vinna!

18 © StrateGIS och STG18 Tillämpningsstandard är... Entydig Verifierbar Systemneutral Kontrakt … och baserad på Tekniskt ramverk för geografisk information

19 © StrateGIS och STG19 Tillämpningsstandard stödjer... Datautbyte Integration Åtkomst Kvalitetskontroll Livscykel

20 © StrateGIS och STG20 Tillämpningsstandard innehåller... Användnings- området Begreppsmodell, inkl. begreppskatalog Tillämpningsmodell Exempel & rekommendationer

21 © StrateGIS och STG21 Vem tar fram tillämpningsstandard? Den som vill! Flera aktörer i samverkan –Användare och leverantörer av data –Utvecklare av system och applikationer –Branschorgan –FoU-institutioner –Sektorsmyndigheter Marknaden styr!

22 © StrateGIS och STG22 Processen (1) Förbered Utarbeta förslag Remiss Implemen- tera & Använd Fastställ& publicera Ärende- förslag Standard- förslag Standard- förslag Standard Förändrings- förslag = beslutstillfälle i Stanlis projektstyrelse Omarbeta Förändrings- förslag = resultat

23 © StrateGIS och STG23 Processen (2) Förbered Genomför (enl. Stanli-metoden) Använd Informera, förankra, testa Publicera Marknadsför Förvalta

24 © StrateGIS och STG24 Tid och kostnad Förbered Genomför (enl. Stanli-metoden) Använd År0123 Informera, förankra, testa 1,5 MSEK Publicera Marknadsför Förvalta

25 © StrateGIS och STG25 Tillämpningsstandarder maj 2000 Belägenhetsadresser - Begreppsmodell, SS Väg- och järnvägsnät, Begrepps- och tillämpningsmodell, SS Tekniska försörjningssystem, Begrepps- och tillämpningsmodell, SS Dessutom Fastighetsinformation - Begreppsmodell, rapport

26 © StrateGIS och STG26 Fastighetsinformation För fastighetsbildare, planerare, fastighetsbolag, banker… Begreppsmodell och begreppskatalog Behandlar: Fastighetsindelning, administrativ indelning, byggnad, rättigheter, taxering, ägande Behandlar ej: Planer och bestämmelser Berga 1:1

27 © StrateGIS och STG27 Bra att börja med! Begreppsmodeller ger samsyn kring verksamheten och data Kvalitetsmärkning ökar användbarheten och minskar felrisken Metadata både för dataadministratören och marknaden


Ladda ner ppt "2000-05-05© StrateGIS och STG1 Problemet SGU LMV Lst SCB Komm. RAÄ ? ? Vem har data? Vilken innebörd & kvalitet har data? Stämmer leveransen med beställningen?"

Liknande presentationer


Google-annonser