Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KONJUNKTURLÄGET 18 december 2009 Kerstin Hallsten.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KONJUNKTURLÄGET 18 december 2009 Kerstin Hallsten."— Presentationens avskrift:

1 KONJUNKTURLÄGET 18 december 2009 Kerstin Hallsten

2 Slutsatser Produktion och efterfrågan har börjat öka Återigen starkare ekonomisk utveckling Djup lågkonjunktur med hög arbetslöshet Expansiv politik – men gradvis mindre Konsumtionen stark i denna återhämtning

3 Produktion och efterfrågan ökar i Sverige och OECD-området BNP procentuell förändring, kvartalsvärden

4 Världshandeln ökar igen Procentuell förändring, kvartalsvärden

5 Barometrar visar på tillväxt i industrin Inköpschefsindex, tillverkningsindustri, månadsvärden

6 Ekonomisk politik ger återhämtning BNP-tillväxt, årlig procentuell förändring

7 Inhemsk efterfrågan ökar mer än vid tidigare uppgångar BNP

8 Inhemsk efterfrågan ökar mer än vid tidigare uppgångar

9 Lång väg tillbaka BNP-gap: mått på resursutnyttjandet i ekonomin

10 Arbetsmarknaden försämras inte lika snabbt som tidigare Årlig procentuell förändring respektive nettotal, kvartalsvärden

11 Sysselsättningen faller fram till mitten av nästa år Tusental respektive procent av befolkningen 16–64 år, säsongrensade kvartalsvärden

12 Arbetslösheten blir hög

13 Kostnader och priser ökar långsamt 2010-2011 Årlig procentuell förändring

14 Låg men stigande reporänta Procent

15 Expansiv finanspolitik Utöver redan beslutade åtgärder prognostiserar KI ofinansierade åtgärder motsvarande: 8 miljarder 2010 (totalt 40 miljarder) ytterligare 20 miljarder 2011

16 Gradvis mindre expansiv finanspolitik Procent av BNP respektive potentiell BNP

17 Sviterna av krisen Index (2008=100 för potentiell BNP)

18 Prognosen i sammandrag (augusti inom parentes) Procent 200920102011 BNP-4,4 (-5,0)2,7 (1,5)3,3 (2,9) Sysselsättning-2,5 (-2,6)-1,7 (-3,1)0,2 (-0,3) KPIF1,9 (1,9)1,0 (1,0)1,0 (0,9) Reporänta 1 0,25 (0,25)0,75 (0,50)1,75 (1,50) Offentligt finansiellt sparande 2 -1,5 (-2,3)-2,5 (-3,5)-2,3 (-3,5) 1 Vid årets slut 2 Procent av BNP

19 Slutsatser Produktion och efterfrågan har börjat öka Återigen starkare ekonomisk utveckling Djup lågkonjunktur med hög arbetslöshet Expansiv politik – men gradvis mindre Konsumtionen stark i denna återhämtning


Ladda ner ppt "KONJUNKTURLÄGET 18 december 2009 Kerstin Hallsten."

Liknande presentationer


Google-annonser