Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Idrottspsykologi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Idrottspsykologi."— Presentationens avskrift:

1 Idrottspsykologi

2 Självförtroende och Självkänsla
Vad är självförtroende? Hur DU tolkar situationen, inte alltid hur det egentligen sker Idrottarens tilltro till sina förmågor Vad är självkänsla? Hur jag värderar och uppfattar mig själv Inre samtal

3 Självkänsla och målsättning
Bra målsättningar förstärker självkänslan Återskapa mentala bilder av tidigare framgångar Hjälper dig att prestera under tävling Sträcker sig över alla delar i livet

4 Spänningsnivå Steg 1: en situation som innehåller ett krav
Upplevelse av situation Stressrespons Konsekvens för beteendet Steg 1: en situation som innehåller ett krav Steg 2: din egen tolkning (krav > förmåga=hot) Steg 3: reaktion på situationen Steg 4: beteende eller prestation

5 Spänningsnivå Anspänning – samlingsbegrepp för när kroppen aktiveras
Oro – negativt känslomässigt tillstånd Korta andetag Tappad känsla i fötterna Negativa tankar

6 Spänningsnivå

7 Flow Flow, flyt eller vara i zonen
Vad är det som gör att jag kommer dit? Bristen på krav, väl förberedd, Hur kan jag styra min mentala kapacitet? Inre samtal, fokus på ”rätt” saker

8 Mentala verktyg

9 Koncentrationsövning
Räkna 1-64 på 60 sekunder Koncentrationsövning

10

11 Visualisering Skapa en bild/film på en situation du vill ska hända (ett drömscenario) Hjärnan förstår inte tid vilken betyder att den uppfattar det påhittade scenariot som äkta Ju mer detaljer desto chans att ”lura” hjärnan Lägg till färg, ljud, lukt, osv Ett bra sätt att ”träna” utan att fysiskt träna

12 Avslappning Andning/mage - kontroll Fötter – jorda kroppen
Målbilder - trygghet Tänk innåt - fokus

13 Triggers Vad är en trigger? Hur kan jag använda en?

14 Idrottspsykologi Inlärning

15 Inlärning Alla människor lär sig saker på olika sätt, vissa är visuella, andra är auditiva och andra är kinestetiska. Visuell inlärning: Vill se allt utföras för att lära sig Kan vara passiva i början av en övning

16 Inlärning Alla människor lär sig saker på olika sätt, vissa är visuella, andra är auditiva och andra är kinestetiska. Auditiv inlärning: Vill höra en förklaring först varför man gör det man gör och hur det ska göras. Kan vara passiva i början av en övning Vill ha tydliga och klara regler/förklaringar Ställer gärna frågor för att förstå

17 Inlärning Kinestetisk inlärning: Vill testa först – lyssna sen
Väntar inte på att få klarsignal på övningen Lär sig av misstag

18 Inlärning Hur ska man arbeta med detta?
Använd alla tre inlärningsätt för att garantera att man når fram till alla idrottare. Repetera information tex hur en övning ska gå till. Låt till slut idrottaren lära med ”sitt” sätt. Med andra ord, förklara en övning, visa hur den går till och fysiskt för en idrottare genom övningen.

19 Inlärning Presentation – hur coachen ”säljer” ny kunskap till idrottaren. Inlärning kommer inifrån: Intresse – vill idrottaren lära sig det som presenteras? Uppfattad tillämpbarhet – känner idrottaren att han har användning av det man vill lära ut? Erfarenhet – har idrottaren ett bättre sätt lösa problemet/göra övningen? Motivation – har idrottaren motivation att lära sig något nytt?

20 Inlärning Ditt innehåll....VAD du säger. - Idrottarens kunskap och erfarenhet kommer att påverka hur han uppfattar det du säger. Ditt framförande...HUR du säger det. - Din kroppshållning, ögonkontakt, gester, kläder, ansiktsuttryck och tonläge på rösten. Sammanhanget...FÖRUTSÄTTNINGAR och OMSTÄNDIGHETER kring det du säger. - Idrottarens sinnesnärvaro och erfarenhet vid utlärningstillfället.

21 Inlärning Feedback Avsluta feedback med något positivt
Ge feedback till idrottaren, inte ifrån honom – face to face Var specifik med din feedback Fokusera på en sak i din feedback Bättre idrottare– ge mer detaljfeedback Ge idrottaren EN sak att förbättra varje träning, mer är nästan omöjligt.

22


Ladda ner ppt "Idrottspsykologi."

Liknande presentationer


Google-annonser