Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Cristine Skogastierna, M.Sc, doktorand Avd. För Klinisk Farmakologi Karolinska Institutet 2011-08-29 Hjärt- kärlsjukdomar - patologi, prevention och behandling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Cristine Skogastierna, M.Sc, doktorand Avd. För Klinisk Farmakologi Karolinska Institutet 2011-08-29 Hjärt- kärlsjukdomar - patologi, prevention och behandling."— Presentationens avskrift:

1

2 Cristine Skogastierna, M.Sc, doktorand Avd. För Klinisk Farmakologi Karolinska Institutet 2011-08-29 Hjärt- kärlsjukdomar - patologi, prevention och behandling DEL II : Hjärta, kretslopp och blodtryck

3 3/31/2015Cristine Skogastierna Innehåll  Allmänt om blodomloppet och reglering av blodtrycket  Hypertoni  Farmakologisk behandling

4 3/31/2015Cristine Skogastierna  Blodtryck = det cirkulerande blodets tryck på kärlväggarna Blodomloppet - hjärtat Blodtrycket bestäms av:  Motståndet i cirkulationen  Mängden blod som behövs 120 = systole (sammandragning) 70 = diastole (avslappning)

5 3/31/2015Cristine Skogastierna Reglering av blodtrycket  Aortabågen (baroreceptorer)  Halspulsådern (kemiska receptorer)  Njurar (renin, aldosteron)  Binjurar (adrenalin, noradrenalin  Autonoma nervsystemet  Renin-angiotensin-aldosteon-systemet  Lokala faktorer (NO, PGI, endotelin) Snabbt! Långsiktigt!

6 3/31/2015Cristine Skogastierna Blodtrycksreglering - Renin-angiotensin-aldosteron-systemet (RAAS) < Lågt blodtryck  Njurarna: ↑ Kärlsammandragning ↑ Cirkulerande blodvolym

7 3/31/2015Cristine Skogastierna Hypertoni  Risken för kardiovaskulära sjukdomar ökar med blodtrycksnivån  Varför? Mekanisk stress för både hjärta och kärl  Ringmuskulaturen i artärer stärks  Ateroskleros utvecklas snabbare  Kärlen blir trängre och mindre elastiska  Hypertrofi av hjärtmuskulaturen  Njursvikt - Cerebrovaskulära sjukdomar, njurskada, hjärtsvikt, arteriella kärlkomplikationer

8 3/31/2015Cristine Skogastierna

9 Farmakologisk behandling  Diuretika  ACE-hämmare  Kalciumantagonister  Betablockerare  Angiotensin II antagonist (ges ffa då ACE- hämmare ger biverkningar)  Alfablockare 3/31/2015Cristine Skogastierna

10 Diuretika 3/31/2015Cristine Skogastierna Biverkningar: Huvudvärk, trötthet Arytmitendens (tiaz o loop) Minskar insulinsekretion (tiaz)

11 3/31/2015Cristine Skogastierna ACE-hämmare & ARB ACE-hämmare  Angiotensin II  Aldosteron  Bradykinin Angiotensin II antagonist (Angiotensin Receptor Blockare, ARB)  Angiotensin II vasokontraktion Biverkningar: torrhosta angioödem (hudsvullnad) huvudvärk yrsel nedsatt smaksinne ökning av leverenzymer

12 3/31/2015Cristine Skogastierna Adrenerga blockerare β-blockare = receptorantagonist  Selektiva:  Hjärta & blodkärl  Icke-selektiva (generella)  Binder till alla subtyper av β-receptorer Biverkningar: Trötthet, yrsel, hypotoni, mardrömmar, depression GI påverkan

13  Kalciumantagonister  hämmar inströmning av kalciumjoner i hjärtmuskelceller och i blodkärlens glatta muskulatur Biverkningar: ansiktsrodnad, svullnad vid vristerna, huvudvärk, trötthet, illamående och förstoppning  Organiska nitrater  frigör kväveoxid som relaxerar glatt muskulatur, främst i vener, och medför omdistribuering av av blodvolymen i kärlsystemet Biverkningar: huvudvärk, illamående och hypotoni.

14 3/31/2015Cristine Skogastierna SLUT!


Ladda ner ppt "Cristine Skogastierna, M.Sc, doktorand Avd. För Klinisk Farmakologi Karolinska Institutet 2011-08-29 Hjärt- kärlsjukdomar - patologi, prevention och behandling."

Liknande presentationer


Google-annonser