Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MÅL, STRATEGI OCH EFFEKTIVITET ORGANISATIONSSTRUKTUR Emma Gustafsson, Emilie Sjöstedt, Joel Sköld och Sarah Wingård ORGANISATIONSTEORI.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MÅL, STRATEGI OCH EFFEKTIVITET ORGANISATIONSSTRUKTUR Emma Gustafsson, Emilie Sjöstedt, Joel Sköld och Sarah Wingård ORGANISATIONSTEORI."— Presentationens avskrift:

1 MÅL, STRATEGI OCH EFFEKTIVITET ORGANISATIONSSTRUKTUR Emma Gustafsson, Emilie Sjöstedt, Joel Sköld och Sarah Wingård ORGANISATIONSTEORI

2 BEGREPP Mål – vad man vill uppnå Strategier – hur målet skall nås Effektivitet – hur väl målet uppfylls MÅL, STRATEGI OCH EFFEKTIVITET

3 MÅL MÅL, STRATEGI OCH EFFEKTIVITET Syfte Vision Huvudmål Delmål Huvudmål Delmål Målhierarki

4 Tidshorisont Kortsiktigt Långsiktigt Kontinuitet Löpande DIMENSIONER MÅL, STRATEGI OCH EFFEKTIVITET

5 Reella Påverka beteende hos anställda Tydliggöra organisationens syfte och arbete för omvärlden Symboliska Omvärldens uppfattning REELLA OCH SYMBOLISKA MÅL MÅL, STRATEGI OCH EFFEKTIVITET

6 Att göra saker rätt Att göra rätt saker MÅL OCH EFFEKTIVITET EffektivitetProduktivitet P krävs för E E krävs ej för P MÅL, STRATEGI OCH EFFEKTIVITET

7 Resursbaserade strategier SWOT-analys Generiska strategier Kostnadsledare Differentiering Fokusering STRATEGI VÄGEN MOT MÅLET MÅL, STRATEGI OCH EFFEKTIVITET

8 Studie av Miles och Snow Uppfinnare - prospectors Analytiker - analyzers Försvarare - defenders Eftersläntrare - reactors STRATEGI MÅL, STRATEGI OCH EFFEKTIVITET

9 Formella och informella mål går oftast hand i hand men när de skiljer sig åt skapas problem, målkonflikt. Målförskjutning En annan typ av målförskjutning Ytterligare typ av målförskjutning VARFÖR MÅL OCH STRATEGIER? MÅL, STRATEGI OCH EFFEKTIVITET

10 THE ECONOMIC MAN Handlar alltid rationellt MÅL, STRATEGI OCH EFFEKTIVITET

11 VAD ÄR ORGANISATIONSSTRUKTUR? Grund i organisationen Organisationsschema Skriftliga regler Bestämmelser Befattningsbeskrivningar ORGANISATIONSSTRUKTUR

12 YTTRE PÅVERKAN PÅ STRUKTUR Sociala system påverkar strukturen Makt och ledning inte alltid enligt struktur ORGANISATIONSSTRUKTUR

13 SYFTET Påverka beteendet Fokus Koordinering Stabilitet ORGANISATIONSSTRUKTUR

14 ORGANISATIONSDESIGN Vilka uppgifter måste vi lösa för att förverkliga målen? Hur ska uppgifterna fördelas? Hur ska uppgifterna samordnas? Hur ska befogenheter att fatta beslut fördelas i organisationen? ORGANISATIONSSTRUKTUR

15 ORGANISATIONSSCHEMA VD Ekonomi Region Avdelning STAB HIERARKIHIERARKI LINJELINJE ORGANISATIONSSTRUKTUR

16 ARBETSINDELNING- FOKUS Individnivå Breda/ smala uppgifter Spetskompetens Motivation Gruppnivå Funktionsbaserad Marknadsbaserad Matrisstruktur ORGANISATIONSSTRUKTUR

17 17 ARBETSINDELNING – FOKUS Funktionsbaserad Marknadsbaserad Ledning Inköp Produktion Service Försäljning Ledning Privata K Företags K Utlands K Interna K Bild 7: egen Bild 8: egen Samma uppgift= samma grupp Samma befattning= samma grupp Samma målgrupp= samma grupp Samma område= samma grupp ORGANISATIONSSTRUKTUR

18 ARBETSINDELNING- FOKUS Matrisstruktur Kombinera marknads- och funktionsindelning Utgår från arbetsgrupper och nya arbetsuppgifter för varje projekt Delar knappa resurser Svårt att fungera i praktiken Ledning Privata K Företags K Utlands K Mäklare ORGANISATIONSSTRUKTUR

19 KOORDINERING Ömsesidig och automatisk anpassning Formell hierarki Formella regler, rutiner och procedurer Kravspecifikationer på resultat Kunskap om andras agerande Normer istället för regler Gemensam information mellan grupper ORGANISATIONSSTRUKTUR

20 DECENTRALISERING VS. CENTRALISERING STABILITET VD viktiga beslut Anställda viktiga beslut Centralisering Decentralisering ORGANISATIONSSTRUKTUR

21 MATCHA LEDNINGENS OCH MEDLEMMARNAS MÅL Rekrytering Socialisation Disciplinering Kontroll ORGANISATIONSSTRUKTUR

22 FYSISK STRUKTUR Geografisk Utsida Insida ORGANISATIONSSTRUKTUR

23 Fem huvuddelar Operativ kärna Mellanchefer Strategisk ledning Teknostruktur Servicestruktur STRUKTURELLA KONFIGURATIONER ORGANISATIONSSTRUKTUR

24 Entreprenörorganisationen Maskinbyråkratin Professionella byråkratin Innovativa organisationen Divisionaliserade organisationen OLIKA KONFIGURATIONER ORGANISATIONSSTRUKTUR

25 Strategi Storlek Uppgifter Teknik IT PÅVERKAN PÅ STRUKTUR ORGANISATIONSSTRUKTUR


Ladda ner ppt "MÅL, STRATEGI OCH EFFEKTIVITET ORGANISATIONSSTRUKTUR Emma Gustafsson, Emilie Sjöstedt, Joel Sköld och Sarah Wingård ORGANISATIONSTEORI."

Liknande presentationer


Google-annonser