Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kalmar kommun Bosse Lindholm Gatukontorsdagar i Kalmar 20 – 22 maj 2008 Utvecklingsledare Miljö & Hållbarhet, utvecklingsenheten Klimat, Kalmarsund/Östersjön,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kalmar kommun Bosse Lindholm Gatukontorsdagar i Kalmar 20 – 22 maj 2008 Utvecklingsledare Miljö & Hållbarhet, utvecklingsenheten Klimat, Kalmarsund/Östersjön,"— Presentationens avskrift:

1 Kalmar kommun Bosse Lindholm Gatukontorsdagar i Kalmar 20 – 22 maj 2008 Utvecklingsledare Miljö & Hållbarhet, utvecklingsenheten Klimat, Kalmarsund/Östersjön, miljöteknik/infrastruktur, Global Compact, Fairtrade City Triple Helix samverkan; kluster/arenor Internationalisering; projekt och omvärldsbevakning bo.lindholm@kalmar.se 0480 45 01 70

2 Kalmar kommun Bosse Lindholm Gatukontorsdagar i Kalmar 20 – 22 maj 2008 Ansvarsfulla företag (CSR)! Ansvarsfulla kommuner? Kalmars vision och mål Ansvar och möjligheter för Kalmar kommun Global compact Handlings plan Ja! Är etik, moral och hållbar utveckling viktiga förhållningssätt vid internationellt arbete?

3 Kalmar kommun Bosse Lindholm Gatukontorsdagar i Kalmar 20 – 22 maj 2008 Ansvarsfulla företag

4 Kalmar kommun Bosse Lindholm Gatukontorsdagar i Kalmar 20 – 22 maj 2008 1 Ansvarsfull kommun från Risk......... till Värde

5 Kalmar kommun Bosse Lindholm Gatukontorsdagar i Kalmar 20 – 22 maj 2008 Care of Kalmar Vi finns här för dig! har en global dimension Upphandling Internationella kontakter Internationella investeringar Klimatet, Östersjön ”Hemmaplan”

6 Kalmar kommun Bosse Lindholm Gatukontorsdagar i Kalmar 20 – 22 maj 2008 Globalisering ger nya dimensioner Maj 2007 skrev Kalmar kommun under FN:s Global Compacts tio principer för: Mänskliga Rättigheter Arbetsvillkor Miljö Anti-Korruption http://www.unglobalcompact.org/

7 Kalmar kommun Bosse Lindholm Gatukontorsdagar i Kalmar 20 – 22 maj 2008 ”Kalmar öppnar ett skyltfönster för världens största diktatur” Barometern 6 Sept 2006 Vår strävan är visionen om ett samhälle som präglas av demokrati, solidaritet och rättvisa villkor.

8 Kalmar kommun Bosse Lindholm Gatukontorsdagar i Kalmar 20 – 22 maj 2008 Integrera Hållbarhet och Etik i den dagliga verksamheten Kommunledningskontoret – klart april 2009 a)Dialog om de tio principerna b)Handlingsplan för kommunledningskontoret med värde- och riskanalys som grund för mätbara insatser c)Hur integrera inom hela kommunala organisationen Fastighets- och inköpskontoret – klart 2009 d) Kalmars upphandling Hållbarhet och Etik; handlingsplan

9 Kalmar kommun Bosse Lindholm Gatukontorsdagar i Kalmar 20 – 22 maj 2008 Ansvarsfulla företag (CSR)! Ansvarsfulla kommuner? Kalmars vision och mål Global compact Är etik, moral och hållbar utveckling viktiga förhållningssätt vid internationellt arbete? Ja! Handlings plan Ansvar och möjligheter för Kalmar kommun

10 Kalmar kommun Bosse Lindholm Gatukontorsdagar i Kalmar 20 – 22 maj 2008 Kalmar kommuns insatser i dag Mänskliga rättigheter Princip 1 Företagen ombeds att stödja och respektera skydd för internationella mänskliga rättigheter inom den sfär som de kan påverka; och Princip 2 Försäkra sig om att deras eget företag inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter. Barnkonventionen UBC:s ungdomskommission Handlingsplan mot rasism och homofobi Klausul om antidiskriminering vid upphandling TUSENET – Turkiet SIDA “Different history – common future”. Chefsutbildningen

11 Kalmar kommun Bosse Lindholm Gatukontorsdagar i Kalmar 20 – 22 maj 2008 Kalmar kommuns insatser i dag Arbetsvillkor Princip 3 Företagen ombeds att upprätthålla föreningsfrihet och ett faktiskt erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar; Princip 4 Avskaffande av alla former av tvångsarbete; Princip 5 Faktiskt avskaffande av barnarbete; Princip 6 Avskaffandet av diskriminering vid anställning och yrkesutövning. Svenska avtal för Fanerduns byggarbetare Antidiskrimineringsbyrån Rutiner vid rekrytering UBC ungdomskommission

12 Kalmar kommun Bosse Lindholm Gatukontorsdagar i Kalmar 20 – 22 maj 2008 Kalmar kommuns insatser i dag Miljö Princip 7 Företag ombeds att stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker; Princip 8. ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande; och Princip 9 uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.. Sustainable Sweden Southeast China - Sweden Sustainable Development Center ”Avfallssamarbete Kaliningrad” JOCCOW Baltic Environment and Energy, Kaliningrad Kalmarsundskommissionen Nytt kraftvärmeverk med biobränsle

13 Kalmar kommun Bosse Lindholm Gatukontorsdagar i Kalmar 20 – 22 maj 2008 Kalmar kommuns insatser i dag Korruption Princip 10 Företag bör motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning. Dialog med polisen


Ladda ner ppt "Kalmar kommun Bosse Lindholm Gatukontorsdagar i Kalmar 20 – 22 maj 2008 Utvecklingsledare Miljö & Hållbarhet, utvecklingsenheten Klimat, Kalmarsund/Östersjön,"

Liknande presentationer


Google-annonser