Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gatukontorsdagar i Kalmar 20 – 22 maj 2008

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gatukontorsdagar i Kalmar 20 – 22 maj 2008"— Presentationens avskrift:

1 Gatukontorsdagar i Kalmar 20 – 22 maj 2008
Utvecklingsledare Miljö & Hållbarhet, utvecklingsenheten Klimat, Kalmarsund/Östersjön, miljöteknik/infrastruktur, Global Compact, Fairtrade City Triple Helix samverkan; kluster/arenor Internationalisering; projekt och omvärldsbevakning Gatukontorsdagar i Kalmar 20 – 22 maj 2008

2 Är etik, moral och hållbar utveckling
viktiga förhållningssätt vid internationellt arbete? Kalmars vision och mål Ansvarsfulla företag (CSR)! Ansvarsfulla kommuner? Global compact Ansvar och möjligheter för Kalmar kommun Ja! Handlings plan Gatukontorsdagar i Kalmar 20 – 22 maj 2008

3 Gatukontorsdagar i Kalmar 20 – 22 maj 2008
Ansvarsfulla företag Gatukontorsdagar i Kalmar 20 – 22 maj 2008

4 Gatukontorsdagar i Kalmar 20 – 22 maj 2008
Ansvarsfull kommun 1 från Risk till Värde Gatukontorsdagar i Kalmar 20 – 22 maj 2008

5 Gatukontorsdagar i Kalmar 20 – 22 maj 2008
Care of Kalmar Vi finns här för dig! har en global dimension Upphandling Internationella kontakter Internationella investeringar Klimatet, Östersjön ”Hemmaplan” Gatukontorsdagar i Kalmar 20 – 22 maj 2008

6 Gatukontorsdagar i Kalmar 20 – 22 maj 2008
Globalisering ger nya dimensioner Maj 2007 skrev Kalmar kommun under FN:s Global Compacts tio principer för: Mänskliga Rättigheter Arbetsvillkor Miljö Anti-Korruption Gatukontorsdagar i Kalmar 20 – 22 maj 2008

7 Gatukontorsdagar i Kalmar 20 – 22 maj 2008
Vår strävan är visionen om ett samhälle som präglas av demokrati, solidaritet och rättvisa villkor. ”Kalmar öppnar ett skyltfönster för världens största diktatur” Barometern 6 Sept 2006 Gatukontorsdagar i Kalmar 20 – 22 maj 2008

8 Gatukontorsdagar i Kalmar 20 – 22 maj 2008
Hållbarhet och Etik; handlingsplan Integrera Hållbarhet och Etik i den dagliga verksamheten Kommunledningskontoret – klart april 2009 Dialog om de tio principerna Handlingsplan för kommunledningskontoret med värde- och riskanalys som grund för mätbara insatser Hur integrera inom hela kommunala organisationen Fastighets- och inköpskontoret – klart 2009 d) Kalmars upphandling Gatukontorsdagar i Kalmar 20 – 22 maj 2008

9 Är etik, moral och hållbar utveckling
viktiga förhållningssätt vid internationellt arbete? Kalmars vision och mål Ansvarsfulla företag (CSR)! Ansvarsfulla kommuner? Global compact Ansvar och möjligheter för Kalmar kommun Ja! Handlings plan Gatukontorsdagar i Kalmar 20 – 22 maj 2008

10 Gatukontorsdagar i Kalmar 20 – 22 maj 2008
Kalmar kommuns insatser i dag Mänskliga rättigheter Princip 1 Företagen ombeds att stödja och respektera skydd för internationella mänskliga rättigheter inom den sfär som de kan påverka; och Princip 2 Försäkra sig om att deras eget företag inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter. Barnkonventionen UBC:s ungdomskommission Handlingsplan mot rasism och homofobi Klausul om antidiskriminering vid upphandling TUSENET – Turkiet SIDA “Different history – common future”. Chefsutbildningen Gatukontorsdagar i Kalmar 20 – 22 maj 2008

11 Gatukontorsdagar i Kalmar 20 – 22 maj 2008
Kalmar kommuns insatser i dag Arbetsvillkor Princip 3 Företagen ombeds att upprätthålla föreningsfrihet och ett faktiskt erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar; Princip 4 Avskaffande av alla former av tvångsarbete; Princip 5 Faktiskt avskaffande av barnarbete; Princip 6 Avskaffandet av diskriminering vid anställning och yrkesutövning. Svenska avtal för Fanerduns byggarbetare Antidiskrimineringsbyrån Rutiner vid rekrytering UBC ungdomskommission Gatukontorsdagar i Kalmar 20 – 22 maj 2008

12 Gatukontorsdagar i Kalmar 20 – 22 maj 2008
Kalmar kommuns insatser i dag Miljö Princip 7 Företag ombeds att stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker; Princip 8. ta initiativ för att främja större miljömässigt ansvarstagande; och Princip 9 uppmuntra utveckling och spridning av miljövänlig teknik.. Sustainable Sweden Southeast China - Sweden Sustainable Development Center ”Avfallssamarbete Kaliningrad” JOCCOW Baltic Environment and Energy, Kaliningrad Kalmarsundskommissionen Nytt kraftvärmeverk med biobränsle Gatukontorsdagar i Kalmar 20 – 22 maj 2008

13 Gatukontorsdagar i Kalmar 20 – 22 maj 2008
Kalmar kommuns insatser i dag Korruption Princip 10 Företag bör motarbeta alla former av korruption, inklusive utpressning och bestickning. Dialog med polisen Gatukontorsdagar i Kalmar 20 – 22 maj 2008


Ladda ner ppt "Gatukontorsdagar i Kalmar 20 – 22 maj 2008"

Liknande presentationer


Google-annonser