Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Liberalismens kännetecken:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Liberalismens kännetecken:"— Presentationens avskrift:

1 Liberalismens kännetecken:
Uppstod under i samband med industrialismen på talet. Man ville förändra, modernisera och göra samhället ”friare”. Staten (och kyrkan) skulle inte lägga sig i människornas liv och vardag. Människan -en förnuftig varelse- kan tänka själv och forma sitt eget liv på bästa sätt Man ville ta bort tullar och onödiga handelshinder – alla skulle få tillverka och sälja fritt. Marknaden måste få verka fritt för att utvecklas – Statlig inblandning hämmade ekonomin. Uppstodbland borgarklassen (Industrikapitalister, köpmän) Borgarklassens kvinnor kämpade för rösträtt (1800- talet) och lika rättigheter. Gubbnamn att känna till: Adam Smith ( )

2 Konservatismens kännetecken
Kyrka och adeln som tidigare haft makten kände sig hotade. Samhället är resultatet av många generationens arbete - bör därför bevaras i så hög utsträckning som möjligt. Förändring? Ja, men i långsam takt. Man kan inte bara rasera och bygga nytt. Traditioner viktigt - familjen viktig (familjebilden) En reaktion mot liberalismen. Gubbnamn att känna till: Edmund Burke ( )

3 Socialismens kännetecken:
Industrisamhällets arbetarklass - dåliga arbetsvillkor för arbetarna väckte missnöje. Alla borde äga allt tillsammans. Ingen ska sko sig på någon annan (utnyttja någon annan). Abetarna bär samhället. "Alla ska bidra efter förmåga och få efter behov" Två falanger (Förgreningar) inom socialismen: Kommunisterna: Ville ha snabb förändring genom revolution. Staten spelar en viktig roll med på sikt kommer inte staten att behövas, inte heller kapitalet. "proletariatets diktatur". Socialdemokraterna: Förändring med genom demokratiska former.

4 Ekologismens kännetecken:
Uppstod i slutet av 1900-talet som en reaktion på miljökonsekvenserna av industrialismen. Ekonomisk tillväxt? Ja, men inte på bekostnad av miljön. Vi som lever idag ansvarar för kommande generationer. Hållbar utveckling förutsätter demokrati och vice versa. Samhället måste utvecklas på så sätt att


Ladda ner ppt "Liberalismens kännetecken:"

Liknande presentationer


Google-annonser