Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Stroke Stress Miljögifter Inflammation Mats Sandberg

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Stroke Stress Miljögifter Inflammation Mats Sandberg"— Presentationens avskrift:

1 Uppdrag från GU: Miljöledningssystem skall införas vid Sahlgrenska akademin under 2005
Stroke Stress Miljögifter Inflammation Mats Sandberg Miljösamordnare 20% Professor i biokemi Inst Fysiologi och Farmakologi Avd för Medicinsk fysik Tel E-post:

2 Hur ligger vi till på akademin?
Uppdrag från akademistyrelsen att införa miljöledningssystemet ISO senast 31 dec 2005. Huvudsyfte att minska negativ miljöpåverkan. nov 2004 – jan 2005 certifiering 16/ feb 2005 – maj 2005 åtgärda avvikelser certifieringsrevision 10 och 11 nov (EBM, klin genetik, Wallenberglab, odont, kansliet, Neurokemi Mölndal + stickprov) hösten 2005 Intern miljörevision 7–8 sept (EBM, klin genetik, Wallenberglab, odont, kansliet + stickprov) planeringsdialog 4 oktober åtgärda avvikelser

3 Avvikelser från internrevisionen som rör källsortering
1. Dokumentationen. Källsorteringsguider saknas. Synpunkter på guider inkommit till Anna C från prefekter, kontaktpersoner och miljörepresentanter. Uppdaterade guider finns på: 2. Implementeringen i verksamheten haltar. Anna C och Mats S kommer ut och informerar/hus alt kontaktperson/miljörepresentant informerar. Kärl anländer i slutet av vecka 44 (denna veckan) 3. Verksamheten. Hantering av farligt avfall på lab, t.ex. vad räknas som farligt avfall? Riskbedömningar saknas i många fall när det gäller hantering av kemikalier (lagkrav).

4 Grundprincip för källsorteringen ifrån forskare i “Sopor hit och dit” (FORMAS)
“Viljan finns men det skall vara bekvämt” A Sörbom På berget: Så mycket som möjligt “när-sorteras”. I kontor byts papperskorgen mot kärl för kontorspapper och en mindre plastpåse, “Sopi”. Ingen kompostering.

5 Avfallsfraktioner att källsortera
Hushållsliknande/brännbart Farligt avfall:  Datorer och tillbehör och annat elektronikavfall Lysrör Lågenergilampor, glödlampor, batterier Tonerkassetter Kemikalieavfall/Fotokemikalier Riskavfall: Skärande och stickande, Smittförande, Radioaktivt, Läkemedel, GMO/GMM, Biologiskt Förpackning (rena) av: Papper Hårdplast Metall Glas Kontorspapper Wellpapp Sekretessavfall PET-flaskor och returburkar Icke brännbart Metallskrot (Frigolit) (Mjukplast, krymp- och sträckfilm) (Trä) = Miniminivå i GUs avfallsplan

6

7 Avfallsslag Exempelvis Hit räknas inte Sorteras var? Ansvar för tömning Hushållsliknandeavfall (brännbart) inklusive komposterbart avfall Matavfall, servetter, plastpåsar, snören, gem, enstaka pärmar och annat avfall som inte sorteras i nedanstående fraktioner Påse på kontor Papperskorgar i labb Kärl i kopieringsrum Grönt kärl i lunchrum Lokalvården Brännbart laboratorieavfall Pappersservetter, plastpåsar, rena plastpipetter, rena plasthandskar, rena plaströr Papperskorgar på labb Icke brännbart Trasigt glas, porslin, keramik och gips Kärl ovanpå ”Stapeln” i lunchrum eller kärl i pentry sedan till Servicehuset Medicinaregatan 1G På labb: Se under ” Skärande och stickande avfall” Metallskrot Maskin- och plåtdetaljer, metallband, häftapparater Lägg i märkt kärl i anslutning till ”Stapeln” i lunchrum sedan till Servicehuset Medicinaregatan 1G

8 Avfallsslag Exempelvis Hit räknas inte Sorteras var? Ansvar för tömning Kontorspapper Kopieringspapper, vaxat papper som t ex förpackningar för kopieringspapper, datalistor, tidningar, broschyrer, telefonkataloger Post it - lappar, gummerat papper, kuvert, plastmappar, OH-plast, karbonpapper (går som hushålls-liknande/brännbart avfall) Grått kärl i skrivrum/kontor som sedan töms i kontorspapperstunnan i trapphuset på våning 4 vilken transporteras till Servicehuset Medicinaregatan 1G för tömning av IL Den som alstrar avfallet Fastighets- och serviceavdelningen Sekretessavfall Pappersavfall med känsligt innehåll Rött kärl i skrivrum som töms i dokumentförstörare i kopieringsrum 1089B på våning 4. Dokumentförstöraren töms i kontorspapperstunnan i trapphuset på våning 4 Wellpapp Obs tillplattas/skärs sönder! Två kartonger med ett vågformat lager emellan Pappersförpackningar Wellpappcontainer utanför Servicehuset Medicinaregatan 1G

9 Förpackning (rena) av:
Papper Pappkartonger, mjölk- och juiceförpackningar, papperspåsar, omslagspapper, plast/pappersförpackningar med mer än 50 % papper eller kartong, rena pappersförpackningar från labb Wellpapp ”Stapeln” i lunchrum Labb: Kärl i rullstativ i korridoren Avfallet transporteras sedan till Servicehuset Medicinaregatan 1G Lokalvården Hårdplast Hårda plastförpackningar, plastflaskor, plastburkar, rena plastbehållare från labb Mjukplast, plastpåsar, frigolit, PVC-plast (går som hushålls-liknande/bränn-bart avfall) Avfallsslag Exempelvis Hit räknas inte Sorteras var? Ansvar för tömning Förpackningar: Metall Konservburkar, tuber, aluminiumfolie, kapsyler, metallband, rena metallförpackningar från labb ”Stapeln” i lunchrum Labb: Kärl i rullstativ i korridoren Avfallet transporteras sedan till Servicehuset Medicinaregatan 1G Lokalvården

10 Flaskor och burkar, rena[1] glasförpackningar från labb
Färgat glas Flaskor och burkar, rena[1] glasförpackningar från labb trasigt glas, porslin, pyrex-glas, planglas eller speglar ”Stapeln” i lunchrum Labb: Kärl i rullstativ i korridoren Avfallet transporteras sedan till Servicehuset Medicinaregatan 1G Lokalvården Ofärgat glas Flaskor och burkar, rena1 glasförpackningar från labb trasigt glas, porslin, glöd­lampor, lysrör, pyrexglas, planglas eller speglar PET-flaskor och returburkar Pantas eller läggs i ”Stapeln” i lunchrum [1] Med rena glas- och plastförpackningar från labb menas att exempelvis tomma xylen, 2-propanol och acetonitril flaskor som luktar även med mycket små rester sköljs ur 3ggr med vatten, fylls upp med vatten och får stå över natt för att nästa dag sköljas 3ggr till (från SU). Etiketten skall tas bort eller kryssas med tusch innan förpackningen källsorteras i rullstativet.

11 Avfallsslag Exempelvis Hit räknas inte Sorteras var? Ansvar för tömning Övrigt avfall Frigolit Mindre mängder/volymer läggs i kärl för hushållsliknande avfall. Större mängder/volymer läggs i container nr för brännbart avfall vid Servicehusets lastbrygga på Medicinaregatan 1G Lokalvården Den som alstrar avfallet Mjukplast, krymp- och sträckfilm Hårdplast Trä Mindre mängder/volymer läggs i kärl för hushållsliknande avfall. Större mängder/volymer läggs i container nr för brännbart avfall vid Servicehusets lastbrygga på Medicinaregatan 1G Lokalvården Den som alstrar avfallet

12 Avfallsslag Exempelvis Hit räknas inte Sorteras var? Ansvar för tömning Farligt avfall:  Datorer och tillbehör Annat elektronikavfall Servicehuset Medicinaregatan 1G Den som alstrar avfallet Annat elektronikavfall samt kyl- och frysskåp Allt som har sladd eller drivs med batteri exempelvis telekomutrustning, elmotorer, sladdar, medicinteknisk utrustning och laboratorieutrustning Lysrör Dess förpackning Lågenergilampor Uppkommer ej Glödlampor Kärl i lunchrum 059 på våning 2 Avfallet transporteras sedan till Servicehuset Medicinaregatan 1G

13 Batterier Ficklampsbatterier, radiobatterier, andra småbatterier, laddningsbara batterier, knappcellsbatterier Bilbatterier (lämnas till återförsäljaren) Kärl i lunchrum 059 på våning 2 Avfallet transporteras sedan till Servicehuset Medicinaregatan 1G Den som alstrar avfallet Tonerkassetter Toner från skrivare Toners läggs i kartong i kopieringsrummet 1089B vilken hämtas av försäljaren i samband med service av skrivaren Den som byter toner Avfallsslag Exempelvis Hit räknas inte Sorteras var? Ansvar för tömning Farligt avfall:  Kemikalieavfall Hit räknas även kontaminerade pipettspetsar, rör, handskar etc Fast eller flytande avfall t.ex. rester av farligt kemiskt ämne och förorenat material såsom indränkt trassel och använt saneringsmedel samt ej rengjord förpackning som innehållit farligt kemiskt ämne Se definition på För utsläppsregeler och klassificering av kemikalieavfall inom GU (OBS! gäller inte SU-områden) se Se bifogade arbetsinstruktioner Rättsmedicinska assistenter kontaktar IL

14 Riskavfall Skärande och stickande avfall Glödlampor från obduktionslamporna, kasserade kanyler, lansetter, knivblad, trasigt glas och vaccinrester i injektionsflaskor eller glasampuller Se definition på Ska omgående läggas i avfallsbehållare. Se anvisningar på Rättsmedicinska assistenter kontaktar IL

15 Avfallsslag Exempelvis Hit räknas inte Sorteras var? Ansvar för tömning Riskavfall Smittförande avfall (blod betraktas alltid som smittförande) Hit räknas även kontaminerade pipettspetsar, rör, handskar etc Material som innehåller biologiska ämnen skyddsklass 2 eller högre och som inte kan avdödas. Se bifogade arbetsinstruktioner Rättsmedicinska assistenter kontaktar IL Läkemedelsavfall Kasserade läkemedel och läkemedelsrester Se definition på Lämnas till apoteket Rättsmedicinska assistenter Biologiskt avfall Vävnadsrester efter utskärning på obduktion Renova, Fryses ner och hämtas av begravnings tjänst

16 Källsorteringsgruppen
Anna Carlsson (projektanställd SA) Bernt Johansson (fastighets och service) Göran Lyckemark (fastighetschef SA) Mats Sandberg (miljösamordnare SA) Maritha Svensson (avfallshandläggare GU) Beatriz Tomaduz (chef lokalvården SA) + kontaktpersoner på institutionerna För frågor och synpunkter kontakta Anna på:

17 Kommer detta verkligen att gå?


Ladda ner ppt "Stroke Stress Miljögifter Inflammation Mats Sandberg"

Liknande presentationer


Google-annonser