Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppdrag från GU: Miljöledningssystem skall införas vid Sahlgrenska akademin under 2005 Mats Sandberg Miljösamordnare 20% Professor i biokemi Inst Fysiologi.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppdrag från GU: Miljöledningssystem skall införas vid Sahlgrenska akademin under 2005 Mats Sandberg Miljösamordnare 20% Professor i biokemi Inst Fysiologi."— Presentationens avskrift:

1 Uppdrag från GU: Miljöledningssystem skall införas vid Sahlgrenska akademin under 2005 Mats Sandberg Miljösamordnare 20% Professor i biokemi Inst Fysiologi och Farmakologi Avd för Medicinsk fysik Tel 031-773 3395 E-post: mats.sandberg@anatcell.gu.se Inflammation Stroke Stress Miljögifter

2 Hur ligger vi till på akademin? Uppdrag från akademistyrelsen att införa miljöledningssystemet ISO 14001 senast 31 dec 2005. Huvudsyfte att minska negativ miljöpåverkan. nov 2004 – jan 2005 feb 2005 – maj 2005 hösten 2005 Intern miljörevision 7–8 sept (EBM, klin genetik, Wallenberglab, odont, kansliet + stickprov) certifieringsrevision 10 och 11 nov (EBM, klin genetik, Wallenberglab, odont, kansliet, Neurokemi Mölndal + stickprov) åtgärda avvikelser certifiering 16/12 2005 planeringsdialog 4 oktober

3 Avvikelser från internrevisionen som rör källsortering 1. Dokumentationen. Källsorteringsguider saknas. Synpunkter på guider inkommit till Anna C från prefekter, kontaktpersoner och miljörepresentanter. Uppdaterade guider finns på: http://www.mls.adm.gu.se/SA/ 2. Implementeringen i verksamheten haltar. Anna C och Mats S kommer ut och informerar/hus alt kontaktperson/miljörepresentant informerar. Kärl anländer i slutet av vecka 44 (denna veckan) 3. Verksamheten. Hantering av farligt avfall på lab, t.ex. vad räknas som farligt avfall? Riskbedömningar saknas i många fall när det gäller hantering av kemikalier (lagkrav).

4 “Viljan finns men det skall vara bekvämt” A Sörbom På berget : Så mycket som möjligt “när-sorteras”. I kontor byts papperskorgen mot kärl för kontorspapper och en mindre plastpåse, “Sopi”. Ingen kompostering. Grundprincip för källsorteringen ifrån forskare i “Sopor hit och dit” (FORMAS)

5 Avfallsfraktioner att källsortera Förpackning (rena) av: Papper Hårdplast Metall Glas Kontorspapper Wellpapp Sekretessavfall PET-flaskor och returburkar Icke brännbart Metallskrot (Frigolit) (Mjukplast, krymp- och sträckfilm) (Trä) Farligt avfall: Datorer och tillbehör och annat elektronikavfall Lysrör Lågenergilampor, glödlampor, batterier Tonerkassetter Kemikalieavfall/Fotokemikalier Riskavfall: Skärande och stickande, Smittförande, Radioaktivt, Läkemedel, GMO/GMM, Biologiskt = Miniminivå i GUs avfallsplan Hushållsliknande/brännbart

6

7 AvfallsslagExempelvisHit räknas inte Sorteras var?Ansvar för tömning Hushållsliknandeavfall (brännbart) inklusive komposterbart avfall Matavfall, servetter, plastpåsar, snören, gem, enstaka pärmar och annat avfall som inte sorteras i nedanstående fraktioner Påse på kontor Papperskorgar i labb Kärl i kopieringsrum Grönt kärl i lunchrum Lokalvården Brännbart laboratorieavfall Pappersservetter, plastpåsar, rena plastpipetter, rena plasthandskar, rena plaströr Papperskorgar på labb Lokalvården Icke brännbartTrasigt glas, porslin, keramik och gips Kärl ovanpå ”Stapeln” i lunchrum eller kärl i pentry sedan till Servicehuset Medicinaregatan 1G På labb: Se under ” Skärande och stickande avfall” Lokalvården MetallskrotMaskin- och plåtdetaljer, metallband, häftapparater Lägg i märkt kärl i anslutning till ”Stapeln” i lunchrum sedan till Servicehuset Medicinaregatan 1G Lokalvården

8 AvfallsslagExempelvisHit räknas inteSorteras var?Ansvar för tömning KontorspapperKopieringspapper, vaxat papper som t ex förpackningar för kopieringspapper, datalistor, tidningar, broschyrer, telefonkataloger Post it - lappar, gummerat papper, kuvert, plastmappar, OH-plast, karbonpapper (går som hushålls- liknande/brännbart avfall) Grått kärl i skrivrum/kontor som sedan töms i kontorspapperstunnan i trapphuset på våning 4 vilken transporteras till Servicehuset Medicinaregatan 1G för tömning av IL Den som alstrar avfallet Fastighets- och serviceavdelningen SekretessavfallPappersavfall med känsligt innehåll Rött kärl i skrivrum som töms i dokumentförstörare i kopieringsrum 1089B på våning 4. Dokumentförstöraren töms i kontorspapperstunnan i trapphuset på våning 4 Den som alstrar avfallet Wellpapp Obs tillplattas/skärs sönder! Två kartonger med ett vågformat lager emellan PappersförpackningarWellpappcontainer utanför Servicehuset Medicinaregatan 1G Den som alstrar avfallet

9 Förpackning (rena) av: PapperPappkartonger, mjölk- och juiceförpackningar, papperspåsar, omslagspapper, plast/pappersförpac kningar med mer än 50 % papper eller kartong, rena pappersförpackning ar från labb Wellpapp”Stapeln” i lunchrum Labb: Kärl i rullstativ i korridoren Avfallet transporteras sedan till Servicehuset Medicinaregatan 1G Lokalvården HårdplastHårda plastförpackningar, plastflaskor, plastburkar, rena plastbehållare från labb Mjukplast, plastpåsar, frigolit, PVC- plast (går som hushålls- liknande/bränn- bart avfall) ”Stapeln” i lunchrum Labb: Kärl i rullstativ i korridoren Avfallet transporteras sedan till Servicehuset Medicinaregatan 1G Lokalvården AvfallsslagExempelvisHit räknas inteSorteras var?Ansvar för tömning Förpackningar: MetallKonservburkar, tuber, aluminiumfolie, kapsyler, metallband, rena metallförpackningar från labb ”Stapeln” i lunchrum Labb: Kärl i rullstativ i korridoren Avfallet transporteras sedan till Servicehuset Medicinaregatan 1G Lokalvården

10 Färgat glasFlaskor och burkar, rena [1] glasförpackningar från labb [1] trasigt glas, porslin, pyrex- glas, planglas eller speglar ”Stapeln” i lunchrum Labb: Kärl i rullstativ i korridoren Avfallet transporteras sedan till Servicehuset Medicinaregatan 1G Lokalvården Ofärgat glasFlaskor och burkar, rena 1 glasförpackningar från labb trasigt glas, porslin, glöd­ lampor, lysrör, pyrexglas, planglas eller speglar ”Stapeln” i lunchrum Labb: Kärl i rullstativ i korridoren Avfallet transporteras sedan till Servicehuset Medicinaregatan 1G Lokalvården PET-flaskor och returburkar Pantas eller läggs i ”Stapeln” i lunchrum Lokalvården [1 ] [1 ] Med rena glas- och plastförpackningar från labb menas att exempelvis tomma xylen, 2-propanol och acetonitril flaskor som luktar även med mycket små rester sköljs ur 3ggr med vatten, fylls upp med vatten och får stå över natt för att nästa dag sköljas 3ggr till (från SU). Etiketten skall tas bort eller kryssas med tusch innan förpackningen källsorteras i rullstativet.

11 AvfallsslagExempelvisHit räknas inteSorteras var?Ansvar för tömning Övrigt avfall FrigolitMindre mängder/volymer läggs i kärl för hushållsliknande avfall. Större mängder/volymer läggs i container nr 30368 för brännbart avfall vid Servicehusets lastbrygga på Medicinaregatan 1G Lokalvården Den som alstrar avfallet Mjukplast, krymp- och sträckfilm HårdplastMindre mängder/volymer läggs i kärl för hushållsliknande avfall. Större mängder/volymer läggs i container nr 30368 för brännbart avfall vid Servicehusets lastbrygga på Medicinaregatan 1G Lokalvården Den som alstrar avfallet TräMindre mängder/volymer läggs i kärl för hushållsliknande avfall. Större mängder/volymer läggs i container nr 30368 för brännbart avfall vid Servicehusets lastbrygga på Medicinaregatan 1G Lokalvården Den som alstrar avfallet

12 AvfallsslagExempelvisHit räknas inteSorteras var?Ansvar för tömning Farligt avfall: Datorer och tillbehör Annat elektronikavfall Servicehuset Medicinaregatan 1G Den som alstrar avfallet Annat elektronikavfall samt kyl- och frysskåp Allt som har sladd eller drivs med batteri exempelvis telekomutrustning, elmotorer, sladdar, medicinteknisk utrustning och laboratorieutrustning Servicehuset Medicinaregatan 1G Den som alstrar avfallet LysrörDess förpackning Servicehuset Medicinaregatan 1G Den som alstrar avfallet LågenergilamporDess förpackning Uppkommer ej GlödlamporDess förpackning Kärl i lunchrum 059 på våning 2 Avfallet transporteras sedan till Servicehuset Medicinaregatan 1G Den som alstrar avfallet

13 BatterierFicklampsbatterier, radiobatterier, andra småbatterier, laddningsbara batterier, knappcellsbatterier Bilbatterier (lämnas till återförsäljaren) Kärl i lunchrum 059 på våning 2 Avfallet transporteras sedan till Servicehuset Medicinaregatan 1G Den som alstrar avfallet TonerkassetterToner från skrivareToners läggs i kartong i kopieringsrummet 1089B vilken hämtas av försäljaren i samband med service av skrivaren Den som byter toner AvfallsslagExempelvisHit räknas inteSorteras var?Ansvar för tömning Farligt avfall: Kemikalieavfall Hit räknas även kontaminerade pipettspetsar, rör, handskar etc Fast eller flytande avfall t.ex. rester av farligt kemiskt ämne och förorenat material såsom indränkt trassel och använt saneringsmedel samt ej rengjord förpackning som innehållit farligt kemiskt ämne Se definition på http://www.av.se/regler/afs/200 0_4.pdf http://www.av.se/regler/afs/200 0_4.pdf För utsläppsregeler och klassificering av kemikalieavfall inom GU (OBS! gäller inte SU- områden) se http://www.mls.adm.gu.se/GU/ handbok/44621.htm Se bifogade arbetsinstruktioner Rättsmedicins ka assistenter kontaktar IL

14 Riskavfall Skärande och stickande avfall Glödlampor från obduktionslamporna, kasserade kanyler, lansetter, knivblad, trasigt glas och vaccinrester i injektionsflaskor eller glasampuller Se definition på http://www.arbetsmiljo.ad m.gu.se/doc/hantering_ris kavfall.pdf http://www.arbetsmiljo.ad m.gu.se/doc/hantering_ris kavfall.pdf Ska omgående läggas i avfallsbehållare. Se anvisningar på http://www.arbetsmiljo.a dm.gu.se/doc/hantering_ riskavfall.pdf http://www.arbetsmiljo.a dm.gu.se/doc/hantering_ riskavfall.pdf Rättsmedicinska assistenter kontaktar IL

15 AvfallsslagExempelvisHit räknas inteSorteras var?Ansvar för tömning Riskavfall Smittförande avfall (blod betraktas alltid som smittförande) Hit räknas även kontaminerade pipettspetsar, rör, handskar etc Material som innehåller biologiska ämnen skyddsklass 2 eller högre och som inte kan avdödas. http://www.arbetsmil jo.adm.gu.se/doc/ha ntering_riskavfall.pdf Se bifogade arbetsinstruktioner Rättsmedicinska assistenter kontaktar IL Läkemedelsavfall Hit räknas även kontaminerade pipettspetsar, rör, handskar etc Kasserade läkemedel och läkemedelsrester Se definition på http://www.arbetsmil jo.adm.gu.se/doc/ha ntering_riskavfall.pdf http://www.arbetsmil jo.adm.gu.se/doc/ha ntering_riskavfall.pdf Lämnas till apoteket Rättsmedicinska assistenter Biologiskt avfallVävnadsrester efter utskärning på obduktion Se definition på http://www.arbetsmil jo.adm.gu.se/doc/ha ntering_riskavfall.pdf http://www.arbetsmil jo.adm.gu.se/doc/ha ntering_riskavfall.pdf Se bifogade arbetsinstruktioner Renova, Fryses ner och hämtas av begravnings tjänst

16 Källsorteringsgruppen  Anna Carlsson (projektanställd SA)  Bernt Johansson (fastighets och service)  Göran Lyckemark (fastighetschef SA)  Mats Sandberg (miljösamordnare SA)  Maritha Svensson (avfallshandläggare GU)  Beatriz Tomaduz (chef lokalvården SA) + kontaktpersoner på institutionerna För frågor och synpunkter kontakta Anna på: anna.carlsson@sahlgrenska.gu.se

17 Kommer detta verkligen att gå?


Ladda ner ppt "Uppdrag från GU: Miljöledningssystem skall införas vid Sahlgrenska akademin under 2005 Mats Sandberg Miljösamordnare 20% Professor i biokemi Inst Fysiologi."

Liknande presentationer


Google-annonser