Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Materialåtervinning Hushållsavfall Sorteringshandbok från NSR AB Kontakta oss! Farligt avfall Källsortering Byggavfall 2009-05-05.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Materialåtervinning Hushållsavfall Sorteringshandbok från NSR AB Kontakta oss! Farligt avfall Källsortering Byggavfall 2009-05-05."— Presentationens avskrift:

1 Materialåtervinning Hushållsavfall Sorteringshandbok från NSR AB Kontakta oss! Farligt avfall Källsortering Byggavfall 2009-05-05

2 Innehåll Materialåtervinning •Tidningar & kontorspapper •Sekretess-avfall •Förpackningar av papper •Wellpapp •Förpackningar av ofärgat glas •Förpackningar av färgat glas •Förpackningar av metall •Förpackningar av mjukplast •Förpackningar av hårdplast Byggavfall •Restavfall Bygg •Metallskrot •Trä •Trädgårdsavfall Hushållsavfall •Restavfall från sjukvård & storhushåll Farligt avfall •Smittförande avfall •Skärande & stickande avfall •Cytostatika •Biologiskt avfall •Lågradioaktivt avfall •Kasserade läkemedel •Kemiskt avfall •Elektronikskrot •Vitvaror •Småbatterier •Stora batterier •Glödlampor •Lågenergilampor •Lysrör

3 Materialåtervinning Tidningar & kontorspapper Sekretess - avfall Förpackningar av metall Förpackningar av mjukplast Förpackningar av papper Förpackningar av ofärgat glas Förpackningar av färgat glas Förpackningar av hårdplast Wellpapp

4 Exempel: dagstidningar, veckotidningar, kataloger, kontorspapper, reklampapper samt böcker & block utan hårda pärmar och spiraler. OBS! Papperssäckar, britspapper, kuvert samt annat förpackningsmaterial får EJ läggas i denna fraktion. Kärl för tidningar och kontorspapper finns på er miljöstation. Med tidningar & kontorspapper avses allt som går att bläddra i tillverkat av papper Resurs: Tidningar & kontorspapper går till NSR för sortering & balning. Därefter går det vidare till pappersindustrin för tillverkning av nytt papper av olika slag. Kuriosa: Ett ton tidningar motsvarar pappersmassan från 14 träd! Varje år samlas det in tidningar i nordvästra Skåne motsvarande 700.000 träd. Tidningar & kontorspapper

5 Sekretess - avfall Exempel: Journaler och annat material som innehåller personuppgifter om patienter. OBS! Tidningar, kataloger, vanligt kontorspapper, papperssäckar, britspapper och kuvert får EJ läggas i denna fraktion. Behållare för sekretess-avfall finns på er avdelning eller i soprummet på S- plan bredvid arkivcentralen. Resurs: Sekretess-avfall går med bevakade transporter till IL-sekretess i Malmö där avfallet sönderdelas och sorteras. Därefter går det vidare till pappersindustrin för tillverkning av nytt papper av olika slag eller till destruktion genom förbränning.

6 Förpackningar av papper Förpackningar som består av minst 50 % papper Exempel: rena sprutfat, rondskålar, mjölk- och juicepaket, papperskassar, omslagspapper, papperspåsar, kuvert, britspapper samt andra pappersförpackningar. OBS! Rena, torra och ursköljda förpackningar. Ta bort eventuellt plast- emballage och dylikt material. Kärl för pappersförpackningar finns på er miljöstation. Resurs: Förpackningar av papper går till NSR för sortering och balning. Därefter transporteras de vidare till pappersindustrin för tillverkning av ny förpackningskartong eller gipsskivepapp. Kuriosa: Mängden pappersförpackningar som samlas in i Sverige varje år motsvarar drygt en miljon träd.

7 Wellpapp Wellpapp är ett förpackningsmaterial med två platta ytterskikt och ett eller flera vågiga mellanskikt Exempel: lådor och flak med vågigt mellanskikt. OBS! Ej andra pappersförpackningar. Vagn för hopvikt wellpapp finns på er miljöstation. Resurs: Wellpapp går till NSR för balning. Därefter transporteras det vidare till pappersindustrin för tillverkning av ny wellpapp. Kuriosa: Well kommer från tyska Welle och betyder våg.

8 Förpackningar av ofärgat glas Förpackningar tillverkade av ofärgat glas Exempel: tomma flaskor, burkar och ampuller. OBS! Fria från lock, korkar och kapsyler. Ej fönsterglas, dricksglas, speglar, glaskross, porslin eller keramik. Dela på ofärgat och färgat glas! Kärl för glasförpackningar finns i på er miljöstation. Resurs: Förpackningar av ofärgat glas transporteras till glasbruk för tillverkning av nya flaskor och burkar. Återvunnet glas används även till glasullstillverkning samt som fyllnadsmedel i betong. Kuriosa: Glas har används i mer än 9000 år.

9 Förpackningar av färgat glas Förpackningar tillverkade av brunt, grönt eller blått glas Exempel: tomma flaskor, burkar och ampuller. OBS! Fria från lock, korkar och kapsyler. Ej fönsterglas, dricksglas, speglar, glaskross, porslin eller keramik. Dela på färgat och ofärgat glas! Kärl för glasförpackningar finns på er miljöstation. Resurs: Förpackningar av ofärgat glas transporteras till glasbruk för tillverkning av nya flaskor och burkar. Återvunnet glas används även till glasullstillverkning samt som fyllnadsmedel i betong. Kuriosa: Glas kan återvinnas hur många gånger som helst utan att kvalitén försämras.

10 Förpackningar av metall Metallförpackningar är tillverkade av stål eller aluminium Exempel: tomma konservburkar, kapsyler, aluminiumfolie, metallkorkar/lock, stålband, värmeljushållare samt tablettkartor. OBS! Förpackningarna ska vara väl tömda och med locket avtaget. Endast förpackningar av metall, EJ metall- och järnskrot som inte är förpackningar, dessa sorteras som metallskrot. Genomskinliga säckar med metallförpackningar sätter ni på er miljöstation. Resurs: Förpackningar av metall sorteras i olika material och återanvänds till burkar, motordelar, armeringsjärn, nya förpackningar m m. Kuriosa: Om alla i Sverige lämnade in sina kapsyler skulle det räcka till stålet i 2200 nya personbilar.

11 Förpackningar av mjukplast som går att krama ihop som en boll Exempel: förpackningsplats så som bubbelplats, krymp- och sträckfilm och pallemballage, plastpåsar och plastkassar. OBS! Rent och torrt material, ta bort snöre, plastband och metallband. Endast förpackningsmaterial. EJ infusionspåsar, matrester, sprutor, handskar, slangar etc. Detta slängs som hushållsavfall. Säckställ avsedda för mjukplast finns på er miljöstation. Resurs: Förpackningar av mjukplast går till NSR. Där blir den ny plastråvara som används vid tillverkning av bl.a. plastbrädor och pallklossar. Den plast som är för kraftigt nedsmutsad går till energiutvinning. Kuriosa: Ett ton pallemballage kan utvinnas till drygt 55 000 plastkassar!

12 Förpackningar av hårdplast Exempel: tomma dunkar, tunnor, flaskor, medicinmuggar med lock och korkar. OBS! Endast rena och torra förpackningar. Ta bort t ex handtag av annat material. Korkar och lock tas av och läggs i respektive behållare. Ej frigolit, engångsmuggar( bellamuggar), infusionspåsar, sprutor, handskar och slangar. Detta slängs som hushållsavfall! Säckställ eller kärl för hårdplast-förpackningar finns på er miljöstation. Resurs: Förpackningar av hårdplast går till NSR för sortering i olika plastsorter. Därefter går den vidare till plastindustrin för tillverkning av bl.a fliströjor och avloppsrör. Den plast som är för kraftigt nedsmutsad går till energiutvinning. Kuriosa: För varje kg hårdplast som återvinns sparar vi 1 liter olja!

13 Byggavfall Metallskrot Trä Trädgårdsavfall Restavfall bygg

14 Restavfall bygg består av det avfall som ej kan vidaresorteras efter ett bygge eller en rivning Exempel: Gipsskivor, isolering, mattor och blandat avfall i säck. Sortera bort allt återvinningsbart material. OBS! EJ elektronik eller elektriska produkter, lysrör, glödlampor och annat som klassas som farligt avfall. Container för restavfall bygg finns vid lastbryggan. Resurs: Restavfall bygg transporteras till NSR i Helsingborg för återvinning, energiutvinning eller deponering.

15 Metallskrot Produkter av järn, stål och metall Exempel: Plåtar, skrivbordsunderrede, möbler av metall, stålrör, stålreglar, stålmöbler och ventilationstrummor. OBS! EJ el- och elektronikskrot, armaturer, elmotorer, kyl- och frysskåp, värmepumpar och materiel innehållande kemikalier eller asbest. Container för metallskrot finns vid lastbryggan. Resurs: Metallskrot transporteras till skrotentreprenörer för återvinning av metaller och järn.

16 Trä Trä är produkter av trä samt målade och omålade brädor Exempel: Omålade brädor, engångspallar, plank, reglar, plywood, spånskivor, trämöbler, trädörrar, målade brädor samt plank av trä. OBS! EJ tryckimpregnerat trä, grenar, rötter, persienner, fönsterbleck eller järn- och metalldelar. Container för Trä finns vid lastbryggan. Resurs: Trä transporteras till NSR i Helsingborg där det sönderdelas till bränsleflis.

17 Trädgårdsavfall Exempel: Ris, grenar, mindre mängder fallfrukt, gräsklipp och löv. OBS! Ta bort jord, sten, grus, säckar och snören. Ej stammar över 25 cm i diameter eller överstigande två meters längd. Uppsamlingsplats för trädgårdsavfall finns vid Tekniska byggnaden. Kontakta Trädgårdsenheten Region Fastigheter för hämtning av trädgårdsavfall och större mängder jord. Resurs: Trädgårdsavfall transporteras till NSR i Helsingborg för flisning och kompostering till kompostjord. Kompostjorden siktas därefter och säljs eller blandas till andra jordprodukter.

18 Hushållsavfall Restavfall från sjukhus & storhushåll

19 Exempel: avfall som ej går att källsortera så som frigolit, keramikmuggar, porslin, dricksglas, infusionspåsar med eller utan aggregat, tomma blodpåsar, tomma uribags, använda förband, sprutor, slangar, städsopor, plasthandskar och matrester. OBS! EJ elektronik eller elektriska produkter, lysrör, glödlampor och annat som klassas som farligt avfall. Kärl för hushållsavfall finns på er avdelning. Restavfall från sjukvård och storhushåll Resurs: Hushållsavfall går till NSR i Helsingborg för kompostering, gasutvinning eller energiutvinning. Kuriosa: Energinyttan som fås genom återvinning och biogasproduktion i nord-västra Skåne är ca 400 000 MWh/år. Detta motsvarar energiförbrukningen från ca 20.000 villor. Hushållsavfall

20 Farligt avfall Smittförande avfall Skärande & stickande avfall Elektronikskrot Vitvaror Cytostatika Biologiskt avfall Kasserade läkemedel Kemiskt avfall Stora batterier Glödlampor Lysrör Lågradioaktivt avfall Små batterier Lågenergilampor

21 Smittförande avfall Exempel: Avfall som är förorenat med infekterat material från patienter med difteri, TBC, tarmsmitta, blodsmitta, Methicillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA), Vancomycinresistenta enterokocker (VRE) samt övriga infektioner efter läkarbedömning. Prover från kem-lab och blodcentralen. OBS! Max vikt på enskild förpackning är ca 10 kg. Förpackning: Lägg avfallet i sopsäck av plast och förslut väl. Placeras i godkänd wellpapp-låda med tillhörande plastsäck och märk lådan med texten Riskavfall, smittförande avfall. Lådan ska tejpas. Vid packning av vått material ska absorbent läggas i botten av lådan. Resurs: Smittförande avfall ska dagligen samlas in till ett centralt, kylt utrymme för vidare befordran till förbränningsstation.

22 Skärande & stickande avfall Exempel: Kanyler, skalpeller och annat vasst material som har varit i kontakt med kroppsvätskor. OBS! Max vikt på enskild förpackning är ca 10 kg. Förpackning: Lägg avfallet i godkänd burk för använda kanyler märkt med Smittförande avfall skärande/stickande. Placeras i godkänd wellpapp-låda med tillhörande plastsäck och märk lådan med texten Riskavfall, smittförande skärande/stickande. Lådan ska tejpas. Resurs: Skärande & stickande avfall ska dagligen samlas in till ett centralt, kylt utrymme för vidare befordran till förbränningsstation.

23 Cytostatika Cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt Exempel: Avfall bestående av, eller kontaminerat med, cytostatika eller andra läkemedel med bestående toxisk effekt. Hanteras som smittförande avfall. Förpackningar: Lägg avfallet i godkänd wellpapp-låda med tillhörande plastsäck och märk lådan med texten Riskavfall, smittförande skärande/stickande avfall. Lådan ska tejpas. Resurs: Cytostatika ska dagligen samlas in till ett centralt, kylt utrymme för vidare befordran till förbränningsstation.

24 Biologiskt avfall Biologiskt avfall är vävnadsmaterial från människor och djur Exempel: Biopsi, amputationer och biologiska preparat. OBS! Max vikt på enskild förpackning är 10 kg. Förpackningar: Lägg avfallet i sopsäck av plast och förslut med plastklämma. Placeras i neutral wellpapp-låda med tillhörande plastsäck och märk lådan med tejptext Biologiskt riskavfall. Lådan ska tejpas. Vid packning av vått material ska absorbent läggas i botten av lådan. Resurs: Biologiskt avfall ska dagligen samlas in till ett centralt, kylt utrymme för vidare befordran till förbränningsstation.

25 Lågradioaktivt avfall Lågradioaktivt avfall är material kontaminerat med småmängder av radioaktiva ämnen. Exempel: kitflaskor, kanylburkar samt sprutor, venflon och annat fast avfall som dessutom kan innehålla biologiskt material. Avfallet placeras i godkänd låda med texten smittförande/skärande/stickande med tillhörande plastsäck. Lådan skall tejpas och förses med etikett med information om innehåll och varselsymbol för joniserande strålning. Avfallet förvaras på angiven plats på fysiologiska avdelningen, nuclearsektionen. Då ytdosraten ej överstiger 5uSv/h hanteras detta som riskavfall/smittförande avfall och hämtas av transportcentralen. Resurs: Lågradioaktivt avfall samlas in till ett centralt utrymme avsett för avklingning.

26 Kasserade läkemedel Cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt hanteras som smittförande avfall. NaCl-lösning och näringslösning hälls ut i avloppet. Alla andra kasserade läkemedel lämnas i retur till apoteket. Flaska för insamling av flytande läkemedel erhålls av apoteket. Resurs: Kasserade läkemedel sänds till Apotekarnas Droghandel AB i Malmö för transport till destruktion genom förbränning.

27 Kemiskt avfall Exempel: Lösningsmedel, desinfektionsmedel, laboratoriekemikalier, färg-, lim- och lackrester, sprayflaskor, koncentrerade rengöringsmedel, bekämpningsmedel och andra produkter försedda med någon av följande symboler nedan. OBS! Följ produktinstruktioner, varuinformationsblad/ säkerhetsdatablad vid spill och destruktion. Kontakta transportcentralen för hämtning. Resurs: Kemiskt avfall hämtas av NSR Kemi för klassifikation, ompackning och märkning innan transport till återvinning eller destruktion.

28 Elektronikskrot Elektronikskrot är elektriska och elektroniska produkter, allt med sladd eller batteri Exempel: TV, datorer, bildskärmar, miniräknare, EKG-elektroder, elektriska handverktyg, kontorsmaskiner, klockor, spel, medicinsk utrustning. Tonerkassetter lämnas till transportcentralen för retur till tillverkaren. OBS! Ta bort glödlampor och lysrör. EJ vitvaror, fast installerade maskiner, elpannor eller motorer. Kontakta transportcentralen för hämtning. Datorer utrangeras via IT- avdelningen och medicinteknisk utrustning via medicintekniska avdelningen. Resurs: Resurs: Elektronikskrot transporteras via producenterna till demontering för återvinning eller destruktion.

29 Vitvaror Exempel: Kylskåp, frys, diskmaskin och tvättmaskin. OBS! Ej mikrovågsugnar, dessa lämnas som elektronikskrot. Kontakta RegionFastigheter för hämtning Resurs: Vitvaror transporteras via producenterna till demontering för återvinning av freon och metaller.

30 Småbatterier Exempel: Ficklampsbatteri, klockbatteri och andra småbatterier, även uppladdningsbara. Batteriholk för småbatterier finns på er miljöstation. Resurs: Småbatterier transporteras till NSR i Helsingborg där de sorteras efter innehåll och skickas vidare för materialåtervinning eller destruktion.

31 Stora batterier Exempel: Truckbatteri, bilbatterier och kapslade blybatterier. Märkning Pb. OBS! Sortera bort plast eller annat främmande material. EJ småbatterier eller ficklampsbatterier! Kontakta transportcentralen för hämtning av batterierna. Innehåller syra, använd handskar och skyddsglasögon. Resurs: Stora batterier utsorteras för vidare transport till återvinning av bly.

32 Glödlampor Exempel: Glödlampor, mindre glödlampor och signallampor. OBS! Hela och utan emballage. EJ porslin, glas eller annat material. Behållare för glödlampor finns vid transportcentralen. Regionfastigheter ansvarar för hanteringen av glödlampor. Resurs: Glödlampor försorteras i sex fraktioner. Därefter går största delen av materialet till återvinning.

33 Lågenergilampor Exempel: Böjda lysrör, kompaktlysrör, lysrör understigande 60 cm, lågenergilampor, urladdningslampor. OBS! Hela och utan emballage. Ej glödlampor samt annat material. Regionfastigheter ansvarar för hanteringen av lågenergilampor. Behållare för lågenergilampor finns i transportkorridoren. Resurs: Lyspulvret som finns i lysrör och lågenergilampor identifieras och registreras av en kamera och en dator. Lyspulvret stabiliseras och läggs på deponi för farligt avfall. Ändarna kapas och går till återvinning. Glaset återanvänds t ex till nya lysrör.

34 Lysrör Exempel: Raka lysrör, 60 cm eller längre. OBS! Hela och utan emballage. Ej glödlampor samt annat material. Regionfastigheter ansvarar för hanteringen av lysrör. Resurs: Lyspulvret som finns i lysrör identifieras och registreras av en kamera och en dator. Lyspulvret stabiliseras och läggs på deponi för farligt avfall. Ändarna kapas och går till återvinning. Glaset återanvänds t ex till nya lysrör.

35 Kontakta gärna oss! Miljöansvarig Fredrik Nielsen, transportcentralen Telefon internt 61435 Miljöstrateg Ann-Cathrine Karlsson Telefon internt 65552 RegionFastigheter Telefon internt 30 000


Ladda ner ppt "Materialåtervinning Hushållsavfall Sorteringshandbok från NSR AB Kontakta oss! Farligt avfall Källsortering Byggavfall 2009-05-05."

Liknande presentationer


Google-annonser