Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vårdens specialavfall

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vårdens specialavfall"— Presentationens avskrift:

1 Vårdens specialavfall
(sammanfattningar av instruktioner i Rätt Hantering - 07) Sorteringsguider – lathundar – för smittförande avfall, skärande/stickande smittförande avfall, läkemedelsavfall; cytostatika och läkemedels- förorenat avfall biologiskt avfall flytande läkemedel Rätt Hantering -07

2 Smittförande avfall lägg alltid absorbent i botten på kärlet
(sammanfattning av instruktioner i Rätt Hantering - 07) lägg alltid absorbent i botten på kärlet infusionspåsar med aggregat el. dyl. som innehåller blod ska läggas i plastpåse som knyts ihop förslut behållaren noggrant sätt dit etikett för ”Smittförande avfall” fyll i etiketten placeras i låst uppsamlingsrum Rätt Hantering -07

3 Skärande/stickande -smittförande avfall
(sammanfattning av instruktioner i Rätt Hantering - 07) lägg vid behov absorbent i botten fyll till högst 3/4 förslut behållaren noggrant fyll i etiketten placeras i låst uppsamlingsrum Rätt Hantering -07

4 Cytostatika och läkemedelförorenat avfall
(sammanfattning av instruktioner i Rätt Hantering - 07) lägg alltid absorbent i botten på kärlet infusionspåsar med aggregat el. dyl. som innehållit läkemedel ska läggas i plastpåse som knyts ihop förslut behållaren noggrant sätt dit etikett för ”Cytostatika och läkemedelsförorenat avfall” fyll i etiketten placeras i låst uppsamlingsrum Rätt Hantering -07 Ansvarig för denna information är sjukhusets miljösamordnare Datum

5 Biologiskt avfall lägg alltid absorbent i botten
(sammanfattning av instruktioner i Rätt Hantering - 07) lägg alltid absorbent i botten är avfallet blodigt ska det läggas i plastpåse som knyts ihop förslut behållaren noggrant sätt dit etikett för ”Biologiskt avfall” fyll i etiketten placera i låst fryst utrymme Rätt Hantering -07 Ansvarig för denna information är sjukhusets miljösamordnare Datum

6 Anvisning för flytande läkemedel
(sammanfattning av instruktioner i Rätt Hantering - 07) Avlopp Kanylburk Kärl för cytostatiskt- och övrigt läkemedels avfall Apotek Konventionellt avfall sockerlösningar saltlösningar näringslösningar (även med tillsatser av vita miner och spårelement) rester från spruta brutna ampuller uppsamlade rester i plastflaska (max 1 l) glasflaskor som innehållit läkemedel tömda/ej tömda infusionspåsar läkemedelsplåster läkemedel i originalför- packningar tömda infusions- påsar (som inne- hållit socker-, salt- och näringslös- ningar) tömda smärtkassetter som innehållit t.ex. narkotika Rätt Hantering -07


Ladda ner ppt "Vårdens specialavfall"

Liknande presentationer


Google-annonser