Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sahlgrenska akademin: Källsortering vid Medicinaregatan För mer information, titta i källsorteringsguiden för din fastighet på:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sahlgrenska akademin: Källsortering vid Medicinaregatan För mer information, titta i källsorteringsguiden för din fastighet på:"— Presentationens avskrift:

1 Sahlgrenska akademin: Källsortering vid Medicinaregatan För mer information, titta i källsorteringsguiden för din fastighet på: http://www.sahlgrenska.gu.se/internt/miljo/Kallsortering_inom_SA/ Hushållsavfall (brännbart avfall) Matavfall, servetter, plastpåsar, snören, plastgem, enstaka pärmar, mindre mängder mjukplast, frigolit och trä samt icke infekterat avfall från labb (t.ex. icke kontaminerade plastpipetter, plasthandskar, plaströr). Lunchrum: I kärl märkt “hushållsavfall” (töms av lokalvården). Labb: I papperskorgen (töms av lokalvården). Skrivrum: I plastpåsen “Sopi” (hämtas av lokalvården). Sorterat Icke brännbart avfall/Metallskrot Trasig porslinsmugg/häftapparat etc. sorteras i plastkärl, oftast i anslutning till ”stapeln” i lunchrum (töms av lokalvården). Kontorspapper Tidningar, kontorspapper, broschyrer, etc. Sorteras i grått plastkärl på skrivrum. Töm själv i kontorspapperstunna (vanligen i korridoren)! Gäller även för destruerat Sekretesspapper. Tunnan hämtas av fastighets- och serviceavdelningen (FAS). Wellpapp / Frigolit/Mjukplast Wellpapp sorteras vanligen i wellpapp- häck i korridoren av den som alstrar avfallet. Mindre mängder frigolit och mjukplast sorteras som hushållsavfall (hämtas av lokalvården). Större mängder läggs vid wellpapphäcken (hämtas av FAS) eller direkt i container för hushållsavfall/brännbart avfall. Pappersförpackningar Pappkartonger, mjölk- och juice -förpackningar, papperspåsar, omslagspapper, plast/pappersförpackningar med mer än 50% papper eller kartong. Lunchrum: Sorteras i “stapeln” (töms av lokalvården). Labb: Rengjorda förpackningar läggs i rullstativ i korridoren (töms av lokalvården). Metallförpackningar Konservburkar, tuber, aluminiumfolie, drickaburkar, kapsyler, metallock, metallband etc. Lunchrum: Sorteras i “stapeln” (töms av lokalvården). Labb: Rengjorda förpackningar sorteras i rullstativ i korridoren (töms av lokalvården). Hårdplastförpackningar Hårda plastförpackningar, plastflaskor, plastlock, PET-flaskor, plastburkar etc. Ej PVC! Lunchrum: Sorteras i “stapeln” (töms av lokalvården). Labb: Rengjorda förpackningar sorteras i rullstativ i korridoren. Den gamla etiketten skall tas bort eller tuschas över (töms av lokalvården). Glasförpackningar Ofärgat och färgat glas, flaskor etc. Ej glödlampor (går som ”glödlampor”), porslin (går som ”Sorterat icke brännbart”) eller trasigt glas (går som ”Sorterat icke brännbart” eller som ”Skärande och stickande”). Lunchrum: Sorteras i “stapeln” (töms av lokalvården). Labb: Rengjorda förpackningar sorteras i rullstativ i korridoren. Den gamla etiketten skall tas bort eller tuschas över (töms av lokalvården). OBS! Alla förpackningar skall vara rengjorda vid sortering! Inköp av ytterligare kärl görs via Liselotte Nilsson, tfn 786 35 94, E-post: kallsortering@sahlgrenska.gu.se Vid behov av tillfälligt extrakärl (ex vid storstädning) kontakta FAS, E-post: fas@sahlgrenska.gu.se Vänd  Vad händer med avfallet? Se:http://www.sahlgrenska.gu.se/digitalAssets/77026 9_Info.doc under länken ”Källsortering på Medicinareberget – praktisk information”.

2 FARLIGT AVFALL Datorer och tillbehör Mejla fas@sahlgrenska.gu.se och ring: 786 37 44 för hämtning. Annat elektronikavfall & Kyl- och frysskåp Mejla fas@sahlgrenska.gu.se och ring: 786 37 44 för hämtning. Batterier, lågenergi- lampor, glödlampor Kärl i varje byggnad (töms av FAS). Returnera i första hand till återförsäljaren. För ytterligare information kontakta miljörepresentant och titta i din Källsorteringsguide. Tonerpatroner Kemikalieavfall Generell regel på GU: Kemikalier som inte är hushållsliknande eller otvetydigt ofarliga skall hanteras som farligt avfall. För regel och undantag för GU se: http://www.mls.adm.gu.se/digitalAssets/7 20324_44621sv.PDF http://www.mls.adm.gu.se/digitalAssets/7 20324_44621sv.PDF Kemikalieavfall läggs i en avfallsbehållare med tättslutande lock vilken skall märkas upp med etiketten ”Farligt avfall” och placeras i rummet för farligt avfall. Separera icke-halogenerade lösningsmedel från de halogenerade. RISKAVFALL Kategorier och etiketter: ”Smittförande”, ”Radioaktivt”, ”Läkemedel”, ”Skärande/stickande”, ”Biologiskt”, ”Genetiskt modifierade mikroorganismer”. Använd de bruna wellpappförpackningarna märkta “Riskavfall”. Dessa skall inte fyllas helt. Placera förpackningarna i rummet för farligt avfall. För döda djur se specifika instruktioner på EBM. Nya förpackningar och etiketter finns att hämta i rummet för farligt avfall. Mera info finns också på: http://www.fa.adm.gu.se/arbetsmiljo/arbe tsmiljohandboken/atillo/Riskavfall/ forts: Källsortering vid Medicinaregatan Miljöpolicy Göteborgs universitet skall vara ett av de ledande universiteten i Europa för utbildning och forskning inom hållbar utveckling och miljö. 1.Universitetet strävar efter att göra studenter och personal medvetna om miljö- och utvecklingsfrågor och genom forskning, utbildning och samverkan med omgivande samhälle stimulera till konkreta handlingar som främjar en hållbar utveckling. 2.Universitetet skall genom ett systematiskt miljöarbete sträva efter att förebygga eller minska den samlade miljöbelastningen. Universitetet skall ha ett certifierat miljöledningssystem. 3.Miljöhänsyn vägs in i alla beslut. Såväl forskning och undervisning, som administration, förvaltning och tekniska funktioner präglas av miljömedvetenhet. 4.Universitetets miljöarbete skall fortlöpande förbättras, samt utvärderas genom regelbundna miljörevisioner. 5.Universitetet följer tillämplig miljölagstiftning och föreskrifter liksom övriga miljökrav som universitetet berörs av. Kontaktpersoner källsortering : Liselotte Nilsson; kallsortering@sahlgrenska.gu.se, tfn 786 3594 Göran.lyckemark@sahlgrenska.gu.se, tfn 786 3874 Miljösamordnare: Mats.Sandberg@anatcell.gu.se, tfn 786 3395 Miljörepresentanter : se www.mls.adm.gu.se/SA/ För mer information, titta i din källsorteringsguide på: http://www.sahlgrenska.gu.se/internt/miljo/Kallsortering_inom_SA/


Ladda ner ppt "Sahlgrenska akademin: Källsortering vid Medicinaregatan För mer information, titta i källsorteringsguiden för din fastighet på:"

Liknande presentationer


Google-annonser