Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kapitel 2 – Ventilation & Kapital 3 - Komfortkyla M2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kapitel 2 – Ventilation & Kapital 3 - Komfortkyla M2."— Presentationens avskrift:

1 Kapitel 2 – Ventilation & Kapital 3 - Komfortkyla M2

2 Ventilations funktioner Tillföra frisk och föra bort förorenad luft Medverka till att föroreningar inte sprids i byggnaden Skapa ett undertryck inomhus I vissa fall värma eller kyla

3 Önskad luftströmning i en bostad Via uteluftsventiler i fasaden (eller tillförs via tilluftsdoner) i sovrum och vardagsrum Luften sugs ut i köket och badrummet – På så sätt förhindras lukt och fukt från att sprida från köket eller badrummet ut i lägenheten

4 Benämningar på luftflöden

5

6 Minikrav på luftflöde  BBR  0,35 l/s per m2 golvarea  Arbetsmiljöverket  7 l/s och person + BBR

7 Olika typer av ventilationssystemer

8

9

10 S-systemet (Självdrag) ”Den termiska kraften eller skorstenseffekten åstadkoms av temperaturskillnader (eller egentligen densitetsskillnader) mellan utom- och inomhusluften.”

11 F-systemet (Frånluftsventilation) Fläktförstärkt självdrag, FFS-system 1930’s

12 Till- och frånluft systemer utan värmeåtervinning  FT-system med värmeåtervinning  FTX-system

13 Frånluftsvärmepump Frånluftssystem med värmepump

14 FTX-VP FT-VP is also possible

15 Sammanfattning av ventilationssystemer Självdrag, S-system Frånluft, F-system Till- och frånluft utan värmeåtervinning, FT-system Till- och frånluft med värmeåtervinning, FTX-system Fläktförstärkt självdrag, FFS-system Frånluftsvärmepump, FVP-system (alt. FTXVP, FTVP) CAV – constant airflow ventilation VAV – variable airflow ventilation

16 Air Handling Units

17

18 Filters

19 Värmeåtervinning 85%(80%) 50-55%(50%) 50-60%(70%)

20 SFP – Specific Fan Power BBR 2012 VVS Boken

21 Humidity Control

22 TRNSYS Type334 Air Handling Unit

23 IDA ICE – Standard AHU

24 Kanalsystemer Värför symmetriskt kanalsystem??? Lättare att injustera! Reklam Projektering av VVS-system

25 Kort bensträckare Kapitel 3 är enbart 20 sidor!

26 Kapitel 3 - Komfortkyla

27 Byggnads- och installationstekniska faktorer som påverka kylbehovet Solintrålning (som beror på) o Fönsterstorlek o Fönsterorientering o Fönsters energitekniska egenskaper o Solskydd (yttre, mellanliggande, inre) Ventilation o Ventilationsflöde o Tilluftstemperatur o Drifttid Värmelagringsförmåga (som beror på) o Stomtyp o Ytskikt o Möbler och inredning

28 Önskade Innetemperaturen Internt värmetillskott: Belysning, Apparater, Personvärme

29 Distribution av kyla Luftburen (CAV, VAV) Kylbafflar Kylpaneler Fläktkylkonvektorer (fancoil) Vattenkylda bjälklag

30 Produktion av Kyla Kylmaskin – Compressor Driven Heat Pump Fjärrkyla – District Cooling Frikyla – Free Cooling Evaporativ kyla Sorptiv kyla Snökyla

31 Frikyla – Free Cooling  Kräver enbart el till pumpar och fläktar  får grattis kyla från omgivningen Nattkyla Kylning med uteluft Borrhålslager Grundvatten eller sjövatten

32 Evaporativ Kyla

33 Sorptiv Kyla  Luftbehandlingsaggregatet använder värme för att kyla 1T – Torkning (roterande vvx) 2T – Torr Kylning (vvx korsströms) 3T – Befuktning 1F – Befuktning 2F – Torr värmning (vvx korsströms) 3F – Torr värmning FJV 4F – Befuktning (roterande vvx)

34 Snökyla


Ladda ner ppt "Kapitel 2 – Ventilation & Kapital 3 - Komfortkyla M2."

Liknande presentationer


Google-annonser