Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FTX ventilation med roterande värmeåtervinnare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FTX ventilation med roterande värmeåtervinnare"— Presentationens avskrift:

1 FTX ventilation med roterande värmeåtervinnare
Startsida

2 Teknik Avdelare

3 Teknik Roterande värmeväxlare, fördel framför andra!
Fryser inte ihop Kondenserar inte Behöver ingen avfrostning Fuktåtervinner Hög verkningsgrad, upp till 84 % Högsta årsverkningsgraden Kammarfläktar med EC motorer 50 % lägre energiförbrukning Radical fläkthjul med 30 % lägre ljudalstring Full reglerbarhet % Adaptivt styrsystem med Comfortpanel All reglering utgår från lägsta energiförbrukning och bästa komfort. Alla funktioner förinställda, anpassad för användaren. Fjärde generationens styrsystem. -18° +22° +15° -9,5° Format Text

4 Teknik Fläktar med den senaste tekniken Kammarfläkt & fördelar
Radical fläkthjul med 30 % lägre ljudalstring EC motorer Full reglerbarhet % 50 % lägre energiförbrukning Kammarfläkt & fördelar Laminär utloppshastighet Låg ljudalstring Lägre energiförbrukning och SFP 90° böj kan anslutas dikt aggregatet Mindre utrymmeskrävande Inbyggda diffusorer Minskar ljud till omgivning Minskar energiförbrukningen Format Text

5 Installation Diagonalt placerade anslutningar
Möjligt att korsa kanaler utan att de krockar Enklare kanaldragning Mindre utrymmeskrävande Ljuddämpare kan anslutas dikt aggregat Effektiv ljudreduktion till omgivning Muffanslutning på aggregatet Vanlig kanalljuddämpare kan användas Ingen extra nippel behövs Format Text

6 Ljud Effektivt avvibrerade rörliga delar Lägsta ofjädrade vikt
Anslag vinkelräta mot rörelsemassan Gummidämpare dimensionerade och används på korrekt sätt (ej dragande). Tung och absorberande isolering i höljet Detta innebär att aggregatet kan anslutas direkt till kanalsystem utan dukstos eller liknande, något som många gånger innebär ökat ljud till omgivning. Det innebär också att det blir avsevärt svårare för ljudet att transporteras till bjälklag och liknande och på så vis spridas i byggnaden s.k. stomljud. Format Text

7 Ljud Diagonalt placerade anslutningar Fläktar med den senaste tekniken
Ljuddämpare kan anslutas dikt aggregat Fläktar med den senaste tekniken Radical fläkthjul med 30 % lägre ljudalstring EC motorer med full reglerbarhet Kammarfläkt Laminär utloppshastighet & låg ljudalstring Inbyggda diffusorer Ökar effektiviteten och minskar ljud till omgivning Effektivt avvibrerade rörliga delar Avsevärt minskad risk för stomljud till byggnaden Aggregat kan anslutas dikt kanalsystem Format Text

8 Service Smarta lösningar och enkel service
Fläktar demonteras genom att lossa 2st (!) skruvar, praktiskt om en fläkt skulle gå sönder. Om drivremmen till värmeväxlaren skulle gå av kan denna enkelt ersättas genom att lossa 6st skruvar, lyfta ut växlaren, montera den nya remmen och återmontera. Det enda användaren behöver kunna är att byta filter. Detta görs enkelt genom att öppna luckan och dra ut filtren, damsuga och göra rent, återmontera nya filter och stänga inspektionsluckan. Alla användare erbjuds filterprenumeration, du som installatör kan ta del i detta genom att anmäla dina kunder till en prenumeration. Du får då din rabatt tillgodo nästa gång du beställer ett aggregat. Format Text

9 Avancerad teknik förpackad för användaren
Avdelare

10 Behov skapar personlig komfort
Adaptivt styrsystem med användarvänlig Comfortpanel - Tre temperaturlägen, Normal-Eco-Cool - Fem flödeshastigheter, Borta-Passiv-Normal-Aktiv-Forcerad - Övervakning och larmindikering vid fel - Optimerad för maximal komfort och energibesparing Grundtemperaturinställning borgar för att aggregatet inte överträffar ordinarie värmekälla. Automatiskt bortaläge vid larmaktivering, stoppar tillskottsvärme och sänker flödeshastigheten till min-läge Reglersystemet anpassar funktioner och larm efter utetemperatur, värmeåtervinning, kylåtervinning, tillskotts-, värme – kyla Återvinningsbooster minskar behovet av tillskottsvärme Format Text

11 Behov skapar personlig komfort
Comfortpanelens funktioner Tre temperaturlägen, Normal-Eco-Cool Då aggregatet körs i läge ”Normal” eftersträvar värmeåtervinnaren att upprätthålla tilluftens börvärde. Vid lägre utetemperaturer då tillskottsvärmaren är aktiverad tillåts en tilluftstemperatur som är 2° lägre än tilluftens börvärde. Då aggregatet körs i läge ”Eco” eftersträvar värmeåtervinnaren att upprätthålla tilluftens börvärde. Vid lägre utetemperaturer då tillskottsvärmaren är aktiverad tillåts en tilluftstemperatur som är 3° lägre än tilluftens börvärde. Då aggregatet körs i läge ”Cool” eftersträvar värmeåtervinnaren att upprätthålla tilluftens börvärde -5° (ställbar 0-10). Vid varmare utetemperaturer aktiveras tillskottskyla genom att reglera ventilställdonet och starta cirkulationspumpen för kylkretsen. I läge Cool är tillskottsvärmare stoppad. Format Text

12 Användningsområden Energisparläge
Nattsänkning, bortaläge, energisparläge Via utgång från inbrottslarm, dörrlås eller annan extern potentialfri brytare kan aggregatet försättas i ”bortaläge”. Då bortaläget aktiveras, går aggregatet ner på minläge och tillskotts-, värme/kyla stoppas för att maximalt reducera energiförbrukningen. Minluftsflödet kan individuellt justeras mellan % Anslutningen är förberedd med plint på anslutningskortet och är enkel att installera. Uppfyller BBR där krav ställs på grundventilation i obemannade bostäder & lokaler om 0,1 l/s/m². Format Text

13 Free serien Avdelare

14 Free serien från Luftmiljö AB
MiniWin CombiWin Free H90 Free V90 Free H230 Free V230

15 Användningsområden MiniWin Spiskåpa CombiWin
Utbytesaggregat för äldre Minimaster och liknande Prestanda motsvarar krav för nyproducerade fastigheter Spiskåpa MiniWin kan anslutas till spiskåpa Vit standard kåpa Rostfri Designspiskåpa CombiWin Utbytesaggregat för äldre ACJ luftvärmeaggregat Standard vit CombiWin


Ladda ner ppt "FTX ventilation med roterande värmeåtervinnare"

Liknande presentationer


Google-annonser