Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FTX ventilation med roterande värmeåtervinnare. Teknik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FTX ventilation med roterande värmeåtervinnare. Teknik."— Presentationens avskrift:

1 FTX ventilation med roterande värmeåtervinnare

2 Teknik

3 -18° +22° +15° -9,5°Roterande värmeväxlare, fördel framför andra! -Fryser inte ihop -Kondenserar inte -Behöver ingen avfrostning -Fuktåtervinner -Hög verkningsgrad, upp till 84 % -Högsta årsverkningsgraden Kammarfläktar med EC motorer -50 % lägre energiförbrukning -Radical fläkthjul med 30 % lägre ljudalstring -Full reglerbarhet 20-100 % Adaptivt styrsystem med Comfortpanel -All reglering utgår från lägsta energiförbrukning och bästa komfort. -Alla funktioner förinställda, anpassad för användaren. -Fjärde generationens styrsystem. Teknik

4 Fläktar med den senaste tekniken -Radical fläkthjul med 30 % lägre ljudalstring -EC motorer -Full reglerbarhet 20-100 % -50 % lägre energiförbrukning Kammarfläkt & fördelar -Laminär utloppshastighet -Låg ljudalstring -Lägre energiförbrukning och SFP -90° böj kan anslutas dikt aggregatet -Mindre utrymmeskrävande -Inbyggda diffusorer -Minskar ljud till omgivning -Minskar energiförbrukningen Teknik

5 Diagonalt placerade anslutningar -Möjligt att korsa kanaler utan att de krockar -Enklare kanaldragning -Mindre utrymmeskrävande -Ljuddämpare kan anslutas dikt aggregat -Effektiv ljudreduktion till omgivning -Muffanslutning på aggregatet -Vanlig kanalljuddämpare kan användas -Ingen extra nippel behövs Installation

6 Effektivt avvibrerade rörliga delar -Lägsta ofjädrade vikt -Anslag vinkelräta mot rörelsemassan -Gummidämpare dimensionerade och används på korrekt sätt (ej dragande). -Tung och absorberande isolering i höljet Detta innebär att aggregatet kan anslutas direkt till kanalsystem utan dukstos eller liknande, något som många gånger innebär ökat ljud till omgivning. Det innebär också att det blir avsevärt svårare för ljudet att transporteras till bjälklag och liknande och på så vis spridas i byggnaden s.k. stomljud. Ljud

7 Diagonalt placerade anslutningar -Ljuddämpare kan anslutas dikt aggregat Fläktar med den senaste tekniken -Radical fläkthjul med 30 % lägre ljudalstring -EC motorer med full reglerbarhet Kammarfläkt -Laminär utloppshastighet & låg ljudalstring Inbyggda diffusorer -Ökar effektiviteten och minskar ljud till omgivning Effektivt avvibrerade rörliga delar -Avsevärt minskad risk för stomljud till byggnaden -Aggregat kan anslutas dikt kanalsystem Ljud

8 Smarta lösningar och enkel service -Fläktar demonteras genom att lossa 2st (!) skruvar, praktiskt om en fläkt skulle gå sönder. -Om drivremmen till värmeväxlaren skulle gå av kan denna enkelt ersättas genom att lossa 6st skruvar, lyfta ut växlaren, montera den nya remmen och återmontera. -Det enda användaren behöver kunna är att byta filter. Detta görs enkelt genom att öppna luckan och dra ut filtren, damsuga och göra rent, återmontera nya filter och stänga inspektionsluckan. -Alla användare erbjuds filterprenumeration, du som installatör kan ta del i detta genom att anmäla dina kunder till en prenumeration. Du får då din rabatt tillgodo nästa gång du beställer ett aggregat. Service

9 Avancerad teknik förpackad för användaren

10 Adaptivt styrsystem med användarvänlig Comfortpanel - Tre temperaturlägen, Normal-Eco-Cool - Fem flödeshastigheter, Borta-Passiv-Normal-Aktiv-Forcerad - Övervakning och larmindikering vid fel - Optimerad för maximal komfort och energibesparing •Grundtemperaturinställning borgar för att aggregatet inte överträffar ordinarie värmekälla. •Automatiskt bortaläge vid larmaktivering, stoppar tillskottsvärme och sänker flödeshastigheten till min-läge •Reglersystemet anpassar funktioner och larm efter utetemperatur, värmeåtervinning, kylåtervinning, tillskotts-, värme – kyla •Återvinningsbooster minskar behovet av tillskottsvärme Behov skapar personlig komfort

11 Comfortpanelens funktioner Tre temperaturlägen, Normal-Eco-Cool -Då aggregatet körs i läge ”Normal” eftersträvar värmeåtervinnaren att upprätthålla tilluftens börvärde. Vid lägre utetemperaturer då tillskottsvärmaren är aktiverad tillåts en tilluftstemperatur som är 2° lägre än tilluftens börvärde. -Då aggregatet körs i läge ”Eco” eftersträvar värmeåtervinnaren att upprätthålla tilluftens börvärde. Vid lägre utetemperaturer då tillskottsvärmaren är aktiverad tillåts en tilluftstemperatur som är 3° lägre än tilluftens börvärde. -Då aggregatet körs i läge ”Cool” eftersträvar värmeåtervinnaren att upprätthålla tilluftens börvärde -5° (ställbar 0-10). Vid varmare utetemperaturer aktiveras tillskottskyla genom att reglera ventilställdonet och starta cirkulationspumpen för kylkretsen. -I läge Cool är tillskottsvärmare stoppad. Behov skapar personlig komfort

12 Nattsänkning, bortaläge, energisparläge -Via utgång från inbrottslarm, dörrlås eller annan extern potentialfri brytare kan aggregatet försättas i ”bortaläge”. -Då bortaläget aktiveras, går aggregatet ner på minläge och tillskotts-, värme/kyla stoppas för att maximalt reducera energiförbrukningen. -Minluftsflödet kan individuellt justeras mellan 20-35 % -Anslutningen är förberedd med plint på anslutningskortet och är enkel att installera. -Uppfyller BBR där krav ställs på grundventilation i obemannade bostäder & lokaler om 0,1 l/s/m². Användningsområden Energisparläge

13 Free serien

14 MiniWinFree H90 Free V90 Free H230 Free V230 Free serien från Luftmiljö AB CombiWin

15 MiniWin CombiWin MiniWin -Utbytesaggregat för äldre Minimaster och liknande -Prestanda motsvarar krav för nyproducerade fastigheter Spiskåpa -MiniWin kan anslutas till spiskåpa -Vit standard kåpa -Rostfri Designspiskåpa CombiWin -Utbytesaggregat för äldre ACJ luftvärmeaggregat -Prestanda motsvarar krav för nyproducerade fastigheter Användningsområden Standard vit


Ladda ner ppt "FTX ventilation med roterande värmeåtervinnare. Teknik."

Liknande presentationer


Google-annonser