Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Svensk Ventilation Allas rätt till ren luft inomhus.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Svensk Ventilation Allas rätt till ren luft inomhus."— Presentationens avskrift:

1 1 Svensk Ventilation Allas rätt till ren luft inomhus

2 Om du har frågor Vänd dig till: Magnus Everitt, Svensk Ventilation magnus.everitt@svenskventilation.se Tel: 0708 – 34 39 89 Paula Hammerskog, Paulas Byrå paula@paulasbyra.se Tel: 0733 – 34 87 50

3 3 Brist på ren innemiljö ger: 500 Lungcancerfall årligen Explosion av allergi/astma Försämrat välbefinnande Försämrad prestationsförmåga Ökade kostnader för företagen Ökade kostnader för samhället Helt i onödan!

4 4 Miljöhälsoutredningen SOU 1996:124 Ingen ska bli sjuk eller få symptom till följd av brister i inomhusmiljön Bristfällig ventilation i bostäder, skolor och förskolor ska åtgärdas Alla bostäder, skolor och förskolor som har radonhalter i inomhusluften som ligger över riktvärdet för sanitär olägenhet ska vara åtgärdade senast år 2010

5 5 Vi äter 1 kg om dagen Vi dricker 3 kg om dagen Vi andas 30 kg om dagen, det motsvarar cirka 25000 liter luft Livsvillkor Vi vistas 90% av vår tid inomhus 90% av den luft vi andas är därför inomhusluft

6 6 Varför händer inget?

7 7 Dålig information Krav på sänkta kostnader Passiv bransch

8 8 Mål Minskning av astma/allergi Radonsanering Ren luft överallt

9 9 Forskningen i dag ”Luften ute spelar relativt liten roll för folkhälsan, vi är inte ute särskilt mycket. Uteluften här i Norden är dessutom inte särskilt förorenad. Hos oss är det inneluften som är det största problemet” Professor Jan Sundell

10 10 Forskningsresultat Värmlandsstudien (Sverige) Bamsestudien (Sverige) Massachusettsstudien (USA) IEA (Europa) NatVent-projektet (Europa)

11 11 Värmlandsstudien* 11 000 barn i enkät 400 i fördjupad studie Omfattande läkarundersökning Hemmiljön undersökt i detalj Kondens varningssignal * ”Dampness in Buildings and Health” God ventilation ger friskare barn

12 12 Bamsestudien 4000 barn har följts Varför blir barn allergiska? 40% av 4-åringarna har någon allergi Riskfaktorer: Dåligt inomhusklimat Rökning Kort amningsperiod Flera riskfaktorer ger stor ökning

13 13 Massachusetts-studien Påverkas arbetsförmågan av luftflödet? Minimikrav = 50% högre sjukfrånvaro Årlig förlust = 400 dollar per person Stort luftflöde ger friskare människor

14 14 IEA Fungerar hybridventilation? Sparas energi? Håller luftkvaliteten? Ökar investeringskostnaden? Högre LCC? Hybridventilation kan fungera – men drar betydligt mer energi än FTX

15 15 NatVent-projektet Mål: Minska energianvändning Använda självdrag och lågenergikyla Rekommendationer Utnyttja nattkyla Förbättra solavskärmning Lågenergibelysning Ingen värme på sommaren Stängda fönster på natten

16 16 Myter om luft 1 (2) Städmyten Vi har inte för rent inne Pälsdjursmyten Man blir inte mindre allergisk för att man har pälsdjur hemma

17 17 Myter om luft 2 (2) Luftfuktighetsmyten Torr luft är mycket ovanligt Ventilationsmyten En fläkt är inte ett ventilationsystem

18 18 Källbrinksskolan 1 (2) 550 personerr Luft för hälften Frånluft, ingen rening, ingen styrning Byggd 1963, ombyggd under oljekrisen Stora hälsoproblem för elever och personal

19 19 Källbrinksskolan 2 (2) Helt ny anläggning Fläktstyrt till- och frånluftssystem med återvinning Behovsstyrt Överträffar kraven rejält Kostnad: drygt 22 miljoner

20 20 Ventilationens uppgift Föra bort oren luft och ersätta den med ren luft Skapa rätt temperatur Ventilationen skall:

21 21 Krav på ventilationen Ändamålsenlig Driftsäker Resurssnål

22 22 Föroreningskällor inne Människor Material Maskiner

23 23 Påverkansfaktorer Lufthastighet Temperatur Luftfuktighet Luftföroreningar

24 24 Tekniska lösningar Självdragsventilation (S) Fläktstyrda frånluftssystem (F) Balanserade ventilationssystem (FT)

25 25 Självdragsventilation Utsugning via kanaler Friskluft via ventiler, fönster, otätheter Stora rum, varm skorstensstock, otäta hus Dagens hus byggs inte på detta sätt Bra i gamla otäta hus, men svårt rena luften, komplicerat bygga

26 26 Fläktstyrd frånluft Utsug med hjälp av fläktar Friskluft via ventiler, fönster, otätheter Endast begränsad rening möjlig Vanligt system – billigt att installera, dock ej energieffektivt

27 27 Balanserade system Många varianter Låg energianvändning Värmeåtervinning (FTX) Behovsstyrt Luftrening Enkelt, stabilt, energisnålt och flexibelt system som skapar bra inomhusklimat

28 28 Luftrening Filter enda möjligheten Bör bytas minst 1 gång/år Lägst filterklass F7 på tilluften P-märkta Håll torrt

29 29 Gekås i Ullared Sveriges största varuhus Luftburet kylsystem med värmeåtervinning Högt luftflöde, 30 m 3 /h/m 2 Behovsstyrt Webbstyrt

30 30 Lagar och regler 1 (4) Arbetsmiljöverkets föreskrifter: Luftkvaliteten ska vara tillfredsställande Uteluft ska tillföras i tillräcklig mängd Tilluften ska vara så ren det överhuvudtaget går

31 31 Lagar och regler 2 (4) Gränsvärden lågt satta Funktionskrav, ej tekniska krav Arbetsmiljöverket bidrar till osäkerhet

32 32 Lagar och regler Oklarheter 3 (4) En vanlig missuppfattning är att de hygieniska gränsvärden…kan användas som kriterier på acceptabel tilluftkvalitet. Styrelsens gränsvärden är ett mått på den högsta godtagbara halten luftföroreningar i inandningsluften på en arbetsplats. Som mått på acceptabel föroreningsnivå är de inte tillämpliga. Tillägg till paragraf 22 i föreskrifterna

33 33 Lagar och regler OVK 4 (4) Obligatorisk ventilationskontroll Uppfylla krav som ställdes vid byggnation – ej dagens krav Alla byggnader utom: En- och tvåbostadshus med självdrag En- och tvåbostadshus med enbart fläktstyrd frånluft Ekonomibyggnader inom jord- och skogsbruk Industribyggnader Totalförsvarets hemliga byggnader

34 34 Tredje Mosebok, Kapitel 14


Ladda ner ppt "1 Svensk Ventilation Allas rätt till ren luft inomhus."

Liknande presentationer


Google-annonser