Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bäst i klassen En bok om lönsamt inneklimat Huvudbudskap

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bäst i klassen En bok om lönsamt inneklimat Huvudbudskap"— Presentationens avskrift:

1 Bäst i klassen En bok om lönsamt inneklimat Huvudbudskap
I och med den här boken ses inneklimatet för första gången som en helhet. Här klassificeras klimatet, så att alla från byggansvariga till de som så småningom ska använda lokalerna får en gemensam grund utifrån rätt inneklimat kan skapas. Vi visar här sambandet mellan bra inneklimat och produktivitet. Fakta Boken bygger på R1:an, Riktlinjer för specifikation av inneklimatkrav som ges ut av VVS Tekniska Föreningen Upplaga på exemplar, målgrupperna är främst är beslutsfattare inom planerings- bygg och försäljningsskeendena.

2 Alla tjänar på bra inneklimat
Människorna blir friskare Färre sjukdagar Större välbefinnande Företagens anställda blir mer produktiva Ägaren kan ta ut högre hyror Huvudbudskap Det absolut viktigaste när det gäller inneklimat är att ett bra inneklimat gör att människor blir friskare. Till följd av det ökar produktiviteten och effektiviteten. Det kan användas som ett marknadsförings – eller försäljningsargument för alla typer av lokaler Fakta Värmlandsstudien, som är världens största studie om hur inneklimat påverkar barns hälsa, visar tydliga samband mellan inneklimat och hälsa. Barn som bor i välventilerade hus har större chans än andra att slippa astma och allergier. Det är ju mycket troligt att samma sak gäller vuxna, välventilerade hus är bra för oss. Den mest kända studien om sambandet mellan sjukfrånvaro och inneklimat är Massachussettsstudien som visar att de som arbetade i utrymmen där man bara följde minimikraven på luftflöde hade 50 procent högre sjukfrånvaro än de som arbetade i lokaler där luftflödet var dubbelt så stort. Man beräknade att den årliga förlusten i produktivitet var 400 dollar per år och person.

3 Liten andel gör stor skillnad
Huvudbudskap. Om man ökar installationskostnaderna med 50 % - vilket skulle ge ett superklimat inne – ökas totalkostnaden bara med 0,5 %. Det superklimat man då skulle få skulle öka produktiviteten med långt mer än de 0,5 % som är den totala kostnadsökningen. Frågan är om det finns några investeringar förutom denna som har så stor effekt på sista raden i bokslutet. Fakta: Siffrorna kommer från professor Olli Seppänen vid Helsingfors Tekniska Högskola Källa: Olli Seppänen

4 Vad är ett bra inneklimat?
Bestäms av följande faktorer: Luft Temperatur Ljud Ljus Kvalitetsklasser finns i ”R1 Riktlinjer för specifikation av inneklimatkrav” Huvudbudskap Ett bra inneklimat måste alltid bedömas som en helhet bestående av luft, temperatur, ljud och ljus. Fakta: De värden som används är hämtade ur den reviderade R1:an Beståndsdelarna i inneklimatet är ljud, ljus, luft och termiskt inneklimat. Ingen av dem är viktigare än någon annan – poängen är just helheten

5 Stjärnsystemet En enkel sammanfattning av inneklimatets kvalitet
Tar hänsyn till möjligheten till individuell reglering. Huvudbudskap Stjärnsystemet skapar en helhetssyn på inneklimatets kvalitet Stjärnsystemet är tänkt att användas främst vid försäljning och uthyrning av kommersiella lokaler och industrilokaler samt lokaler som används inom den offentliga sektorn. Annonsen är en fiktiv annons med ett femstjärnigt inneklimat i Västerås. Fakta: De värden som används är hämtade ur den reviderade R1:an. R1an klassindelar varje faktor separat, ger alltså ingen totaltbild. Beståndsdelarna i inneklimatet är ljud, ljus, luft och termiskt inneklimat. Ingen av dem är viktigare än någon annan, däremot är det mycket viktigt att se dem som en helhet.

6 5-stjärningt inneklimat *****
Klarar de högsta kraven enligt R1 för Luft, temperatur, ljud och ljus Har individuell reglering I en bil med femstjärnigt inneklimat kan samtliga passagerare, och föraren, ställa in ”sin” temperatur Huvudbudskap Detta är självklart den nivå som alla ska sträva efter. I ett femstjärnigt inneklimat minskar sjukskrivningarna och ökar produktiviteten Fakta: Gränserna för vilka mätvärden som ska uppnås finns i R1:an. För ett femstjärnigt inneklimat gäller att ljud, luft och termiskt inneklimat alla når de högsta värdena. Ljus har bara en klass, det är antingen godkänt eller icke godkänt och här förutsätts att alla är godkända.

7 4-stjärnigt inneklimat ****
Samma krav som det 5-stjärniga inneklimatet Ingen individuell reglering I en bil med fyrstjärnigt inneklimat har alla samma inneklimat Huvudbudskap Enda skillnaden mellan det femstjärniga och fyrstjärniga klimatet är den individuella regleringen. Alla inställningar är därför gjorda så att de ska passa så många som möjligt – några kommer dock alltid i kläm.

8 3-stjärnigt inneklimat ***
En av tre tekniska parametrar uppfyller inte högsta kraven Risken för störningar är liten Bra inneklimat som dock varierar mer Huvudbudskap: Detta är fortfarande ett bra inneklimat, men eftersom avvikelserna från medelvärdena är större krävs det högre krav på brukarna att anpassa sig till klimatet De tre parametrarna som kan ha en avvikelse är luft, ljud och termiskt inneklimat, ljuset måste alltid vara godkänt. Fakta En långfärdsbuss har bra inneklimat – men det varierar en del beroende på belastningar som direkt solinstrålning och antal personer i bussen Ett fordon med ett trestjärnigt inneklimat är en bra långfärdsbuss

9 2- och 1-stjärnigt inneklimat
** = Två av de tre tekniska parametrarna uppfyller inte högsta kraven för * = Myndigheternas minimikrav System slits – börja därför aldrig på grundnivån Huvudbudskap I det tvåstjärniga inneklimatet varierar klimatet ännu mer Det enstjärniga inneklimatet är de minimivärden som myndigheterna har satt Vanligt är att man projekterar för lägsta nivå vilket betyder att man när systemet startar redan ligger på gränsen till de godkända värdena. När systemet används förlorar det i effektivitet – och man hamnar mycket snabbt under den lägsta nivån. Därför är det viktigt att man projekterar med sikte på ett bättre inneklimat än det sämsta tillåtna. Annonsen är en fiktiv annons där objektet är en lokal på Söder Mälarstrand i Stockholm.

10 Faktorer som påverkar produktiviteten
Sjukfrånvaro Antalet skador och olyckor Arbetstakt och avbrott i arbetet Noggrannhet och omsorg i arbetet Allt detta påverkas av inneklimatet Huvudbudskap De faktorer som man mäter när man kontrollerar produktivitet är dessa punkter. Det är faktorer som vi alla vet, inte minst från egen erfarenhet, att de påverkas av inneklimatet. När det gäller punkt fyra finns det också en säkerhetsaspekt för tredje part att ta hänsyn till. I vissa miljöer, som i exempelvis flygledartorn, är inneklimatet en ren säkerhetsfråga. Sådant som buller och hög värme påverkar de som har ansvar för många människoliv negativt.

11 Hög luftmängd ger lägre sjukfrånvaro
Massachusettsstudien 2 likvärdiga byggnader 1 följde minimikrav 1 dubbla värden 50% högre sjukfrånvaro vid minimikrav Onödig kostnad 400 USD per person/år Huvudbudskap Don Miltons forskning visar att kostnaderna för sjukfrånvaro och sänkt produktivitet är betydligt högre än den investeringskostnad som behövs för att skapa ett bra inneklimat. Studien gällde luftflöde. Anledningen till det låga luftflödet var att man ville ha låga energikostnader. Det fick man. Men kostnaderna för högre sjukfrånvaro och lägre effektivitet är högre än besparingen. Fakta Forskningen är från 2002 Byggnaderna låg nära varandra och de som jobbade i dem arbetade med jämförbara arbetsuppgifter En av de få fältstudier som genomförts på detta område Källa: Don Milton, Harvard, USA

12 Rätt temperatur ger ökad prestation
Huvudbudskap: Temperatur är en av de saker som påverkar oss mycket snabbt. Redan några få grader för hög, eller för lång, temperatur, påverkar vår effektivitet med tio-femton procent. Fakta: Riktlinjen för temperatur är 22 grader. Vid 27 grader minskar koncentrationsförmågan med mellan 30 och 50 procent. Källa: David Wyon

13 Tack! Namn Företag Telefon Mail
Slutbild med kontaktuppgifter att fylla i


Ladda ner ppt "Bäst i klassen En bok om lönsamt inneklimat Huvudbudskap"

Liknande presentationer


Google-annonser