Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LUCAS – Metodik för programvaruutveckling Claes Wohlin Telekommunikationssystem Mer info: och

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LUCAS – Metodik för programvaruutveckling Claes Wohlin Telekommunikationssystem Mer info: och"— Presentationens avskrift:

1 LUCAS – Metodik för programvaruutveckling Claes Wohlin Telekommunikationssystem Mer info: http://www.lucas.lth.se och http://www.telecom.lth.se/SERG/

2 2 Metodik för programvaruutveckling Våra huvudområden: z Programvarukvalitet z Verifiering & validering z Utvecklingsprocessen z Kravhantering

3 3 Vår arbetsmetodik Generell målsättning: bidra till förbättring  Kartläggning och identifiering av problem- områden, dvs klarlägga "state-of-the-practice” z Kunskap om “State-of-the-art” z Empiriska utvärderingar: experiment och fallstudier

4 4 Programvarukvalitet z Skattning av felinnehåll z Identifiering av felintensiva systemdelar z Projektkarateristika och framgångsfaktorer z Olika kvalitetsaspekter: tillförlitlighet, underhållsbarhet osv.

5 5 Verifiering och validering z Granskningsmetodik z Testmetodik z Kvantifiering av felinnehåll och stoppkriterier

6 6 Utvecklingsprocessen  Flexibla och anpassningsbara processer z Processarkitekturer z Simulering av processmodeller z Utvärdering av förbättringsförslag

7 7 Kravhantering z Marknadsdriven kravhantering z Kravinsamling och kontinuerlig förfining av krav z Val av krav till nästa release z Identifiera flaskhalsar i kravprocessen z Användningsfall i kravfasen


Ladda ner ppt "LUCAS – Metodik för programvaruutveckling Claes Wohlin Telekommunikationssystem Mer info: och"

Liknande presentationer


Google-annonser