Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Feedback eller feed forward

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Feedback eller feed forward"— Presentationens avskrift:

1 Feedback eller feed forward
Vägar till en bättre återkoppling för lärare och studenter UPC Lunchseminarium

2

3 Dai Hounsell - huvudtalare
Professor of Higher Education och dekan för pedagogisk utveckling vid University of Edinburgh, Skottland.

4 Feedback? I relation till:
 Ämnesinnehåll  Nivå  FSR/mål/syfte  Miljö  Uppgift  Tidsram  Arbetsinsats  Vad är/innebär feedback?  Vad tillför den?  För vem?  Hur skall den ges?  Vem skall ge feedback?  När och var är feedback mest effektiv?

5 Feedback eller feed forward?

6 Summativt eller formativt syfte
Nybörjarstudent som genomfört sin första tentamen Som stöd för arbetsprocessen i ett projektarbete, i grupp eller individuellt Där studenter är peers till varandra Som stöd för en nätburen diskussion För självvärdering i en individuell portfolio Som del i uppsatsarbete

7

8 Exempel: Förbättra skriftlig feedback
Fokusera skrivna kommentarer På det skrivna ej studenten Till FSR alt bedömningskriterier Kommentarer exemplifieras med citat/exempel i texten Förslag till förbättringar i kommande arbeten Få förbättringsförslag (2/3) möjliga för studenten att uppnå vid nästa arbete/steg

9 Exempel: Nya sätt att ge feedback
Podcast Screen capture E-möten Helklass-feedback Med hjälp av clickers Feedback-cards FAQ vid labbar

10 Exempel: Involvera studenter i feedback
Peer feedback I par, som rundor i grupp, i triader för att förstå lärar-feedback, för att föreslå bedömningskriterier Självreflektion Självtest, egenbedömningar, självrättning Process-feedback i grupp Via webbdokument, tvärgrupper, roterande texter

11 Läs mer på: Enhancing feedback/University of Edinburgh
Evidencenet/The Higher Education Academy


Ladda ner ppt "Feedback eller feed forward"

Liknande presentationer


Google-annonser