Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LUCAS– Centrum för Industriell Programvaruteknik i Lund Datavetenskap – Boris Magnusson Telekommunikationssystem – Claes Wohlin Reglerteknik – Karl-Erik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LUCAS– Centrum för Industriell Programvaruteknik i Lund Datavetenskap – Boris Magnusson Telekommunikationssystem – Claes Wohlin Reglerteknik – Karl-Erik."— Presentationens avskrift:

1 LUCAS– Centrum för Industriell Programvaruteknik i Lund Datavetenskap – Boris Magnusson Telekommunikationssystem – Claes Wohlin Reglerteknik – Karl-Erik Årzén Mer info: http://www.lucas.lth.se

2 2 LUCAS – Center for Applied Software Research LUCAS är en samordning av programvaruinriktad verksamhet vid institutionerna för: z Datavetenskap z Telekommunikationssystem z Reglerteknik LUCAS har stöd från NUTEK med målsättningen att bli ett kompetenscentrum från 2001. Troligen placeras centrat i den nya FoU-myndigheten.

3 3 Tematiska områden Följande tre områden täcks av centrat: z Utvecklingsmiljöer: verktyg och språk z Metoder för programvaruutveckling z Programvara för realtidsystem

4 4 Målsättning LUCAS skall bli ett ledande centrum i norra Europa inom Industriell Programvaruteknik. Detta inkluderar: z Forskning av hög klass, z Attraktiv samarbetspartner för andra forskare, z Nära samarbete med svensk industri, z Medverka till att stärka svensk industri internationellt, z Verka för en god grundutbildning i ämnet.

5 5 Datavetenskap Programvaruteknik  Programspråk, implementation och användning, kompilatorteknik och omgivningar, objektorientering, konfigurationshantering, realtidsaspekter. z Experimentell verksamhet, bygger prototyp-system, samverkan med företag. z 5 disputerade, 7 doktorander. z Verksamhet i området sedan 70-talet.

6 6 Telecom Programvarusystem  Programvaruprocessen, metoder, krav, kvalitet, specifikationer, verifiering & validering, testning, underhåll, återanvändning. z Empiriska studier, samverkan med företag. z 4 disputerade, 8 doktorander. z Verksamhet i området sedan tidigt 80-tal.

7 7 Reglerteknik Realtidssystem  Tillämpning av programvaruteknik, inbyggda system, realtidssystem, automation, robotik, datorbaserade reglersystem. z Experimentell verksamhet, systembygge, styrsystem och komponenter som rt-kärnor. Samverkan med företag. z 4 disputerade, 4 doktorander. z Verksamhet sedan 70-talet.

8 8 LUCAS treklöver: Industriell Programvaruteknik Teknik Metodik Tillämpning Institutionen för Reglerteknik Institutionen för Datavetenskap Institutionen för Telekommunikationssystem språk programmering konfigurationshantering realtidssystem fordonssystem utvecklingsprocessen krav verifiering och validering telekommunikation implementationstekniker objektorienterad design stödsystemarkitektur realtidsjava kvalitet projektledning Bluetooth automation inbyggda system underhåll

9 9 Samverkan inom centrat Detta sker och har skett under en lång tid, men utökas nu. Exempel: z Grundutbildning z Forskning z Gemensamt gränsnitt i samband med industrisamarbete

10 10 Några nyckelord för centrumsatsningen  Inbyggda system (t.ex. telecom, styrsystem, robot och fordon), z Nysatsning baserat på indata från industrin, t.ex. mot webbaserade system och “rena” programvaruföretag. z Distribuerade system z Distribuerad utveckling z Mobilitet

11 11 LU/LTH satsar på området z 2 professurer på kort tid (Programvarusystem och Programvaruteknik) z LUs rektor Boel Flodgren engagerad z LTHs rektor Thomas Johannesson engagerad – tillväxtområde

12 12 Potentiella samarbetsvinster för industrin  Forskningsresultat (“state-of-the-art” kompetens) z Tydlig samarbetspartner via centrumbildning z Teknik- och kunskapsöverföring z Tillgång till diskussionspartners z Rekryteringsfördelar z Synlighet på LTH z Företagets image

13 13 Centrats tillgångar Kunskap och kompetens för: z Adressera problemområden förutsättningslöst, z Långsiktiga undersökningar, z Teknikframförhållning, z Utvärdera lösningar, både teknik och metodik, och framtagning av förbättringar, z Nytänkande och nyutveckling av teknik, metodik och verktyg.

14 14 Personal Projektledning: Boris Magnusson, professor, Programvaruteknik Claes Wohlin, professor, Programvarusystem Karl-Erik Årzén, docent, Reglerteknik Disputerade: Bo Bernhardsson, professor, Reglerteknik Johan Eker, forskarassistent, Reglerteknik Görel Hedin, lektor, Datavetenskap Martin Höst, lektor, Telecom Roger Henriksson, lektor, Datavetenskap Rolf Johansson, professor, Reglerteknik Klas Nilsson, lektor, Datavetenskap Björn Regnell, lektor, Telecom Per Runeson, lektor, Telecom Jonas Skeppstedt, lektor, Datavetenskap Björn Wittenmark, professor, Reglerteknik Forskarstuderande: Ulf Asklund, tek. lic., Datavetenskap Anton Cervin, civ. ing, Reglerteknik Magnus Gäfvert, civ. ing, Reglerteknik Mathias Haage, fil. kand., Datavetenskap Anders Ive, civ. ing, Datavetenskap Bo Lincoln, civ. ing, Reglerteknik Johan Lindesvärd, Telecom Eva Magnusson, fil. kand., Datavetenskap Josef Nedstam, civ. ing., Telecom Anders Nilsson, civ. ing, Datavetenskap Magnus C. Ohlsson, tek. lic., Telecom Thomas Olsson, civ. ing., Telecom Patrik Persson, civ. ing, Datavetenskap Jonas Persson, civ. ing, Datavetenskap Håkan Petersson, civ. ing, Telecom Anders Robertsson, civ. ing, Reglerteknik Thomas Thelin, civ. ing, Telecom Tomas Berling, EMW och Telecom (50%) Enrico Johansson, ECS och Telecom (50%) Teknisk personal: Leif Andersson, civ. ing, Reglerteknik Anders Blomdell, Reglerteknik Totalt består gruppen alltså av över 30 personer med 14 disputerade.

15 15 Volym och finansiering Finansieringsmodell som för NUTEKs kompetenscentra från 2001: Insats i MSEK/år NUTEK Center +ProjektLTHIndustriTotalt 20008.1 (3+5.1)(3)(3)14.1 20016 + projektstöd (min 2)6620-23 Uppbyggnadsfas under 2000, planerad volym enligt ovan fr.o.m. 2001.

16 16 Industripartners  Centrat är öppet för alla intressenter. zVi ser gärna en spridning i tillämpningsområden och typ av produkter. z En centrumstyrelse kommer att tillsättas med representanter från industri och universitetet.

17 17 Företagskontakter z Deltagande från: Ericsson Mobile Communications och ABB Automation Products z Möten med: Volvo, Axis, Telelogic, Sigma, Q-Labs, Ericsson Microwave och Tribon/KCS. z Andra intressenter: Semcon, Consafe Infotech, TAC, IAR System, Polystar, XOR Control, ABB Robotics, ABB Corporate Research, Carmen and ENEA Realtime z Andra företag är mycket välkomna!

18 18 Tre deltagande nivåer (typfall) z Guld – Bred kontakt inom centrat. Samarbete med flera av de tematiska områdena. z Silver – Merparten av samarbetet sker inom ett doktorandprojekt. z Brons – Tillgång till centrats kompetens, seminarier och tutorials.

19 19 LUCAS planer z Företagsbesök för att presentera LUCAS, z Etablera samarbetsprojekt med industrin, z Definiera tvärprojekt inom centrat, z Marknadsföring och informationsspridning, z Kontakter med Danmark för att stärka Öresundsregionen, z Utvärdering i september!

20 20 Sammanfattning z Etablerar centrum i Industriell Programvaruteknik z Involverar relevanta grupper från:  Datavetenskap  Telekommunikationssystem  Reglerteknik z Långsiktigt stöd från NUTEK (eller dess motsvarighet) z Passar väl in i LU och LTHs expanssionsplaner z Företagssamarbete är en väsentlig del i centrat


Ladda ner ppt "LUCAS– Centrum för Industriell Programvaruteknik i Lund Datavetenskap – Boris Magnusson Telekommunikationssystem – Claes Wohlin Reglerteknik – Karl-Erik."

Liknande presentationer


Google-annonser