Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ITK introduktion September 2008 1 IT och kommunikationsvetenskap Teresa Cerratto Pargman, DSV Programkoordinator.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ITK introduktion September 2008 1 IT och kommunikationsvetenskap Teresa Cerratto Pargman, DSV Programkoordinator."— Presentationens avskrift:

1 ITK introduktion September 2008 1 IT och kommunikationsvetenskap Teresa Cerratto Pargman, DSV Programkoordinator

2 Där kunskap om teknik och människa möts Programmet behandlar hur man analyserar, designar och utvecklar internetbaserade dataprogram som stödjer mänsklig kommunikation Brett teoretisk perspektiv Praktiskt förhållningssätt

3  Skapa, designa, utvärdera:  multimodala gränssnitt,  innehåll och tjänster för mobiler  Projekt -och problembaserade undervisning Vad och hur lär man sig på programmet?

4  Grundl ä ggande datorkunskaper och färdigheter,  Utveckling och design av IT-produkter och gränssnitt med användaren och användningen i fokus,  Fördjupande kunskaper om förmedlingen av budskap genom digitala medier Programmets kurser faller inom 3 olika områden:

5 Å r 1 Ht08 – IT, kommunikation och kunskap, introduktion (ITK1:I ) – Analys och modellering av kommunikativa system (ITK1:AM ) – Programmering som kommunikativt verktyg (ITK1:P1) – Interaktionsdesign och empirisk metodik (ITK:ID) Vt09 – Programmering av interaktiva system (ITK1:P2) – Databasmetodik (ITK:3 DB) – Konstruktion av kommunikativa system (ITK1:KAK) – Kommunikationsvetenskap (ITK1:KV) – hela terminen

6 IT, kommunikation och kunskap, introduktion 2008-08-25 till 2008-09-27  Kursmomentet syftar till att ge grundläggande kunskaper om grundbegrepp inom området människa- datorinteraktion  Laborationsuppgifter, seminarier och individuell tentamen

7 Analys och modellering av kommunikativa system - 2008-09-29 till 2008-12-03  Metoder för objektorienterad analys och modellering  Grupparbete och tentamen

8 Programmering som kommunikativt verktyg - 2008-10-22 till 2008-11-24  Kursen består av två delar : 1- hur objekt- orienterade tekniker kan användas för att strukturera programmeringsproblem där kommunikation är en central del. 2- hur traditionella procedurella tekniker som selektion, iteration mm används för att internt organisera objekt.  Tentamen, Laborationer, Inlämningsuppgift

9 Interaktionsdesign och empirisk metodik - 2008-12-08 till 2009-01-16  Tillämpa olika prototypings tekniker: Skisser, pappersprototyper, mockups och digitala prototyper  Projektarbete och tentamen

10 Programmering av interaktiva system- VT09  Java och objektorientering, XHTML, CSS.  Bygga validerande och interaktiva webbportaler, Implementera dynamisk bindning i språket Java  Grupparbete och tentamen

11 Databasmetodik - VT09  Introduktion till databaser och relationsmodellen  Exempel på verktyg som används är: Rational Rose, Modelator, MS Access, MySQL  Tentamen och projektarbete

12 Konstruktion av kommunikativa system- – VT09  Kommunikationsteori och analys av digitala kommunikationssystem  Olika typer av system för kommunikation  Tentamen och projektarbete

13 Kommunikationsvetenskap - hela terminen – VT09  Grundläggande begreppen inom kommunikationsteor i samt en analys av de mest viktiga texterna inom området.  Individuell rapport  Seminarier  grupppresentationer

14 Å r 2 F ö rdjupade studier inom ett eller tv å kommunikationsvetenskapliga ä mnen (KV), som l ä ses vid n å gon av f ö ljande institutioner:  KTH Arkitektur - Kommunikationsdesign  Pedagogiska institutionen  Personligt val

15 Ht08 – Designteori och kreativa metoder (ITK3:DK) – Datas ä kerhet (ITK3:S Ä K) – Valbar kurs Vt09 – Projektarbete (ITK3:PA ) – Multimodala system (ITK3:MM ) – Vetenskapsteori (ITK3:VET) – Kandidatuppsats 15 hp År 3

16 – Kandidatuppsats 15 hp Kandidatuppsats


Ladda ner ppt "ITK introduktion September 2008 1 IT och kommunikationsvetenskap Teresa Cerratto Pargman, DSV Programkoordinator."

Liknande presentationer


Google-annonser