Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

UTBILDNING Målgrupp Kursen vänder sig till samtliga personer som vill få grundläggande kunskaper inom PSA och MTO i framförallt kärnkraftsbranschen. Kursdelarna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "UTBILDNING Målgrupp Kursen vänder sig till samtliga personer som vill få grundläggande kunskaper inom PSA och MTO i framförallt kärnkraftsbranschen. Kursdelarna."— Presentationens avskrift:

1 UTBILDNING Målgrupp Kursen vänder sig till samtliga personer som vill få grundläggande kunskaper inom PSA och MTO i framförallt kärnkraftsbranschen. Kursdelarna hålls lämpligen utspridda under ett par månader och passar därför mycket bra som kurs på högskola eller universitet. Kursen kan hållas på svenska eller engelska. Kursmål Efter kursen ska du: kunna använda probabilistiska metoder och verktyg för säkerhetsanalys ha en grundläggande förståelse för vad begreppet MTO innebär och människans roll i komplexa system genomföra övergripande analyser av komplexa system med hänsyn till människa, teknik och organisation identifiera, tillämpa och bedöma olika modeller för PSA och MTO riskanalys i verkliga situationer diskutera teknikens möjligheter och risker samt växelverkan mellan tekniken och människan Kursinnehåll – se nästa sida Händelseträd Felträd Beroendefel Mjukvaruprogram för riskhantering, “RiskSpectrum” PSA projektuppgifter Mänskliga förutsättningar och designprinciper Olycksmodeller och barriärer Säkerhetskultur MTO i verkligheten Olyckors anatomi MTO projektuppgifter ES-konsult Svetsarvägen 7 SE-171 41 Solna Tel 08-634 22 40 Fax 08-634 22 55 info@eskonsult.se www.eskonsult.se Grundläggande PSA och MTO 10 högskolepoäng – 5 dagar Förkunskaper Grundläggande kunskaper inom sannolikhetsteori så som olika fördelningsfunktioner. Genomförande Kursen är en blandning av föreläsningar, diskussioner, övningar, datalaborationer och grupparbeten. Anknytning till kärnkraftsbranschen görs genomgående i kursen. En fem-manna-grupp behöver ca 4 veckor för att genomföra båda projektuppgifterna (PSA och MTO) som sedan redovisas på ett seminarie (1 dag). Antal elever kan anpassas enligt önskemål. Utbildningen är i dagens format anpassat för ca 20 elever. Kursen kan genomföras hos kund eller på annan ort. Material Åhörarkopior från föreläsningar tillhandahålles tillsammans med laborationsmaterial och projektuppgifter, allt material är på engelska. För att genomföra datalaborationer och PSA projektuppgiften krävs tillgång till mjukvaruprogrammet ”RiskSpectrum”, vilket kunden själv måste ordna. Kurslängd Förslagsvis 4+1 dagar med minst 1 månad emellan för arbete med projektuppgifterna. Kunskapskontroll Skriftliga projektrapporter inom PSA och MTO. Muntlig projektredovisning med opponering. Kursavgift Offereras på begäran. Kursansvarig Niklas Larsson, 073-097 98 00 niklas.larsson@eskonsult.se Kursen ger grundläggande kunskaper inom PSA (probabilistisk säkerhetsanalys) och MTO (människa, teknik, organisation) i framförallt kärnkraftsbranschen och undervisningen består av föreläsningar, datalaborationer och projektarbeten. Kursen kan hållas på svenska eller engelska.

2 UTBILDNING ES-konsult Svetsarvägen 7 SE-171 41 Solna Tel 08-634 22 40 Fax 08-634 22 55 info@eskonsult.se www.eskonsult.se PSA-del Händelseträd Identifiering av inledande händelser Sekvensanalyser Felträd Systemanalyser Dataanalyser och FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) HRA (Human Reliability Analysis) Beroendefel Funktionella beroenden Beroenden kopplade till mänskliga faktorn Common Cause Failures (CCF) Mjukvaruprogram för riskhantering, “RiskSpectrum” Demonstration av programmet Datalaborationer Skapa felträd Felträdsanalyser och tolkning av resultat Modellera CCF Modellera brand Skapa händelseträd PSA projektuppgifter Göra en felträdsanalys i RiskSpectrum på ett av kärnkraftverkens säkerhetssystem: Resteffektkylning Sprinklingssystemet Säkerhetsinsprutningssystemet Hjälpmatarvattensystemet Skriftlig rapport Muntlig projektredovisning med opponering MTO-del Mänskliga förutsättningar och designprinciper Kognitionsvetenskapliga grunder Principer för användbarhetsdesign Olycksmodeller och barriärer Förändring av olyckor och synen på människans roll Olika modeller och teorier om hur man ser på olyckor och hur olyckor kan förklaras Begreppet barriär och vad det kan innebära Säkerhetsbarriärer Säkerhetskultur Genomgång av begreppet säkerhetskultur och olika aspekter av detta MTO i verkligheten Forsmarks anläggningsändringsprocess, ”TIGER”, roller och ansvar MTO-analsyser av händelser Olyckors anatomi Olycksteori och hur olyckor uppstår MTO projektuppgifter Analysera en olycka från ett MTO-perspektiv (litteraturstudie) utifrån en passande teori (där både olycka och olika teorier att välja från ges på förhand) Skriftlig rapport Muntlig projektredovisning med opponering Grundläggande PSA och MTO 10 högskolepoäng – 5 dagar


Ladda ner ppt "UTBILDNING Målgrupp Kursen vänder sig till samtliga personer som vill få grundläggande kunskaper inom PSA och MTO i framförallt kärnkraftsbranschen. Kursdelarna."

Liknande presentationer


Google-annonser