Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till MTC Års seminarium 2007 Det Marknadsorienterade Näringslivet – framtida utmaningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till MTC Års seminarium 2007 Det Marknadsorienterade Näringslivet – framtida utmaningar."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till MTC Års seminarium 2007 Det Marknadsorienterade Näringslivet – framtida utmaningar

2 Detta är MTC Forskningsstiftelse utan vinstintresse - instiftat av IVA och IFL Stiftelsen. FoU projekt med utgångspunkt från företagens marknads och affärsstrategiska frågor. Mer än 30 år en mötesplats för näringsliv och akademi. Skapar och bygger nya och intressanta nätverk. Fokus på kund/användare och marknaders förutsättningar.

3 Så här kan du ta del av MTCs spridning av kunskap inom marknadsområdet;  Nyhetsbrev och webb (www.mtcstiftelsen.se)  Rundabordssamtal, Future Outlooks, Seminarier, Nätverksgrupper.  Populärvetenskapliga rapporter, böcker.  Medverkan i FoU projekt, utifrån företagens frågeställningar. För deltagande i FoU projekt, nätverksgrupper och vissa andra aktiviteter (ex exklusiva möten med internationella forskare och företagsledare.) förutsätts ett företagsmedlemskap i MTC.

4 Dagens Program 14:00-14:15MTC sätter fokus på marknad och framtida utmaningar Roland Fahlin, Styrelseordförande MTC Eva Nilsson, Föreståndare MTC 14:15-14:45 Är det verkligen nöjd kunden ska vara? Magnus Söderlund, Director Center for Consumer Marketing HHS 14:45 -15:20Mycket snack och lite verkstad? Sven Mikkelä Metso Minerals – Mining Business Line VP, Strategic Marketing 15:20-16:00Fika och bensträckare 16:00-16:30Outsourcing – ett överexploaterat affärsrecept? Lars-Erik Gadde, professor i industriell marknadsföring, Chalmers 16:30-17:00Den otillräckliga marknaden - teorier om marknader avspeglar inte hur företag agerar i verkligheten. Alexandra Waluszewski, Föreståndare och forskningsledare, Centrum för Teknik- och Vetenskapsstudier, Uppsala universitet 17:00-17:30Det Marknadsorienterade Näringslivet Lars-Gunnar Mattsson, Professor HHS Eva Nilsson, Föreståndare MTC 17:30-Mingel med tilltugg

5 “Nu vill vi företagsekonomiska marknadsforskare lägga oss i debatten om näringslivets utveckling. Vi är trötta på den redan definierade diskussionen och menar att den inte bara ofta har fel utan också ofta handlar om fel frågor.” Boken blir ett antal inlägg i denna debatten

6 Marknader – myter och möjligheter program 2007-2009 Spridning genom; Bok, Rundabordssamtal, Artiklar,Future Outlooks mm. I förlängningen nya FoU projekt. MTC och IVA i samverkan

7 Är det verkligen nöjd kunden ska vara? Magnus Söderlund Director Center for Consumer Marketing, HHS


Ladda ner ppt "Välkommen till MTC Års seminarium 2007 Det Marknadsorienterade Näringslivet – framtida utmaningar."

Liknande presentationer


Google-annonser