Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Building Sustainable Norrland Jeanette Kjellberg, CERUM (Centrum för regionalvetenskap) Thomas Olofsson, Arkitekthögskolan och TFE.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Building Sustainable Norrland Jeanette Kjellberg, CERUM (Centrum för regionalvetenskap) Thomas Olofsson, Arkitekthögskolan och TFE."— Presentationens avskrift:

1 Building Sustainable Norrland Jeanette Kjellberg, CERUM (Centrum för regionalvetenskap) Thomas Olofsson, Arkitekthögskolan och TFE

2 Building Sustainable Norrland • Huvudprojekt • Innehåller ett antal delprojekt • Ansökan till Tillväxtverket för Mål 2 den 14 juni • Medfinansiering sökt hos bl a Region Västerbotten och Umeå kommun • Projektstart 1 januari 2011 • Projektslut 31 december 2013

3 Intressenter • Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat • Umeå Center for Sustainable City Science (USCS); CERUM, TFE, Arkitekthögskolan, Kulturgeografiska och Statsvetenskapliga institutionerna • Kommuner i regionen Universitetet Offentlig sektor Näringslivet

4 CERUM • Inrättad av regeringen 1983 (med fokus på regional utveckling) • Tvärvetenskaplig forskningsenhet inom regionalvetenskap • Erfarenhet av andra stora EU-finansierade projekt: - Urban design - ACANALYS • Projekt i samverkan med näringsliv och kommuner

5 Mål • Bygga en stark plattform för Nätverket • Bygga en kunskapsbank • Sätta Umeå på kartan • Arbeta för att uppfylla visionen om att vara världsledande inom hållbart byggande 2020 • Förbereda för en avknoppning • Skapa förutsättning för företagen i Nätverket att bli mer konkurrenskraftiga och utvidga marknaden som företagen verkar på • Skapa förutsättning för nyföretagande

6 Syfte • Projektet ska svara på frågorna: - Hur utvecklar vi hållbart byggande? Visa på konkreta lösningar och hur de kan realiseras samt vilka konsekvenserna det får. - Hur får vi regionens företag inom byggsektorn mer konkurrenskraftiga och lägger grunden för en större marknad? Genom olika mätbara insatser skapar projektet förutsättningar för nyföretagande och marknadsutvidgning.

7 Building Sustainable Norrland Forskning, Omvärldsanalys & Utvärdering Utställning, Seminarier & Konferenser ”Innovations- verkstad” & Utbildning Förberedelser för egen byggnad

8 Projektmål Building Sustainable Norrland Delprojekt Avknoppning: SustainaBuilt Norrland

9 SustainaBuilt Norrland • Technical visits, service åt företag inom hållbart byggande • Internationell utställning • Innovationsverkstad och utbildning • Konferenser och seminarier

10 Stadens hållbara livsmiljö 7 maj Program Fredag 7 maj 9.00 Kaffe/te och mingel 9.30 Lars Westin, professor/föreståndare CERUM hälsar välkomna 9.45 Stefan Edman, biolog och författare: ”Bilen biffen och bostaden” 11.00 Per Lundin, KTH: ”Bilsamhället” 12.00 Lunch 13.00 Monica Andersson, Stockholms universitet: ”Politik och stadsbyggande” 14.00 Diskussion 14.30 Kaffe/te 15.00 Jerker Söderlind, KTH: ”Hållbar stadsutveckling” 16.00 Presentation av de tre beviljade investeringsprojekten 2009 från Delegationen för hållbara städer: • Lena Eriksson, Malmö stad: ”Hållbar stadsutveckling Malmö - från Öst till Väst” • Gustaf Landahl, Stockholms stad: ”Hållbara Järva” • Albert Edman, Umeå kommun: ”Ålidhem - den hållbara kulturstadsdelen” 16.45 Diskussion 17.30 Avslutning Kostnadsfritt. Anmälan denna vecka.

11 Hållbar bebyggelseutveckling 3-4 juni Program 3 juni 9.00 Kaffe/te och mingel 9.30 Lars Westin, CERUM, hälsar välkomna 9.45 Session 1, ordförande Lennart Holmlund, kommunalråd Umeå kommun Peter Örn, ordförande för Delegationen för hållbara städer: ”Delegationen för hållbara städer” Johan Rådberg, Lunds universitet: ”Den segregerade staden = den ohållbara staden” Lena Steffner, Lunds universitet: ”Värderingsmetod för stadsmiljöer” 12.00 Lunch 13.00 Session 2, ordförande Fredrik Lindegren, kulturchef Umeå kommun René Kural, School of Architecture, Copenhagen: ”Arenabyggandets ekonomi och arkitektur” Dan Hallemar, Tidskriften Arkitektur: ”Arenan som drömfabrik” Peter Kjaer, Arkitekthögskolan Umeå: ”Stadens kulturella hållbarhet” 15.00 Kaffe/te 15.30 Session 3, ordförande Olle Forsgren, stadsarkitekt Umeå kommun Thomas Hellqvist, Blekinge tekniska högskola: ”Rumsbegreppet - ett problem i ingenjörssamhället” Erland Ullstad, Växjö universitet/Växjö kommun/Delegationen för hållbara städer: ”Hållbar stadsutveckling, teori och praktik” 17.15 Lars Westin, CERUM, avslutar dagen 19.30 Middag 4 juni 8.30 Session 4, ordförande Åsa Ögren, byggnadsnämndens ordförande Umeå kommun Michael Jalmby, Esam: ”Nätverket för hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat” Per Persson, MAF Arkitektkontor AB/Luleå tekniska universitet: ”Livable Winter Cities på Nordkalotten” 10.00 Kaffe/te 10.30 Session 5, ordförande Lars Westin, professor CERUM Umeå universitet David Sims, Gehl Architects: ”Städer för människor” Ulf Ranhagen, SWECO AB/Delegationen för hållbara städer: ”Planering av ny stad i Kina - ett möjlighetsfönster för hållbar utveckling” 12.30 Lunch och avslutning

12 Delprojekt: Byggnad för SustainaBuilt Norrland • CERUM gör lokaliseringsanalys • TFE bidrar med teknikutveckling • Visningsobjekt under kulturhuvudstadsåret • Hur kan vi gemensamt realisera detta?

13 Förslag på andra delprojekt inom Building Sustainable Norrland? Förslag på helt andra projekt? • Fundera över vad er organisation/företag har för behov, önskemål eller specifik kunskap som skulle kunna omvandlas till ett projekt • Hur kan vi gemensamt realisera dessa projekt? Projekten ska bidra till att uppnå målet att vara världsledande 2020 inom hållbart byggande och förvaltande i kallt klimat


Ladda ner ppt "Building Sustainable Norrland Jeanette Kjellberg, CERUM (Centrum för regionalvetenskap) Thomas Olofsson, Arkitekthögskolan och TFE."

Liknande presentationer


Google-annonser