Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Springlife Prioövning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Springlife Prioövning"— Presentationens avskrift:

1 Springlife Prioövning
Agenda Resultat Springlifes Medarbetarundersökning Genomförande av Prioövning Färdigställa vår Handlingsplan Svarsfrekvens 88% (89%) Springlife Prioövning Handlingsplan 2012

2 Medarbetarundersökningen
Medarbetarundersökningen består av 11 förbättringsområden Varje område består av 3-6 frågor, totalt 44 stycken De olika områdenas värden ger ett nuläge Varje område har ett vetenskapligt validerat riktvärde Förbättringsområdenas värde genererar det Dynamiska fokustalet, vilket är en Framtidsprognos av prestationsnivå De 11 förbättringsområdena har olika stor påverkan på det Dynamiska fokustalet, och viktas därför olika Färgerna på staplarna indikerar hur gruppen förhåller sig inom respektive förbättringsområde i förhållande till riktvärdet 2

3 Klistra in resultatbilden över förbättringsområdena och dynamiska fokustalet.

4 1. Välj förbättringsområden individuellt
4 1. Välj förbättringsområden individuellt Välj tre förbättringsområden du tycker är viktigt att arbeta med för att känna ökat engagemang och arbetsglädje. Välj från resultat av medarbetarundersökningen alternativt från andra förhållande/beteenden på arbetsplatsen. OBS! Välj endast det gruppen själv har möjlighet att påverka. Dela ut tre post-it-lappar till alla. 4

5 2. Läs upp dina förbättringsförslag i gruppen
5 2. Läs upp dina förbättringsförslag i gruppen En och en läser upp sina tre förbättringsförslag – ingen diskussion av varje! Förslagen skrivs upp på tavlan utifrån de olika områdena. Viktigt att inte lägga tid på diskussion i detta skedet. Jag sammanställer på tavlan vilka områden som kommer upp och får störst tonvikt. Markerar med streck. Därefter hittar vi tre åtgärder att jobba med. 5

6 3. Välj förslag på åtgärder individuellt
6 3. Välj förslag på åtgärder individuellt Var och en tar fram förslag på konkreta åtgärder utifrån tre valda områden. Förslag till åtgärder skrivs på post-it-lappar som klistras upp på de tre områdenas respektive ark. Skriv upp de tre områdena på färgade lappar. Ca 10 min där alla själva skriver förslag på åtgärder. 6

7 4. Indelning i grupper/förbättringsområde
7 4. Indelning i grupper/förbättringsområde Arken med förbättringsområde och åtgärder fördelas på olika grupper, ett område per grupp. Välj grupp utifrån engagemang. Dela in i tre grupper! Alt 1. Efter hur motiverad man är att jobba med de olika, viljan. Alt 2. Att det redan finns färdiga grupper. 7

8 5. Grupparbete och presentation
8 5. Grupparbete och presentation Varje grupp ska besluta om fyra aktiviteter de vill fokusera på i förbättringsarbetet. Varje grupp presenterar sin aktiviteter. Övriga får tycka till! OBS! Viktigt att aktiviteterna är tydliga, att det finns en ansvarig person för alla aktiviteter och datum för uppföljning beslutas. Dela in i tre grupper! Alt 1. Efter hur motiverad man är att jobba med de olika, viljan. Alt 2. Att det redan finns färdiga grupper. 8

9 6. Skapa övergripande handlingsplan
9 6. Skapa övergripande handlingsplan Summera de tre områdenas aktiviteter i ett övergripande dokument. Distribuera dokumentet till medarbetarna per omgående. Dela in i tre grupper! Alt 1. Efter hur motiverad man är att jobba med de olika, viljan. Alt 2. Att det redan finns färdiga grupper. 9

10 Handlingsplan för förbättringsarbete
10

11 Handlingsplan för förbättringsarbete
11 VAD-mål HUR-aktiviteter Ansvarig Datum påbörja Datum avsluta Kommentar 1. 2. 3.


Ladda ner ppt "Springlife Prioövning"

Liknande presentationer


Google-annonser