Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kalendarier Efter 10-15 år på Internet: Vad tar vi med oss in i framtiden?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kalendarier Efter 10-15 år på Internet: Vad tar vi med oss in i framtiden?"— Presentationens avskrift:

1 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kalendarier Efter 10-15 år på Internet: Vad tar vi med oss in i framtiden? Förnyad Webbnärvaro; Webbkoncept för verksamheten; Kick-off för arbetspaket: Kalendarier 2012-01-23

2 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kalendarier Central webbplats Framtida utveckling av extern webbnärvaro Projektslut Dec 2012? Projektstart Jan 2011 12Q4 Webbkoncept för verksamheten Förvaltnings- organisation? Jan 2013? Nu Jan 2012 Vi jobbar här

3 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kalendarier Huvudprojektet Förnyad webbnärvaro Huvud- projekt Styrgrup p Forsknings- databas Förstudie Intern webbmiljö Externwebb centralt Verksamheten s externa webb Styrning och stöd Beställning ”Förnyad webbnärvaro ” Beställning ”Förnyad webbnärvaro ”

4 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kalendarier Agenda FörstPresentationsrunda och kort historik och introduktion till vad som händer under våren 2012 - uppdatering på lu.se och konsekvenser för verksamheten - tidplan för våren och statusöversikt för 11 teman - mål för våren - mål för dagen SedanIntroduktion och inspel till temat - central frågeställning - existerande dokument och idéer - tänkta leverabler - diskussion och beslut om aktiviteter och tider (arbetsplan) Efter detArbetspass Mot slutetAvslutning - säkring av vem-gör-vad - revision av arbetsplan?

5 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kalendarier I MB M K lu.se WKFV I F I I F I Interna sidor webbplatser i o.o.i.s lu.selu.se levereras med ny design på ny plattform bemannad up’n running försommaren 2012 Några organisationer kan i mån av egna resurser flytta in i början på Q3 Interna sidor ligger kvar i o.o.i.s i väntan på internwebb B P F KC RI I M B K Permanent gemensam organisation för förvaltning av flera intresseområden, utveckling och support från 2013 Gemensam design erbjuds till webbplatser utanför ny plattform B P F KC RI I MB K Organisationer och verksamheter med mer komplexa behov flyttar in från o.o.i.s och andra plattformar efterhand som ny funktionalitet finansierats och utvecklats Interimorganisation för förvaltning och support under 2012 Fakultet Institution Publik verksamhet Bibliotek Centrumbildning Konferens etc.…

6 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kalendarier Organisation för framtida webb inom LU - arbetsscenario En teknisk webbmiljö med flera olika intresseområden??? Gemensamma webbservisar mot databaser Central site (lu.se) Typsiter med backlogg Profiltyper som går på tvären mot typsiterna som leder webben genom: att äga gemensam funktionalitet? driva nätverk för intresseområden? förvalta de intresseområden som saknar långsiktiga intressenter? En gemensam webbstyrning som äger och följer upp: strategiska webbmål ? mätbara delmål ? betalar LU-gemensamma kostnader? M F I B C K UP FP lu.se web service självhjälp & manualer? utbildning i teknik & innehåll? rådgivning & support? utveckling & planering? En gemensam webborganisation som stödjer intresseområdena och innehållsproducenter med: ≈ tema/arbetspaket

7 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kalendarier Vad händer för webbplatser i o.o.i.s? Alla: Påverka lista av prioriterade behov Institutioner och fakulteter: planera personal, utbildning och tid för flytt: Externt material  ny drupalplattform Publikt material  ny drupalplattform Internt material: Alternativ: stannar i o.o.i.s Alternativ:flyttar till provisorisk webbplats Övriga: planera personal, utbildning och tid för flytt: Alternativ: stannar i o.o.i.s i väntan på funktionalitet Alternativ:flytta till provisorisk drupal Externt I Provisoriska interna sidor Internt Publikt Internt lu.se Externt I Publikt Webb- platser i Drupal M K ? ?

8 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kalendarier Provisoriska interna sidor P Vad händer för webbplatser utanför o.o.i.s? Alla: Påverka lista av prioriterade behov Ta del av, påverka och inför ny grafisk profil Solitär webbplats på egen plattform med begränsade behov: överväg och planera personal, utbildning och tid för flytt! Webbplats på stor plattform: Externt material  Avvakta erbjudande Publikt material  Avvakta erbjudande Internt material  Avvakta internwebb Externt I Internt Publikt lu.se Externt I Publikt Webb- platser i Drupal ? M K ? ? P

9 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kalendarier Konkreta mål för Webbkoncept för verksamheten våren 2012 Roadmap för 2013-2016 Backlogg för resterande 2012 (≈ todolista) Arbetsplan för 2013 för blivande webborganisation Budget för 2013 för blivande webborganisation Planeringsunderlag för universitetets verksamheter Etablera långsiktiga nätverk och kompetens för framtida utveckling av vår webbnärvaro

10 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kalendarier vecka \ månadjan | febsportlovfeb |maraprpåsk Prio345678910111213141516 1a Kalendrar 1a Layout & navigering 1a CSS- införande 1b Nyheter 2a Personer 2d Publikationer 2c Sär- o samprofil 2c Media 2d Forsknings- projekt 3a Utbildnings- program 3b Kurser 3c Webbformulär Preliminär tidplan för våren 2012 kan ge inspel till lu.se 1.0 Områden som tills vidare stannar under strecket till efter release av lu.se  Öppettider  Programwebbar  Konferenswebbar  Byggnader och lokaler  Kurswebbar  Betaltjänster  Lokala databaser  Tjänst, service, resurs  Biblioteksfunktioner  Blogg, chat, wiki  Organisation  Myndighets-info Arbetspaket: 1.Kick-off med projektet 2.Eget arbete 3.Dokumentation 4.Bearbetning och estimering 5.Leverans med projektet

11 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kalendarier Dokumentation från arbetspaketen 1 Arbetspaket: BehovMottagare - fritextLösningsförslagBeskrivning / Motivering Beskrivni ng av identifier at behov Beskrivning av vem behovet rör, vilken omfattning det har i LU:s verksamhet. Här identifieras även mottagare som kan vara Extern, Intern, Publik samt administratör/publicist. Arbetet fokuserar på Externa målgrupper och administratörer/publicister. Beskrivning av hur lösningen ser ut / fungerar. Använd de digitala format som tydligast förmedlar lösningen, t ex text, bild, wireframe etc. Förklara hur detta förslag löser behovet (på ett bättre sätt än andra lösningar) och möter identifierad(e) mottagare.

12 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kalendarier Dokumentation från arbetspaketen 2 Målgrupper för behovet: Markera med x eller ännu hellre gradera 1-5 (5=mycket) hur relevant behovet är för respektive målgrupp. ≈ vilka målgrupper ska man prata med när man försöker möta eller utveckla lösning för behovet? Vem ska testa? Avsändargrupper för behovet: Markera med x eller ännu hellre gradera 1-5 (5=mycket) hur relevant behovet är för respektive avsändargrupp/typsite? ≈ vilka användare i backend ska man prata med när man försöker möta eller utveckla lösning för behovet? Vem ska testa? Hur kan man motivera kostnad?

13 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kalendarier Dokumentation från arbetspaketen 3 InvesteringskostnadDriftkostnadStyrning & stöd - kostnad Uppskattning av förväntad kostnad för att realisera lösningen. Avstämt mot leverantör. Estimerad påverkan på årskostnad för teknisk drift, underhåll och vidareutveckling Estimerad påverkan på årskostnad manualer, utbildning & support (Styrning & stöd)

14 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kalendarier AP: Kalendarier Inspel & dokument Dokument från huvudprojektet Introduktion & Inspel.ppt - KOMMER 2012 v 3 (Jonas Wisbrant)Introduktion & Inspel.ppt - KOMMER 2012 v 3 (Jonas Wisbrant) Malldokument för rapport (arbetsgruppens resultat).xls - KOMMER 2012 v 3 (Niklas Löfgren)Malldokument för rapport (arbetsgruppens resultat).xls - KOMMER 2012 v 3 (Niklas Löfgren) Kartläggning av kända LU-behov/lösningar.xls - (Jonas Wisbrant - kan behöva en viss förklaring :-)Kartläggning av kända LU-behov/lösningar.xls - (Jonas Wisbrant - kan behöva en viss förklaring :-) Exempel några lu-kalendariers inre struktur och funktion.xls - (Jonas Wisbrant - kan behöva en viss förklaring :-)Exempel några lu-kalendariers inre struktur och funktion.xls - (Jonas Wisbrant - kan behöva en viss förklaring :-) Dokument från gruppdeltagare

15 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kalendarier AP: Kalendarier Deltagare Namn Referens- person (ca 5h) Arbets- grupp (ca 10 h) Koordinator, kontakt-person (ca 20h) Respons inför uppstart Douha Mhammad Ali Julia Velkova x Emma Danielsson Kristoffer Holmqvist Helena Bergqvist x Sven Yngve Oscarsson x Jenny Mårdh x ja Gisela Lindbergx nej Annika Hansdotter Anna Sparrenblad nej Christine Schmiege nej

16 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kalendarier AP: Kalendarier Förslag till tidplan AktivitetVemKlart WS 1: Kick-off arbetspaketRef, AG, KP, HPIdag= Eget arbeteAG, KP Förslag till KPAG Sammanställer och skickar till AG och RP eller publicerar i wikin KP Kommentarer till wiki eller KP WS 2: BeslutAG, KP Förslag till HPKP2012-02-10 HP svarar alla2012-03-04 WS 3  Diskussion, revision och beslut? Sammanställning av slutresultat till HPKP2012-03-11 Ref: Referenspersoner AG: Arbetsgrupp KP: kontaktperson HP: huvudprojetet

17 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kalendarier Tema: Kalendarier Inspel 15/12 Central frågeställningAtt tänka påTänkta leverabler Vad bör kalendariehändelser innehålla och vilka arbetsflöden behövs för att de olika webbplatserna inom universitetet ska kunna samverka kring och aggregera kalendarier? Samordna med arbetet för lu.se. Prioriterad lista över vilka uppgifter, sorteringsstrukturer och filter publicister i första hand och användare i andra hand behöver kunna konfigurera våra händelser.

18 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kalendarier Tema: Kalendarier Resultat 15/12 Central frågeställningAtt tänka påTänkta leverabler Vad bör kalendariehändelser innehålla och vilka arbetsflöden behövs för att de olika webbplatserna inom universitetet ska kunna samverka kring och aggregera kalendarier? +Automatiskt flöde i olika nivåer (ej behöva lägga upp på flera ställen) +Externa personer (ej i admin. som LUCAT) bör ha behörighet +Redaktörskap/behörighet +Bilder, logga länkdelningsfunktioner +Tagga innehåll – prenumerera på tagg +Föra över händelser till privat kalender ( … google ) +Sökfunktion +Pris: gratis? Samordna med arbetet för lu.se. Prioriterad lista över vilka uppgifter, sorteringsstrukturer och filter publicister i första hand och användare i andra hand behöver kunna konfigurera våra händelser. Blå text= input från arbetsgrupperna på kick-offen den 15/12, 2011 Gruppdeltagare: Kristoffer Holmqvist, Douha Mhammad Ali, Julia Velkova Emma Danielsson, Helena Bergqvist, Sven Yngve Oscarsson

19 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kalendarier Tema: Kalendarier Inför 16/1 Central frågeställningAtt tänka påTänkta leverabler Vad bör kalendariehändelser innehålla och vilka arbetsflöden behövs för att de olika webbplatserna inom universitetet ska kunna samverka kring och aggregera kalendarier? +Automatiskt flöde i olika nivåer (ej behöva lägga upp på flera ställen)  Tänkta leverabler +Externa personer (ej i admin. som LUCAT) bör ha behörighet  Att tänka på +Redaktörskap/behörighet  Att tänka på +Bilder, logga länkdelningsfunktioner  Att tänka på +Tagga innehåll – prenumerera på tagg  Tänkta leverabler +Föra över händelser till privat kalender ( t ex google)  Att tänka på samt Tänkta leverabler +Sökfunktion  Generellt behov! Utgår. +Pris: gratis?  Generellt behov! Utgår. Samordna med arbetet för lu.se. Hur hantera arrangörens identitet och överlämning mellan webbplatser när ett arrangemang presenteras på en annan webbplats? Skrivrätt för personer utanför LUCAT Prioriterad lista över vilka uppgifter, sorteringsstrukturer och filter [taggning] publicister i första hand och användare i andra hand behöver kunna konfigurera våra händelser. Förslag på arbetsflöden för delning av händelser i prioritet: 1.Webbplats  webbplats 2.Webbplats  privata kalendarier 3.Webbplats  prenumeranter/sändl ista 4.Webbplats  sociala medier

20 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kalendarier Tema: Kalendarier Inspel 16/1 Central frågeställningAtt tänka påTänkta leverabler Vad bör kalendariehändelser innehålla och vilka arbetsflöden behövs för att de olika webbplatserna inom universitetet ska kunna samverka kring och aggregera kalendarier? Samordna med arbetet för lu.se. Hur hantera arrangörens identitet och överlämning mellan webbplatser när ett arrangemang presenteras på en annan webbplats? Skrivrätt för personer utanför LUCAT Prioriterad lista över vilka uppgifter, sorteringsstrukturer och filter [taggning] publicister i första hand och användare i andra hand behöver kunna konfigurera våra händelser. Förslag på arbetsflöden för delning av händelser i prioritet: 1.Webbplats  webbplats 2.Webbplats  privata kalendarier 3.Webbplats  prenumeranter/sändlist a 4.Webbplats  sociala medier

21 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kalendarier Tema: Kalendarier Resultat 16/1 Central frågeställningAtt tänka påTänkta leverabler Vad bör kalendariehändelser innehålla och vilka arbetsflöden behövs för att de olika webbplatserna inom universitetet ska kunna samverka kring och aggregera kalendarier? Egna sökord i kalenderhändelser som komplement till taggar)  Att tänka på Kalender utvisning per ingång: studera/forskning/samverkan  Att tänka på Samordna med arbetet för lu.se. Hur hantera arrangörens identitet och överlämning mellan webbplatser när ett arrangemang presenteras på en annan webbplats? Skrivrätt för personer utanför LUCAT Egna sökord i kalenderhändelser som komplement till taggar Kalender utvisning per ingång: studera/forskning/samverka n Prioriterad lista över vilka uppgifter, sorteringsstrukturer och filter [taggning] publicister i första hand och användare i andra hand behöver kunna konfigurera våra händelser. Förslag på arbetsflöden för delning av händelser i prioritet: 1.Webbplats  webbplats 2.Webbplats  privata kalendarier 3.Webbplats  prenumeranter/sändlist a 4.Webbplats  sociala medier

22 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kalendarier Tema: Kalendarier Inspel 23/1 Central frågeställningAtt tänka påTänkta leverabler Vad bör kalendariehändelser innehålla och vilka arbetsflöden behövs för att de olika webbplatserna inom universitetet ska kunna samverka kring och aggregera kalendarier? Samordna med arbetet för lu.se. Hur hantera arrangörens identitet och överlämning mellan webbplatser när ett arrangemang presenteras på en annan webbplats? Skrivrätt för personer utanför LUCAT Egna sökord i kalenderhändelser som komplement till taggar Kalender utvisning per ingång: studera/forskning/samverka n Prioriterad lista över vilka uppgifter, sorteringsstrukturer och filter [taggning] publicister i första hand och användare i andra hand behöver kunna konfigurera våra händelser. Förslag på arbetsflöden för delning av händelser i prioritet: 1.Webbplats  webbplats 2.Webbplats  privata kalendarier 3.Webbplats  prenumeranter/sändlist a 4.Webbplats  sociala medier

23 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kalendarier Kartläggning 2011: Kalendarier / händelser AlltidOftaIblandSällan Rubrik Starttid Sluttid Fulltextbeskrivning Plats Kategori Målgrupp Serie (ingår i) Sammanfattning Organisatör Namn Organisatör E-post Talare (med eller inte med i lucat) Affiliation Senaste anmälan Url Anmälningsformulär Bild på talare Karta till lokal Bildspel från arrangemanget (t ex PDF) Anmälningsformulär med återkoppling till anmälare Antal lediga platser Antal anmälda deltagare? Förteckning över anmälda deltagare? Formulär för återkoppling? Länk till "How-to-get-here” Film från arrangemanget Foton från arrangemanget Relaterade fenomen: -Konferenswebb (≈ avancerad händelse) -Nyheter (≈ likartade filter och arbetsflöden) -Schemasystem (kalendarier över undervisning -Öppettider (≈ dagligt kalendarium)

24 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kalendarier Kalendarier / händelser: Efter WS 1 /JW Obligatorisk t NödvändigtViktigtBra Rubrik Starttid Globala taggar: Plats/lokal Organisation Typ Språk arr Språk beskr. Målgrupp Sluttid Fulltextbeskrivning Sammanfattning (till listor) Plats/lokal:  Global taggning? Kategori  Global taggning Målgrupp  Global taggning Serie (ingår i)  Lokal? taggning Presentatör [LUCAT] / fritext Organisatör: Namn, E-post & Telefon [LUCAT] / fritext Organisation [LUCAT]  Global taggning Senaste anmälan [datum tid] Url Anmälnings- formulär Bild på talare Karta till lokal Bildspel från arrangemanget (t ex PDF) Anmälningsformulär med återkoppling till anmälare Antal lediga platser Antal anmälda deltagare? Förteckning över anmälda deltagare? Formulär för återkoppling? Länk till "How-to-get-here” Film från arrangemanget Foton från arrangemanget Relaterade fenomen: -Konferenswebb (≈ avancerad händelse) -Nyheter (≈ likartade filter och arbetsflöden) -Schemasystem (kalendarier över undervisning -Öppettider (≈ dagligt kalendarium)

25 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kalendarier AP: Kalendarier Förslag till tidplan AktivitetVemKlart WS 1: Kick-off arbetspaketRef, AG, KP, HP2012-01-23 Eget arbeteAG, KP Förslag till KPAG2012-01-27 Sammanställer och skickar till AG och RP eller publicerar i wikin KP2012-01-27 Kommentarer till wiki eller KP WS 2: BeslutAG, KP2012-02-03 Förslag till HPKP2012-02-10 HP svarar alla2012-03-04 WS 3  Diskussion, revision och beslut? Sammanställning av slutresultat till HPKP2012-03-11 Ref: Referenspersoner AG: Arbetsgrupp KP: kontaktperson HP: huvudprojetet


Ladda ner ppt "Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kalendarier Efter 10-15 år på Internet: Vad tar vi med oss in i framtiden?"

Liknande presentationer


Google-annonser