Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kontaktpresentationer Efter 10-15 år på Internet: Vad tar vi med oss in i.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kontaktpresentationer Efter 10-15 år på Internet: Vad tar vi med oss in i."— Presentationens avskrift:

1 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kontaktpresentationer Efter 10-15 år på Internet: Vad tar vi med oss in i framtiden? Förnyad Webbnärvaro; Webbkoncept för verksamheten; Kick-off för arbetspaket: Kontaktpresentationer 2012-xx-xx

2 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kontaktpresentationer Central webbplats Framtida utveckling av extern webbnärvaro Projektslut Dec 2012? Projektstart Jan 2011 12Q4 Webbkoncept för verksamheten Förvaltnings- organisation? Jan 2013? Nu Jan 2012 Vi jobbar här

3 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kontaktpresentationer Huvudprojektet Förnyad webbnärvaro Huvud- projekt Styrgrup p Forsknings- databas Förstudie Intern webbmiljö Externwebb centralt Verksamheten s externa webb Styrning och stöd Beställning ”Förnyad webbnärvaro ” Beställning ”Förnyad webbnärvaro ”

4 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kontaktpresentationer Agenda FörstPresentationsrunda och kort historik och introduktion till vad som händer under våren 2012 - uppdatering på lu.se och konsekvenser för verksamheten - tidplan för våren och statusöversikt för 11 teman - mål för våren - mål för dagen SedanIntroduktion och inspel till temat - central frågeställning - existerande dokument och idéer - tänkta leverabler - diskussion och beslut om aktiviteter och tider (arbetsplan) Efter detArbetspass Mot slutetAvslutning - säkring av vem-gör-vad - revision av arbetsplan?

5 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kontaktpresentationer I MB M K lu.se WKFV I F I I F I Interna sidor webbplatser i o.o.i.s lu.selu.se levereras med ny design på ny plattform bemannad up’n running försommaren 2012 Några organisationer kan i mån av egna resurser flytta in i början på Q3 Interna sidor ligger kvar i o.o.i.s i väntan på internwebb B P F KC RI I M B K Permanent gemensam organisation för förvaltning av flera intresseområden, utveckling och support från 2013 Gemensam design erbjuds till webbplatser utanför ny plattform B P F KC RI I MB K Organisationer och verksamheter med mer komplexa behov flyttar in från o.o.i.s och andra plattformar efterhand som ny funktionalitet finansierats och utvecklats Interimorganisation för förvaltning och support under 2012 Fakultet Institution Publik verksamhet Bibliotek Centrumbildning Konferens etc.…

6 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kontaktpresentationer Organisation för framtida webb inom LU - arbetsscenario En teknisk webbmiljö med flera olika intresseområden??? •Gemensamma webbservisar mot databaser •Central site (lu.se) •Typsiter med backlogg •Profiltyper som går på tvären mot typsiterna som leder webben genom: •att äga gemensam funktionalitet? •driva nätverk för intresseområden? •förvalta de intresseområden som saknar långsiktiga intressenter? En gemensam webbstyrning som äger och följer upp: •strategiska webbmål ? •mätbara delmål ? •betalar LU-gemensamma kostnader? M F I B C K UP FP lu.se web service •självhjälp & manualer? •utbildning i teknik & innehåll? •rådgivning & support? •utveckling & planering? En gemensam webborganisation som stödjer intresseområdena och innehållsproducenter med: ≈ tema/arbetspaket

7 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kontaktpresentationer Vad händer för webbplatser i o.o.i.s? Alla: Påverka lista av prioriterade behov Institutioner och fakulteter: planera personal, utbildning och tid för flytt: •Externt material  ny drupalplattform •Publikt material  ny drupalplattform •Internt material: Alternativ: stannar i o.o.i.s Alternativ:flyttar till provisorisk webbplats Övriga: planera personal, utbildning och tid för flytt: Alternativ: stannar i o.o.i.s i väntan på funktionalitet Alternativ:flytta till provisorisk drupal Externt I Provisoriska interna sidor Internt Publikt Internt lu.se Externt I Publikt Webb- platser i Drupal M K ? ?

8 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kontaktpresentationer Provisoriska interna sidor P Vad händer för webbplatser utanför o.o.i.s? Alla: •Påverka lista av prioriterade behov •Ta del av, påverka och inför ny grafisk profil Solitär webbplats på egen plattform med begränsade behov: överväg och planera personal, utbildning och tid för flytt! Webbplats på stor plattform: •Externt material  Avvakta erbjudande •Publikt material  Avvakta erbjudande •Internt material  Avvakta internwebb Externt I Internt Publikt lu.se Externt I Publikt Webb- platser i Drupal ? M K ? ? P

9 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kontaktpresentationer Konkreta mål för Webbkoncept för verksamheten våren 2012 •Roadmap för 2013-2016 •Backlogg för resterande 2012 (≈ todolista) •Arbetsplan för 2013 för blivande webborganisation •Budget för 2013 för blivande webborganisation •Planeringsunderlag för universitetets verksamheter •Etablera långsiktiga nätverk och kompetens för framtida utveckling av vår webbnärvaro

10 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kontaktpresentationer vecka \ månadjan | febsportlovfeb |maraprpåsk Prio345678910111213141516 1a Kalendrar 1a Layout & navigering 1a CSS- införande 1b Nyheter 2a Personer 2d Publikationer 2c Sär- o samprofil 2c Media 2d Forsknings- projekt 3a Utbildnings- program 3b Kurser 3c Webbformulär Preliminär tidplan för våren 2012 kan ge inspel till lu.se 1.0 Områden som tills vidare stannar under strecket till efter release av lu.se  Öppettider  Programwebbar  Konferenswebbar  Byggnader och lokaler  Kurswebbar  Betaltjänster  Lokala databaser  Tjänst, service, resurs  Biblioteksfunktioner  Blogg, chat, wiki  Organisation  Myndighets-info Arbetspaket: 1.Kick-off med projektet 2.Eget arbete 3.Dokumentation 4.Bearbetning och estimering 5.Leverans med projektet

11 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kontaktpresentationer Dokumentation från arbetspaketen 1 Arbetspaket: BehovMottagare - fritextLösningsförslagBeskrivning / Motivering Beskrivni ng av identifier at behov Beskrivning av vem behovet rör, vilken omfattning det har i LU:s verksamhet. Här identifieras även mottagare som kan vara Extern, Intern, Publik samt administratör/publicist. Arbetet fokuserar på Externa målgrupper och administratörer/publicister. Beskrivning av hur lösningen ser ut / fungerar. Använd de digitala format som tydligast förmedlar lösningen, t ex text, bild, wireframe etc. Förklara hur detta förslag löser behovet (på ett bättre sätt än andra lösningar) och möter identifierad(e) mottagare.

12 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kontaktpresentationer Dokumentation från arbetspaketen 2 Målgrupper för behovet: Markera med x eller ännu hellre gradera 1-5 (5=mycket) hur relevant behovet är för respektive målgrupp. ≈ vilka målgrupper ska man prata med när man försöker möta eller utveckla lösning för behovet? Vem ska testa? Avsändargrupper för behovet: Markera med x eller ännu hellre gradera 1-5 (5=mycket) hur relevant behovet är för respektive avsändargrupp/typsite? ≈ vilka användare i backend ska man prata med när man försöker möta eller utveckla lösning för behovet? Vem ska testa? Hur kan man motivera kostnad?

13 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kontaktpresentationer Dokumentation från arbetspaketen 3 InvesteringskostnadDriftkostnadStyrning & stöd - kostnad Uppskattning av förväntad kostnad för att realisera lösningen. Avstämt mot leverantör. Estimerad påverkan på årskostnad för teknisk drift, underhåll och vidareutveckling Estimerad påverkan på årskostnad manualer, utbildning & support (Styrning & stöd)

14 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kontaktpresentationer AP: Presentation av forskningsprojekt Inspel & dokument Dokument från huvudprojektet •Introduktion & Inspel.pptIntroduktion & Inspel.ppt •Malldokument för rapport (arbetsgruppens resultat).xls Dokument från gruppdeltagare

15 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kontaktpresentationer AP: Presentation av forskningsprojekt Deltagare Namn Referens- person (ca 5h) Arbets- grupp (ca 10 h) Koordinator, kontakt-person (ca 20h)

16 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kontaktpresentationer AP: Presentation av forskningsprojekt Förslag till tidplan AktivitetVemKlart WS 1: Kick-off arbetspaketRef, AG, KP, HPIdag Eget arbeteAG, KP Förslag till KPAG Sammanställer och skickar till AG och RP eller publicerar i wikin KP Kommentarer till wiki eller KP WS 2: BeslutAG, KP Förslag till HPKP HP svarar alla WS 3  Diskussion, revision och beslut? Sammanställning av slutresultat till HPKP2012-03-11 Ref: Referenspersoner AG: Arbetsgrupp KP: kontaktperson HP: huvudprojetet

17 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kontaktpresentationer Tema: Forskningsprojekt Inspel 15/12 Central frågeställningAtt tänka påTänkta leverabler Hur och med vilken flexibilitet behöver man som publicist kunna tillhandahålla information om forskningsprojekt för sina målgrupper? Hur bör man bygga upp lokala men flexibla, målgruppsanpassade, avsändarmöjliga och i bästa fall aggregerbara strukturer för att presentera kommande, pågående och avslutade forskningsprojekt? Prioriterad lista över vilka uppgifter, sorteringsstrukturer och filter publicister i första hand och användare i andra hand behöver kunna konfigurera information om våra forskningsprojekt.

18 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kontaktpresentationer Tema: Forskningsprojekt Resultat 15/12 Central frågeställningAtt tänka påTänkta leverabler Hur och med vilken flexibilitet behöver man som publicist kunna tillhandahålla information om forskningsprojekt för sina målgrupper? +Hur håller man reda på vilka projekt som finns och hur man presenterar projekten. +Vilka kopplingar ska kunna finnas? Forskningsdata, publikationer. Hur bör man bygga upp lokala men flexibla, målgruppsanpassade, avsändarmöjliga och i bästa fall aggregerbara strukturer för att presentera kommande, pågående och avslutade forskningsprojekt? +Olika typer av projekt: externfinansierade projekt, samarbetsprojekt, egen självständig forskning. +Fortsättning följer… Prioriterad lista över vilka uppgifter, sorteringsstrukturer och filter publicister i första hand och användare i andra hand behöver kunna konfigurera information om våra forskningsprojekt. 1.Central databas med ”minsta gemensamma nämnaren”. 2.API för att hämta (ev. lämna, men företrädesvis formulär) information från denna. 3.Olika standardvyer för olika målgrupper. Rekommendationer. Vyer skapas inte av publicister, utan av de som utvecklar systemet. 4.Sökmöjligheter/filtrering – t ex alla projekt som finansieras av VINNOVA – för de fält som är obligatoriska. Blå text= input från arbetsgrupperna på kick-offen den 15/12, 2011 Gruppdeltagare: Anders Ardö, Bo Nilsson, Kerstin Andreasson, Kristoffer Holmqvist, Helena Bergqvist, Tomas Havner, Pernilla Carlsson

19 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kontaktpresentationer Tema: Forskningsprojekt Resultat 15/12 Att tänka på - fortsättning +Börja med att titta på de befintliga projektdatabaserna (se även Karolina Widells rapport, forskningsservice) och tag ut vad som är minsta gemensamma nämnaren (gissningsvis: titel, ansvarig, institution; därefter utökad info om projekt, medlemmar (inkl. länk till personlig sida), publikationer, preliminära resultat; önskvärt med RSS-flöde på sidan). Övrigt kan utformas som rekommendationer. Frivilligt att kunna lägga till mer. Troligen är film/bild en lokal lösning. Viktigt att åtminstone kunna aggregera informationen på institutionsnivå, fakultetsnivå och LU-nivå (minsta gemensamma nämnaren). +Export/import mellan lokala och centrala databaser. Kunna hämta information via ett öppet API från den centrala databasen. +Påminnelser – dags att uppdatera – bör kunna implementeras. Involvera prefekter i användandet. Koppla till kontraktsmodulen. Samma id i denna modul + centrala databasen + LUP + använda samma i lokala databaser. +Olika vyer för olika målgrupper (journalister, finansiärer, forskare, gymnasister, allmänhet, befintliga studenter)? Studenter är också en målgrupp när de väljer examensarbete. +Definiera olika ambitionsnivåer i form av datamängd som ska läggas in. +Ska finnas information på både svenska och engelska. +Nyckelord. Vore bra, men är svårt att få forskare att fylla i. I så fall behöver man basera dessa på en nationell standard. +Så få fritextfält som möjligt – inmatning av finansiär kan inte vara fritext. Blå text= input från arbetsgrupperna på kick-offen den 15/12, 2011 Gruppdeltagare: Anders Ardö, Bo Nilsson, Kerstin Andreasson, Kristoffer Holmqvist, Helena Bergqvist, Tomas Havner, Pernilla Carlsson

20 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kontaktpresentationer Tema: Forskningsprojekt Inför 16/1 Central frågeställningAtt tänka påTänkta leverabler Hur och med vilken flexibilitet behöver man som publicist kunna tillhandahålla information om forskningsprojekt för sina målgrupper? +Hur håller man reda på vilka projekt som finns och hur man presenterar projekten.  Operativ verksamhet. Utgår. +Vilka kopplingar ska kunna finnas? Forskningsdata, publikationer.  ”Att tänka på” Hur bör man bygga upp lokala men flexibla, målgruppsanpassade, avsändarmöjliga och i bästa fall aggregerbara strukturer för att presentera kommande, pågående och avslutade forskningsprojekt? Möjliga kopplingar till andra forskningsdata. Sök o filter för t ex finansiär Olika typer av projekt: externfinansierade projekt, samarbetsprojekt, egen självständig forskning. Samt följande sida med ”Att tänka på” från 15/12 Prioriterad lista över vilka uppgifter, sorteringsstrukturer och filter publicister i första hand och användare i andra hand behöver kunna konfigurera information om våra forskningsprojekt. Förslag på en eller flera standardvyer för presentation av forskningsprojekt. 1.Central databas med ”minsta gemensamma nämnaren”.  Forskningsdatabasprojekt. Utgår. 2.API för att hämta (ev. lämna, men företrädesvis formulär) information från denna.  Forskningsdatabasprojekt Utgår. 3.Olika standardvyer för olika målgrupper. Rekommendationer. Vyer skapas inte av publicister, utan av de som utvecklar systemet. 4.Sökmöjligheter/filtrering – t ex alla projekt som finansieras av VINNOVA – för de fält som är obligatoriska.  Att tänka på

21 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kontaktpresentationer Tema: Forskningsprojekt Inför 16/1 – forts. Att tänka på - fortsättning Börja med att titta på de befintliga projektdatabaserna (se även Karolina Widells rapport, forskningsservice) och tag ut vad som är minsta gemensamma nämnaren (gissningsvis: titel, ansvarig, institution; därefter utökad info om projekt, medlemmar (inkl. länk till personlig sida), publikationer, preliminära resultat; önskvärt med RSS-flöde på sidan). Övrigt kan utformas som rekommendationer. Frivilligt att kunna lägga till mer. Troligen är film/bild en lokal lösning. Viktigt att åtminstone kunna aggregera informationen på institutionsnivå, fakultetsnivå och LU-nivå (minsta gemensamma nämnaren). Export/import mellan lokala och centrala databaser. +Kunna hämta information via ett öppet API från den centrala databasen.  Forskningsdatabasprojekt. Utgår. +Påminnelser – dags att uppdatera – bör kunna implementeras. Involvera prefekter i användandet. Koppla till kontraktsmodulen. Samma id i denna modul + centrala databasen + LUP + använda samma i lokala databaser.  Forskningsdatabasprojekt. Utgår. +Olika vyer för olika målgrupper (journalister, finansiärer, forskare, gymnasister, allmänhet, befintliga studenter)? Studenter är också en målgrupp när de väljer examensarbete.  ”Tänkta leverabler” Definiera olika ambitionsnivåer i form av datamängd som ska läggas in. Ska finnas information på både svenska och engelska. Nyckelord. Vore bra, men är svårt att få forskare att fylla i. I så fall behöver man basera dessa på en nationell standard. Så få fritextfält som möjligt – inmatning av finansiär kan inte vara fritext.

22 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kontaktpresentationer Tema: Forskningsprojekt Resultat 16/1 Att tänka på – del 1 +Vilka externa (prioriterade) målgrupper finns och vilka behov? Tänkbara: •Sakkunniga •Forskare (externa/interna) •press/allmänhet •finansiärer •Studenter +Målgruppsorienteringstänk. Olika central respektive institutionsnivå. Inst: befintliga studenter och forskare? Plus presumtiva studenter & forskarvärlden +Länka till […] kontakter - LUCAT +Kan man tanka över nyckelord från en publikation i LUP, d v s nyckelord som följer forskare kopplad till projekt +Mallnivåer (minimal, kort text& kontaktperson, avancerad med rapporter och finansiärer) +Dynamisk utvisning med bild, text, video och ljudspår +Lättsmält populärvetenskaplig presentation +Forskare-i-centrum! Lättare att få dem att fylla i info och sköta sina sidor. Ta fram argument ”What’s in it for me?”

23 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kontaktpresentationer Tema: Forskningsprojekt Resultat 16/1 Att tänka på – del 2 +Länkar från forskare till projekt man ingår  Projekt forskningsdatabas +Det är skillnad på projekt & projekt – stora/små  Resuser/ej resurser  Möjlig AP/Tema Projektwebbplatser +Kalendarium resurser  Möjlig AP/Tema Projektwebbplatser +Utvisning forskares nätverk och koppling till organisationer, projekt  Projekt forskningsdatabas +Gränssnitt inloggning för forskaren med mina publikationer, nätverk etc. Projekt Internwebb?

24 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kontaktpresentationer Tema: Forskningsprojekt Inspel-A v10 Central frågeställningAtt tänka påTänkta leverabler Hur och med vilken flexibilitet behöver man som publicist kunna tillhandahålla information om forskningsprojekt för sina målgrupper? Hur bör man bygga upp lokala men flexibla, målgruppsanpassade, avsändarmöjliga och i bästa fall aggregerbara strukturer för att presentera kommande, pågående och avslutade forskningsprojekt? Möjliga kopplingar till andra forskningsdata. Sök o filter för t ex finansiär Olika typer av projekt: externfinansierade projekt, samarbetsprojekt, egen självständig forskning. Samt följande sidor med ”Att tänka på” från 15/12 och 16/1 Prioriterad lista över vilka uppgifter, sorteringsstrukturer och filter publicister i första hand och användare i andra hand behöver kunna konfigurera information om våra forskningsprojekt. Förslag på en eller flera standardvyer för presentation av forskningsprojekt.

25 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kontaktpresentationer Tema: Forskningsprojekt Inspel-B v10 Att tänka på – fortsättning 1 Börja med att titta på de befintliga projektdatabaserna (se även Karolina Widells rapport, forskningsservice) och tag ut vad som är minsta gemensamma nämnaren (gissningsvis: titel, ansvarig, institution; därefter utökad info om projekt, medlemmar (inkl. länk till personlig sida), publikationer, preliminära resultat; önskvärt med RSS-flöde på sidan). Övrigt kan utformas som rekommendationer. Frivilligt att kunna lägga till mer. Troligen är film/bild en lokal lösning. Viktigt att åtminstone kunna aggregera informationen på institutionsnivå, fakultetsnivå och LU-nivå (minsta gemensamma nämnaren). Export/import mellan lokala och centrala databaser. Definiera olika ambitionsnivåer i form av datamängd som ska läggas in. Ska finnas information på både svenska och engelska. Nyckelord. Vore bra, men är svårt att få forskare att fylla i. I så fall behöver man basera dessa på en nationell standard. Så få fritextfält som möjligt – inmatning av finansiär kan inte vara fritext.

26 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kontaktpresentationer Tema: Forskningsprojekt Inspel-C v10 Att tänka på – fortsättning 2 +Vilka externa (prioriterade) målgrupper finns och vilka behov? Tänkbara: •Sakkunniga •Forskare (externa/interna) •press/allmänhet •finansiärer •Studenter +Målgruppsorienteringstänk. Olika central respektive institutionsnivå. Inst: befintliga studenter och forskare? Plus presumtiva studenter & forskarvärlden +Länka till […] kontakter - LUCAT +Kan man tanka över nyckelord från en publikation i LUP, d v s nyckelord som följer forskare kopplad till projekt +Mallnivåer (minimal, kort text& kontaktperson, avancerad med rapporter och finansiärer) +Dynamisk utvisning med bild, text, video och ljudspår +Lättsmält populärvetenskaplig presentation +Forskare-i-centrum! Lättare att få dem att fylla i info och sköta sina sidor. Ta fram argument ”What’s in it for me?”


Ladda ner ppt "Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Kontaktpresentationer Efter 10-15 år på Internet: Vad tar vi med oss in i."

Liknande presentationer


Google-annonser