Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Utbildningsprogram - presentation Efter 10-15 år på Internet: Vad tar vi med.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Utbildningsprogram - presentation Efter 10-15 år på Internet: Vad tar vi med."— Presentationens avskrift:

1 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Utbildningsprogram - presentation Efter 10-15 år på Internet: Vad tar vi med oss in i framtiden? Förnyad Webbnärvaro; Webbkoncept för verksamheten; Kick-off för arbetspaket: Presentation av utbildningsprogram 2012-xx-xx

2 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Utbildningsprogram - presentation Central webbplats Framtida utveckling av extern webbnärvaro Projektslut Dec 2012? Projektstart Jan 2011 12Q4 Webbkoncept för verksamheten Förvaltnings- organisation? Jan 2013? Nu Jan 2012 Vi jobbar här

3 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Utbildningsprogram - presentation Huvudprojektet Förnyad webbnärvaro Huvud- projekt Styrgrup p Forsknings- databas Förstudie Intern webbmiljö Externwebb centralt Verksamheten s externa webb Styrning och stöd Beställning ”Förnyad webbnärvaro ” Beställning ”Förnyad webbnärvaro ”

4 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Utbildningsprogram - presentation Agenda FörstPresentationsrunda och kort historik och introduktion till vad som händer under våren 2012 - uppdatering på lu.se och konsekvenser för verksamheten - tidplan för våren och statusöversikt för 11 teman - mål för våren - mål för dagen SedanIntroduktion och inspel till temat - central frågeställning - existerande dokument och idéer - tänkta leverabler - diskussion och beslut om aktiviteter och tider (arbetsplan) Efter detArbetspass Mot slutetAvslutning - säkring av vem-gör-vad - revision av arbetsplan?

5 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Utbildningsprogram - presentation I MB M K lu.se WKFV I F I I F I Interna sidor webbplatser i o.o.i.s lu.selu.se levereras med ny design på ny plattform bemannad up’n running försommaren 2012 Några organisationer kan i mån av egna resurser flytta in i början på Q3 Interna sidor ligger kvar i o.o.i.s i väntan på internwebb B P F KC RI I M B K Permanent gemensam organisation för förvaltning av flera intresseområden, utveckling och support från 2013 Gemensam design erbjuds till webbplatser utanför ny plattform B P F KC RI I MB K Organisationer och verksamheter med mer komplexa behov flyttar in från o.o.i.s och andra plattformar efterhand som ny funktionalitet finansierats och utvecklats Interimorganisation för förvaltning och support under 2012 Fakultet Institution Publik verksamhet Bibliotek Centrumbildning Konferens etc.…

6 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Utbildningsprogram - presentation Organisation för framtida webb inom LU - arbetsscenario En teknisk webbmiljö med flera olika intresseområden??? •Gemensamma webbservisar mot databaser •Central site (lu.se) •Typsiter med backlogg •Profiltyper som går på tvären mot typsiterna som leder webben genom: •att äga gemensam funktionalitet? •driva nätverk för intresseområden? •förvalta de intresseområden som saknar långsiktiga intressenter? En gemensam webbstyrning som äger och följer upp: •strategiska webbmål ? •mätbara delmål ? •betalar LU-gemensamma kostnader? M F I B C K UP FP lu.se web service •självhjälp & manualer? •utbildning i teknik & innehåll? •rådgivning & support? •utveckling & planering? En gemensam webborganisation som stödjer intresseområdena och innehållsproducenter med: ≈ tema/arbetspaket

7 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Utbildningsprogram - presentation Vad händer för webbplatser i o.o.i.s? Alla: Påverka lista av prioriterade behov Institutioner och fakulteter: planera personal, utbildning och tid för flytt: •Externt material  ny drupalplattform •Publikt material  ny drupalplattform •Internt material: Alternativ: stannar i o.o.i.s Alternativ:flyttar till provisorisk webbplats Övriga: planera personal, utbildning och tid för flytt: Alternativ: stannar i o.o.i.s i väntan på funktionalitet Alternativ:flytta till provisorisk drupal Externt I Provisoriska interna sidor Internt Publikt Internt lu.se Externt I Publikt Webb- platser i Drupal M K ? ?

8 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Utbildningsprogram - presentation Provisoriska interna sidor P Vad händer för webbplatser utanför o.o.i.s? Alla: •Påverka lista av prioriterade behov •Ta del av, påverka och inför ny grafisk profil Solitär webbplats på egen plattform med begränsade behov: överväg och planera personal, utbildning och tid för flytt! Webbplats på stor plattform: •Externt material  Avvakta erbjudande •Publikt material  Avvakta erbjudande •Internt material  Avvakta internwebb Externt I Internt Publikt lu.se Externt I Publikt Webb- platser i Drupal ? M K ? ? P

9 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Utbildningsprogram - presentation Konkreta mål för Webbkoncept för verksamheten våren 2012 •Roadmap för 2013-2016 •Backlogg för resterande 2012 (≈ todolista) •Arbetsplan för 2013 för blivande webborganisation •Budget för 2013 för blivande webborganisation •Planeringsunderlag för universitetets verksamheter •Etablera långsiktiga nätverk och kompetens för framtida utveckling av vår webbnärvaro

10 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Utbildningsprogram - presentation vecka \ månadjan | febsportlovfeb |maraprpåsk Prio345678910111213141516 1a Kalendrar 1a Layout & navigering 1a CSS- införande 1b Nyheter 2a Personer 2d Publikationer 2c Sär- o samprofil 2c Media 2d Forsknings- projekt 3a Utbildnings- program 3b Kurser 3c Webbformulär Preliminär tidplan för våren 2012 kan ge inspel till lu.se 1.0 Områden som tills vidare stannar under strecket till efter release av lu.se  Öppettider  Programwebbar  Konferenswebbar  Byggnader och lokaler  Kurswebbar  Betaltjänster  Lokala databaser  Tjänst, service, resurs  Biblioteksfunktioner  Blogg, chat, wiki  Organisation  Myndighets-info Arbetspaket: 1.Kick-off med projektet 2.Eget arbete 3.Dokumentation 4.Bearbetning och estimering 5.Leverans med projektet

11 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Utbildningsprogram - presentation Dokumentation från arbetspaketen 1 Arbetspaket: BehovMottagare - fritextLösningsförslagBeskrivning / Motivering Beskrivni ng av identifier at behov Beskrivning av vem behovet rör, vilken omfattning det har i LU:s verksamhet. Här identifieras även mottagare som kan vara Extern, Intern, Publik samt administratör/publicist. Arbetet fokuserar på Externa målgrupper och administratörer/publicister. Beskrivning av hur lösningen ser ut / fungerar. Använd de digitala format som tydligast förmedlar lösningen, t ex text, bild, wireframe etc. Förklara hur detta förslag löser behovet (på ett bättre sätt än andra lösningar) och möter identifierad(e) mottagare.

12 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Utbildningsprogram - presentation Dokumentation från arbetspaketen 2 Målgrupper för behovet: Markera med x eller ännu hellre gradera 1-5 (5=mycket) hur relevant behovet är för respektive målgrupp. ≈ vilka målgrupper ska man prata med när man försöker möta eller utveckla lösning för behovet? Vem ska testa? Avsändargrupper för behovet: Markera med x eller ännu hellre gradera 1-5 (5=mycket) hur relevant behovet är för respektive avsändargrupp/typsite? ≈ vilka användare i backend ska man prata med när man försöker möta eller utveckla lösning för behovet? Vem ska testa? Hur kan man motivera kostnad?

13 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Utbildningsprogram - presentation Dokumentation från arbetspaketen 3 InvesteringskostnadDriftkostnadStyrning & stöd - kostnad Uppskattning av förväntad kostnad för att realisera lösningen. Avstämt mot leverantör. Estimerad påverkan på årskostnad för teknisk drift, underhåll och vidareutveckling Estimerad påverkan på årskostnad manualer, utbildning & support (Styrning & stöd)

14 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Utbildningsprogram - presentation AP: Presentation av utbildningsprogram Inspel & dokument Dokument från huvudprojektet •Introduktion & Inspel.pptIntroduktion & Inspel.ppt •Malldokument för rapport (arbetsgruppens resultat).xls Dokument från gruppdeltagare

15 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Utbildningsprogram - presentation AP: Presentation av utbildningsprogram Deltagare Namn Referens- person (ca 5h) Arbets- grupp (ca 10 h) Koordinator, kontakt-person (ca 20h)

16 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Utbildningsprogram - presentation AP: Presentation av utbildningsprogram Förslag till tidplan AktivitetVemKlart WS 1: Kick-off arbetspaketRef, AG, KP, HPIdag Eget arbeteAG, KP Förslag till KPAG Sammanställer och skickar till AG och RP eller publicerar i wikin KP Kommentarer till wiki eller KP WS 2: BeslutAG, KP Förslag till HPKP HP svarar alla WS 3  Diskussion, revision och beslut? Sammanställning av slutresultat till HPKP2012-03-11 Ref: Referenspersoner AG: Arbetsgrupp KP: kontaktperson HP: huvudprojetet

17 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Utbildningsprogram - presentation Tema: Utbildningsprogram Inspel 15/12 Central frågeställningAtt tänka påTänkta leverabler Hur bör vi presentera våra utbildningsprogram på våra webbplatser utanför lu.se och hur kan dessa presentationer samordnas med arbetet med publika program- webbplatser? Utgår ifrån och samordnas med innehållsarbetet för programpresentationer för lu.se. Prioriterade minsta gemensamma nämnare för innehåll i och utformning av programpresentation på fakulteteter, institutioner och andra berörda webbplatser samt förslag på lokala tillägg.

18 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Utbildningsprogram - presentation Tema: Utbildningsprogram Resultat 15/12 Central frågeställningAtt tänka påTänkta leverabler Hur bör vi presentera våra utbildningsprogram på våra webbplatser utanför lu.se och hur kan dessa presentationer samordnas med arbetet med publika program- webbplatser? Utgår ifrån och samordnas med innehållsarbetet för programpresentationer för lu.se. Prioriterade minsta gemensamma nämnare för innehåll i och utformning av programpresentation på fakulteteter, institutioner och andra berörda webbplatser samt förslag på lokala tillägg. Dokumentation saknas från workshop 15/12. /JW Gruppdeltagare:..

19 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Utbildningsprogram - presentation Tema: Utbildningsprogram Inför 16/1 Central frågeställningAtt tänka påTänkta leverabler Hur bör vi presentera våra utbildningsprogram på våra webbplatser utanför lu.se och hur kan dessa presentationer samordnas med arbetet med publika program- webbplatser? Utgår ifrån och samordnas med innehållsarbetet för programpresentationer för lu.se. Prioriterade minsta gemensamma nämnare för innehåll i och utformning av programpresentation på fakulteteter, institutioner och andra berörda webbplatser samt förslag på lokala tillägg. Samma som inför 15/12. /JW

20 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Utbildningsprogram - presentation Tema: Utbildningsprogram Inspel 16/1 Central frågeställningAtt tänka påTänkta leverabler Hur bör vi presentera våra utbildningsprogram på våra webbplatser utanför lu.se och hur kan dessa presentationer samordnas med arbetet med publika program- webbplatser? Utgår ifrån och samordnas med innehållsarbetet för programpresentationer för lu.se. Prioriterade minsta gemensamma nämnare för innehåll i och utformning av programpresentation på fakulteteter, institutioner och andra berörda webbplatser samt förslag på lokala tillägg.

21 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Utbildningsprogram - presentation Tema: Utbildningsprogram Resultat 16/1 Central frågeställning Att tänka påTänkta leverabler Hur bör vi presentera våra utbildningsprogram på våra webbplatser utanför lu.se och hur kan dessa presentationer samordnas med arbetet med publika program- webbplatser? +Var kommer uppdragsutbildnin g in  Eget möjligt arbetspaket/tema Utgår ifrån och samordnas med innehållsarbetet för programpresentationer för lu.se. +Yrkesroller, arbetsliv, alumnporträtt Förslag finns från lu.se-aktiviteten +Olika nivåer (≈ enkelt & tråkigt) eller olika (≈ spännande & rörigt) Förslag finns från lu.se-aktiviteten +Bättre sökfunktion för att hitta program. Förslag finns från lu.se- aktiviteten +Hur möter vi olika ambitionsnivåer. Policyfråga. Utgår. Prioriterade minsta gemensamma nämnare för innehåll i och utformning av programpresentation på fakulteteter, institutioner och andra berörda webbplatser samt förslag på lokala tillägg. +Visa ingående kurser  Att tänka på +Jämföra mellan program  Att tänka på +Länka till utbildningsplaner  Att tänka på +Visa filmer  Att tänka på

22 Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Utbildningsprogram - presentation Tema: Utbildningsprogram Inspel v10 Central frågeställning Att tänka påTänkta leverabler Hur bör vi presentera våra utbildningsprogram på våra webbplatser utanför lu.se och hur kan dessa presentationer samordnas med arbetet med publika program- webbplatser? Utgår ifrån, samordnas med och bygger vidare på innehållsarbetet för programpresentationer för lu.se. Prioriterade minsta gemensamma nämnare för innehåll i och utformning av programpresentation på fakulteteter, institutioner och andra berörda webbplatser samt förslag på lokala tillägg.


Ladda ner ppt "Lunds universitet / Förnyad Webbnärvaro / Webbkoncept för verksamheten / AP: Utbildningsprogram - presentation Efter 10-15 år på Internet: Vad tar vi med."

Liknande presentationer


Google-annonser