Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljödepartementet Aktuellt från Miljödepartementet RUS Nobelmöte 2013 Petronella Troselius Miljömålsenheten, Miljödepartementet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljödepartementet Aktuellt från Miljödepartementet RUS Nobelmöte 2013 Petronella Troselius Miljömålsenheten, Miljödepartementet."— Presentationens avskrift:

1 Miljödepartementet Aktuellt från Miljödepartementet RUS Nobelmöte 2013 Petronella Troselius Miljömålsenheten, Miljödepartementet

2 Miljödepartementet Ny instruktion för Länsstyrelsen 5 a § Länsstyrelsen ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling. Länsstyrelsen ska särskilt 1. samordna det regionala mål- och uppföljningsarbetet, 2. utveckla, samordna och genomföra regionala åtgärdsprogram med bred förankring i länet för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen, 3. stödja kommunerna med underlag i deras arbete med generationsmålet och miljökvalitetsmålen, och 4. verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen får genomslag i den lokala och regionala samhällsplaneringen samt bidra till att de beaktas i det regionala tillväxtarbetet.

3 Miljödepartementet Översyn av myndigheterna inom miljöområdet (M 2013:02) Identifiera gränssnitt mellan myndigheter inom miljöområdet - myndigheter inom miljömålssystemet. Samråda med länsstyrelserna. Delredovisning av kartläggning: 1 september 2014 Slutredovisning: 31 mars 2015. ”Tydligare, effektivare och mer ändamålsenlig myndighetsstruktur.”

4 Miljödepartementet Ny Kemikalieproposition - Strategi för en giftfri miljö De 8 etappmål för farliga ämnen som regeringen har fastställt. De insatser som beskrivs i propositionen. Tyngdpunkten ligger på att tillämpa och stärka befintliga EU-regelverk om kemikalier. Se mer på regeringens hemsida: (prop. 2013/14:39)

5 Miljödepartementet Övrigt på gång våren 2014 Uppdrag om Fördjupad utvärdering 2015. Proposition om biologisk mångfald med en strategi för hållbar markanvändning (del 1). Miljömålsskrivelse till riksdagen i form av en utökad resultatredovisning. OECDs granskning av Sveriges miljöpolitik.


Ladda ner ppt "Miljödepartementet Aktuellt från Miljödepartementet RUS Nobelmöte 2013 Petronella Troselius Miljömålsenheten, Miljödepartementet."

Liknande presentationer


Google-annonser