Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Global strategy to reduce the harmful use of alcohol WHO och alkoholen – ett lärande case Bosse Pettersson Folkhälsovetenskapliga kandidatprogrammet, 7,5.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Global strategy to reduce the harmful use of alcohol WHO och alkoholen – ett lärande case Bosse Pettersson Folkhälsovetenskapliga kandidatprogrammet, 7,5."— Presentationens avskrift:

1 Global strategy to reduce the harmful use of alcohol WHO och alkoholen – ett lärande case Bosse Pettersson Folkhälsovetenskapliga kandidatprogrammet, 7,5 hp. KI, 2011-05-09 & 2011-05-30

2 Kurslitteratur; Schema- & kursmanualen gäller Obligatorisk litteratur:: a.Health promotion and healthy lifestyles (http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA57/A57_R16-en.pdf)http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA57/A57_R16-en.pdf b.Public-health problems caused by harmful use of alcohol. (http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA58/WHA58_26-en.pdf)http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA58/WHA58_26-en.pdf c.Evidence-based strategies and interventions to reduce alcohol-related harm. Report by the Secretariat. (http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA60/A60_14-en.pdf )http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA60/A60_14-en.pdf d.Evidence-based strategies and interventions to reduce alcohol-related harm. Global assessment of public-health problems caused by harmful use of alcohol (http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA60/A60_14add1-en.pdf)http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA60/A60_14add1-en.pdf e.Strategies to reduce the harmful use of alcohol (Resolution WHA61.4 – finns i (http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA61-REC1/A61_Rec1- part2-en.pdf)http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA61-REC1/A61_Rec1- part2-en.pdf f.Strategies to reduce the harmful use of alcohol (2 p): http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB126/B126_R11-en.pdf http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB126/B126_R11-en.pdf g.Global strategy to reduce the harmful use of alcohol: (38 p.) http://www.who.int/substance_abuse/activities/gsrhua/en/ http://www.who.int/substance_abuse/activities/gsrhua/en/

3 World Health Organization, grundades 7 April (= världshälsodagen) 1948 WHO styrs genom Världshälsoförsamlingen (WHA), 192 medlemsländer som godkänner budget, program och större policyfrågor WHO:s styrelse har 34 medlemmar (experter) valda för treårsperioder som förbereder agendan och resolutioner för WHA samt implementerar dess beslut och policies Indelat i 6 regioner – AMRO/PAHO, AFRO, EMRO, EURO, SEARO, WEPRO Totalt ca 8000 anställda i HQ, Regional Officies och enskilda länder

4 WHO:s instrument Formella  Resolutioner (vanligast) och beslut  Konventioner (FCTC; Framework Convention on Tobacco Control)  Regleringar (International Health Regulations) Ej formella, t ex  Policies (’Hälsa för alla’)  Standards – t ex DALY’s, HALE’s  Statusrapporter – årlig World Health Report m fl

5 Material och instruktion WHO-dokument enl förteckning i schema Redovisning i seminarieform -½-grupp – Obligatorisk närvaro!  Vägledning för instudering - gäller samtliga dokument  Innehållet – vad återspeglas; sammanfatta i resp dokument Hur ser strukturen ut?  I vilka faser kan processen för att nå fram till strategin indelas  Språket – beskriv karaktären  Vilka processer/intressemotsättningar kan anas ligga bakom utvecklingen?  Vilken är den egentliga substansen och hur evidensbaserad är den?  Vilka uppfattar DU som de viktigaste förslagen i strategin? Motivera!  Råd: Skriv (för eget bruk) ihop en sammanfattning på 3-5 sidor  Den praktiska tillämpningen  Hur kommunicera budskapet till ”era” beslutsfattare? Välj en yrkesroll och ett hypotetiskt kommunikationstillfälle  Yrkesrollen – hur kan folkhälsovetaren använda dokumenten  … något annat som är slående för DIG – motivera!

6 Instuderingsfrågor 1.Vilka är de tre basala beståndsdelarna i en WHA- resolution och vad är huvudinnehållet i respektive del? 2.Vilken är den absolut vanligaste metoden för att anta WHA-resolutioner – ange två för resp nackdelar? 3.I vilka faser kan processen för att nå fram till strategin indelas 4.Strategin vägleds av 8 principer välj ut en och utveckla innebörden för tillämpning i Sverige 5.Själva strategin omfattar 10 rekommenderade målområden – välj ut tre och ge minst ett exempel på policyförslag (policy options)/åtgärder (interventions) inom vardera området och vad det skulle kunna innebära i Sverige?


Ladda ner ppt "Global strategy to reduce the harmful use of alcohol WHO och alkoholen – ett lärande case Bosse Pettersson Folkhälsovetenskapliga kandidatprogrammet, 7,5."

Liknande presentationer


Google-annonser