Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur når vi ett hållbart landskap? Marianne Lindström Miljöpsykolog Högskolan i Kalmar Hur når vi ett hållbart landskap? Marianne Lindström Miljöpsykolog,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur når vi ett hållbart landskap? Marianne Lindström Miljöpsykolog Högskolan i Kalmar Hur når vi ett hållbart landskap? Marianne Lindström Miljöpsykolog,"— Presentationens avskrift:

1 Hur når vi ett hållbart landskap? Marianne Lindström Miljöpsykolog Högskolan i Kalmar Hur når vi ett hållbart landskap? Marianne Lindström Miljöpsykolog, Högskolan i Kalmar

2 Bygger på rapporterna: •Lindström m fl. Hur kan vi nå ett hållbart landskap? Resultat från Workshop II, Include •Angelstam m fl. Towards sustainable transport infrastructures: the landscape concept as tool to include ecological and cultural values in planning •Jönsson och Lindström. Metoder för att mäta upplevelsevärden i landskapet.

3 Workshop II, Include, jan 2007 •Forskare – myndigheter – praktiker deltog •Forskargrupp: Ekolog, Kulturgeograf, Planerare, Miljöpsykolog – försöka förstå varandra – hur ser vi forskare på landskapet??? •Pratar vi om samma sak? Skalor – nivåer – samma sak??? Kvaliteter – dimensioner – samma sak??? •Författa en gemensam rapport om landskap? Hur gör man det när man tänker olika? •Opposition på ett utkast till rapport – Bra försök - Lapptäcke! •Tvärvetenskapligt arbete – process – tar tid – ger mervärde – skapar nya nätverk – skapar förståelse….

4 Rapport 1: Hur kan vi nå ett Hållbart landskap? •Ihse: Vad är ett landskap? •Ett landskap är ett vardagsbegrepp som alla har en egen bild av, men det är samtidigt en tydlig vetenskaplig definition •Landskapskonventionens definition: •”Ett område sådant som det uppfattas av människor och vars karaktär är resultatet av påverkan av och samspel mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer”

5 Hur uppfattas landskapet? Olika ”glasögon”!

6 Rapport 2: Angelstam m fl. Towards sustainable transport infrastructures: the landscape concept as tool to include ecological and cultural values in planning •Vi analyserar landskapskonceptets ekologiska, kulturella och sociala dimensioner •Vi framhåller ELC som en ram, ett helhetsperspektiv för policies för SD i landskap kopplat till transporter •Vi diskuterar utmaningar av en tillämpad interdisciplinär forskning tillsammans med planerare riktning mot transdisciplinarity, dvs tvärvetenskap där forskarna arbetar tillsammans med planerare

7 Hur ser man på transporter idag? •Ökad trafikvolym - indikator för utveckling av ett land (IRF 2006; World Bank 2007) •Ökad trafik - ökad infrastruktur, vilket i sin tur inbjuder till ytterligare ökning av trafiken (SACTRA 1994, UNEP GEO 2006, Goodwin & Noland 2003) •Föroreningar, klimatförändringar (IPCC 2007), hälsoproblem (WHO 2002, UNEP-GEO 2006)

8 Globala – Europeiska - Nationella mål LevelPolicy GlobalWSSD – World Summit on Sustainable Development (2002) IPCC - International Panel on Climate Change (2007) Millennium Declaration (2000) WHO - World Health Organization (2000) UNESCO World Heritage Convention (1992) Ramsar Convention on Wetlands (1971) Europe and EUNatura 2000 (1979 ; 1992) EIA directives 1985; 1997 Lisbon convention (1997) Landscape convention ELC (2000) Strategic environmental impact assessment (1992) EU Water Framework Directive (2000) NationalThe Environmental Code (1998) The Roads Act (1971) The Swedish Environmental Quality Objectives (1997) Public Health Objectives (2003) Heritage Act (1988) Plan and Building Act (1987)

9 Europeiska landskapskonventionen •Syftet med konventionen är skydd, management och planering för alla landskap och att höja medvetandet för de värden som finns i ett levande landskap •Konventionen påtalar rätten för människor att identifiera sig med “sitt” landskap och rätten att landskapet blir “omhändertaget”. •Konventionen representerar en strävan mot att verkligen “bry sig” om att upprätthålla diversiteten av landskap i Europa. •Uppmanar medlemsstaterna att bygga upp en aktiv landskapspolicy.

10 Tre landskapskoncept •Det biofysiska landskapet (användare – preferenser) •Det relationella och personliga landskapet (identitet) •Hur vi ”ser” på landskapet (perception)

11 Hur tar man hänsyn till ekologiska, kulturella och sociala värden i planeringen? •Planeringsprocessen måste “förstås” •Hur förhåller sig planeringsprocessen till det komplexa begreppet “Hållbar utveckling”? •Varje landskap är unikt – måste se helheten?

12 Kan forskarna jobba tillsammans? •Olika discipliner •Hur öppna är vi? •Include ett exempel •Hupland ett annat •……..

13 Kan ELC vara en länk mellan myndigheterna?

14 ELC som verktyg? •Kan ELC användas som ett verktyg för att förena olika intressen i landskapet? •Ja, vi tror det •Länk mellan miljöpolitik och fysisk planering •Länk mellan ekologiska och sociokulturella värden •Effektiviteten av ELC beror på hur den introduceras – ny struktur eller i den befintliga strukturen

15 Hur jobbar vi bäst tillsammans? •Tress (2007) – mindre grupper, mindre projekt….. •1) förbered en integrerad implementeringsplan som identifierar syftet med integrationen, nödvändiga steg för att realisera integrationen av det förväntade resultatet och en tydlig tidsram •2) planera mindre hellre än större projekt •3) tillåt tid till att utveckla ett gemensamt språk, ett gemensamt syfte och gemensamma outputs •4) arrangera regelbundna möten och events för att hjälpa projektdeltagarna att lära känna varandra, lita på varandra och att utveckla en gemensam förståelse •5) planera realistiska outputs som kan levereras I tid och undvik att sätta förväntningarna för högt för att t ex på pengar från forskningsfinansiärer (Tress et al. 2007).

16 Rapport 3: Metoder för att undersöka upplevelsevärden i landskapet •Hur studera hållbara landskap? •Studie från forntid till framtid: •HUPLAND – Hållbara platser och landskap •Vad vet vi om tidigare kulturer, tidigare natur? •Hur vill vi ha naturen i framtiden?

17 Metoder •Socio-kulturella metoder: •Kartläggning av natur/miljö •Intervjuer, Fokusgruppsdiskussioner med olika intressegrupper, enkäter •Möten, diskussioner i mindre grupper

18 Hållbara landskap? •Om vi vet något om forntiden så kan vi också säga något om framtiden!!! •Kommande generationers landskap – hur vill vi att det ska se ut?

19 Marianne Lindström marianne.lindstrom@hik.se


Ladda ner ppt "Hur når vi ett hållbart landskap? Marianne Lindström Miljöpsykolog Högskolan i Kalmar Hur når vi ett hållbart landskap? Marianne Lindström Miljöpsykolog,"

Liknande presentationer


Google-annonser