Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Fragmentering av landskap Andreas Seiler Inst. för ekologi, SLU 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Fragmentering av landskap Andreas Seiler Inst. för ekologi, SLU 1."— Presentationens avskrift:

1 1 Fragmentering av landskap Andreas Seiler Inst. för ekologi, SLU 1

2 GLOBIO – future outlook 2002 – 2032 http://www.globio.info/ GLOBIO – transport infrastruktur 2

3 Fragmentering genom infrastruktur •Vad är fragmentering genom infrastruktur? •Hur kan man mäta fragmenteringen och tolka dess mått? •Var ligger tröskelvärden i påverkan och var skall man sätta gränsvärden? •Hur hanterar vi den i ett målstyrd miljöarbete? •Hur kan vi påverka den och motverka negativa effekter? 3

4 1.Förlust av mänskliga och naturliga livsmiljöer genom intrång och omvandling 2.Minskning och försämring av kvarstående livsmiljöer genom störning och sekundär utveckling 3.Isolation av kvarstående livsmiljöer på grund av infrastrukturens och landskapets barriärverkan. Fragmenteringen

5 Habitat vs landskapsfragmentering 1 km 2

6 Med ökande täthet av infrastruktur: … •när minskar biodiversiteten i ett landskap? •när får arter svårt att överleva? •när upplever mäniskor en förlust av rekreationsvärdet? •när byter landskapet karaktär? •vilken grad av fragmentering är vi villiga att acceptera? Gränsvärden i fragmenteringen 6

7 Avgränsning •Vad skapar fragmentering ? –Barriärpåverkan: •Vilken typ av infrastruktur? •Trafikvolym, stängsel, etc? •Vilken rumslig skala? –Störningsspridning: •Vilken störning kan användas som indikator? •hur avtar styrkan i störningen med avståndet ? 7

8 Enskilda och allmänna vägar Allmänna vägarStamvägnätet Avgränsning

9 9 50 sätt att mäta fragmentering … •Täthet av infrastruktur (km/km 2 ) •Andel ofragmenterade och trafiksvaga områden (>100km 2 ) i landskapet (%) •Avstånd från väg till skyddad område (från SIKA) •Markförlust genom intrång (ha per dag) •Areal av bullerstörda miljöer / tysta områden •Trafikdödlighet och trafiksäkerhet •Relativ maskstorlek (m eff ) •… 9

10 Mått – fallgropar: •Måtten är relativa ! •Gränsvärden ? •Inneboende bias i algoritm ? •Känslighet ? –Skala –Gränser •Intuitvitet / förståelse / tolkning ? 10

11 Exempel: infrastrukturtäthet

12 12 Exempel: Ofragmenterade områden Vägar med > 1000 ådt + järnvägar + tätorter + Naturliga barriärer + störningszonen

13 Exempel: Ofragmenterade områden 13

14 Mått: vägfria skogar Källa: SNA

15 Storlek av ofragmenterade områden

16 Markanvändning genom infrastruktur From: COST-341 European review

17 Tysta områden i Nynäshamn 17

18 Bullerstörda områden i Skåne 18 Vägverket Publ nr 2004:186

19 Viltolyckor / Trafiksäkerhet 19 ÄlgRådjur

20 m eff 20 Jaeger, J. A. G. 2000. Landscape division, splitting index, and effective mesh size: New measures of landscape fragmentation. – Landscape ecology 15(2): 115-130

21 Effective mesh size Undisturbed areas Road kills Road density Traffic work Polluted zone Traffic safety 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Composite measure of fragmentation Seiler et al in prep Landscape fragmentation “character” ?

22 Utvecklingsbehov •Forskning: Relativa mått - hur relaterar de till ekologi, upplevelse, recreation, ekonomi, transporter, … - Gränsvärden och indata - behöver definieras! •Policy: Mål – behöver definieras! •Implementering: Användning – mått och mål i transportpolitiska och regionala planer – Bedömning / uppföljning per projekt, län, etc ? 22

23 23


Ladda ner ppt "1 Fragmentering av landskap Andreas Seiler Inst. för ekologi, SLU 1."

Liknande presentationer


Google-annonser