Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Processledare Peer A Peer B Peer C Peer D Peers/ Peer-profil Innovations- systemsexpert PraktikerNäringslivHögskolaInternationell Val av peer-grupp X X.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Processledare Peer A Peer B Peer C Peer D Peers/ Peer-profil Innovations- systemsexpert PraktikerNäringslivHögskolaInternationell Val av peer-grupp X X."— Presentationens avskrift:

1 Processledare Peer A Peer B Peer C Peer D Peers/ Peer-profil Innovations- systemsexpert PraktikerNäringslivHögskolaInternationell Val av peer-grupp X X X X X X X X X X X Det är viktigt att ha en bra bredd på gruppen av peers, så flera områden täcks in!

2 Mötesupplägg - förslag • Kvällen innan – Förmöte (arbetsmiddag) • Dag ett – Dag: universitetets/ högskolans program – Kväll: middag • Dag två – 8.00-8.30: peers förmöte – 8.30-12: universitetets/ högskolans program – 12-13: lunch – 13-15: peers interna diskussion; rekommendationer och rapportutkast – 15-16: preliminär presentation för ledningen

3 Mötesupplägg – att tänka på • Förmöte krävs kvällen innan processen börjar, gärna i samband med middag (t.ex. kan peers diskutera områdesansvar) • Det är viktigt att peers får möjlighet till möten ensamma under processen: – innan dag två börjar (kort uppsummeringsmöte) – slutmöte dag två (konferensstöd skall finnas tillgängligt) • Det är bäst att börja dag ett med att diskutera strategi med högskole- ledningen, för att ge peers en bra grund för övriga möten • Korta förberedda presentationer är en bra idé – i synnerhet viktigt vid strategidiskussionen • Underskatta inte sociala processer – avsätt tid för sociala aktiviteter • Agendan kan läggas upp på flera sätt – välj ett som passar just er – observera att effektiv tid för möte bara är 1,5 dagar – räkna med minst 2 timmar per område, inklusive kafferaster.

4 Rapportsammanställning Minnes- anteck- ningar Sekretariat Peers Process- ledare Peer- rekomm. (ca. en sida per peer) Redigerad rapport Rapport- utkast Färdig rapport 1 2 3 4 5 1.Sekretariatet skickar anteckningar till peers (inom två dagar efter mötet) 2.Peers skriver ca. 1-2 sidor var, baserat på slutmötet och anteckningarna, och skickar till sekretariatet 3.Sekretariatet sammanställer peers rekommendationer till ett rapportutkast, som skickas till processledaren för översyn 4.Processledaren redigerar rapporten och återsänder till sekretariatet 5.Sekretariatet gör ev. slutförändringar och distribuerar färdig rapport till universitetets/ högskolans ledning, samt till peers … att skickas till universitetets/ högskolans ledning samt till peers

5 Report compilation Meeting transcripts Secretariat Peers Process leader Peer re- commen dations (ca. one page/peer) Edited report Draft report Finished report 1 2 3 4 5 1.The secretariat sends the meeting transcripts to the peers (within two days after the meeting) 2.Peers write ca. 1-2 pages each, based on their final meeting and the meeting transcripts, and sends them to the secretariat 3.The secretariat compiles the peer recommendations to a draft report, which is sent to the process leader for review 4.The process leader edits the report and returns it to the secretariat 5.The secretariat makes final adjustments, if any, and distributes the finished report to the university management and the peers … to be sent to University management and to peers


Ladda ner ppt "Processledare Peer A Peer B Peer C Peer D Peers/ Peer-profil Innovations- systemsexpert PraktikerNäringslivHögskolaInternationell Val av peer-grupp X X."

Liknande presentationer


Google-annonser