Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BIP eller Silikon-kateter i elektiv vård randomiserad, enkel-blind studie Karin Stenzelius.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BIP eller Silikon-kateter i elektiv vård randomiserad, enkel-blind studie Karin Stenzelius."— Presentationens avskrift:

1 BIP eller Silikon-kateter i elektiv vård randomiserad, enkel-blind studie
Karin Stenzelius

2 Bakgrund Rutinmässigt får många planerade ingrepp KAD
Post-op UVI-komplikation är vanligt Vårdrelaterade infektion måste minskas (SKL rekommendation) Kostnad för KAD styr ofta val av KAD

3 BIP – katetern Bactiguard Infections Control Prevention Catheter
Ädelmetallegering i spetsen Bildar ett magnetfält Gör att bakterier inte fäster vid Hydrogelt ytskikt

4 Syfte Att jämföra traditionellt använd KAD (silikon) mot en BIP-KAD som är dokumenterad bättre i kliniska studier på längre KAD-liggtid (7-14 dagar)

5 Urval Patienter i elektiv ortopedisk verksamhet på 3 sjukhus
Randomiserat urval 439 personer Medelålder 67,2 år 41% män, 59% kvinnor

6 Genomförande, steg 1-5 1. Inskrivning 2. Inläggning 3.Pre.op Odling 1
KAD-in KAD-in hur Pre-op antibiotika Medgiv Bakgrunds-data Inklusion Exklusion Symtom på UVI

7 Fortsättning genomförande
4.Kad-drag 5. Uppfölj Odling 2 Frågor om KAD-upplevelse Mail till uppföljare om telnr, förnamn födelseår Tele-samtal Frågor om UVI KAD-besvär Sökt vård

8 Resultat 217 fick Silikon-KAd 222 fick BIP-Kad
Ingen signifikant skillnad mellan grupperna i kön, medelålder, fördelning på sjukhus, BMI eller andel rökare 93% fick antibiotika per-op

9 Resultat: KAD-dagar

10 Plats för katetersättning
41,3 % på avdelning 34 % i förberedelserum 24,7 % på operationssal

11 Resultat (n=401) Silikon % BIP P-värde Symtom UVI preop 3,6 6,0 0,254
Pos odl Pre op 19,3 17,5 0,616 kateterdrag 5,5 1,5 0,027 Sökt vård vid uppfölj 1,6 1,1 0,623

12 Besvär av KAD under tiden
% Täta trängningar Besvär i uretra 25,1 18,1 Sveda 12,8 Dragkänsla 11,5 Läckage bredvid 4,9 Smärta 4,7

13 Besvär efter KAD-tiden vid uppföljning
Symtom från urinvägarna 22,5 % Täta trängningar 12,4 % Sved 3,6 % Kissa ofta 2,1 %

14 Riskfaktorer för pos odl vid KAD-dragning
Kvinna riskfaktor 6 BMI>30 riskfaktor 5 Stenzelius, K., Persson, S., Ohlsson, UB., Stierneblad, M. (2011). Noble-metal alloy-coated Latex versus Silicon Foley catheter in short term catherization – a randomized controlled study. Scand J of Urol Nephrol 45(4);

15 Sjukvårdskostnadsanalys
Enligt hypotetisk beräkning: BIP katetern - merkostnad ca 100 kr/st Är kostnadseffektiv Reducerar antibiotika-användning Spar vårddagar Frigör vårdplatser


Ladda ner ppt "BIP eller Silikon-kateter i elektiv vård randomiserad, enkel-blind studie Karin Stenzelius."

Liknande presentationer


Google-annonser