Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BIP eller Silikon-kateter i elektiv vård randomiserad, enkel-blind studie Karin Stenzelius.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BIP eller Silikon-kateter i elektiv vård randomiserad, enkel-blind studie Karin Stenzelius."— Presentationens avskrift:

1 BIP eller Silikon-kateter i elektiv vård randomiserad, enkel-blind studie Karin Stenzelius

2 Bakgrund Rutinmässigt får många planerade ingrepp KAD Post-op UVI-komplikation är vanligt Vårdrelaterade infektion måste minskas (SKL rekommendation) Kostnad för KAD styr ofta val av KAD

3 BIP – katetern Bactiguard Infections Control Prevention Catheter Ädelmetallegering i spetsen Bildar ett magnetfält Gör att bakterier inte fäster vid Hydrogelt ytskikt

4 Syfte Att jämföra traditionellt använd KAD (silikon) mot en BIP-KAD som är dokumenterad bättre i kliniska studier på längre KAD-liggtid (7-14 dagar)

5 Urval Patienter i elektiv ortopedisk verksamhet på 3 sjukhus Randomiserat urval 439 personer Medelålder 67,2 år 41% män, 59% kvinnor

6 Genomförande, steg 1-5 Medgiv Bakgrunds- data Inklusion Exklusion Symtom på UVI Odling 1 KAD-in KAD-in hur Pre-op antibiotika 2. Inläggning 1. Inskrivning3.Pre.op

7 Fortsättning genomförande 4.Kad-drag Odling 2 Frågor om KAD- upplevelse Mail till uppföljare om telnr, förnamn födelseår Tele-samtal Frågor om UVI KAD-besvär Sökt vård 5. Uppfölj

8 Resultat 217 fick Silikon-KAd 222 fick BIP-Kad Ingen signifikant skillnad mellan grupperna i kön, medelålder, fördelning på sjukhus, BMI eller andel rökare 93% fick antibiotika per-op

9 Resultat: KAD-dagar

10 Plats för katetersättning 41,3 % på avdelning 34 % i förberedelserum 24,7 % på operationssal

11 Resultat (n=401) Silikon % BIP % P-värde Symtom UVI preop 3,66,00,254 Pos odl Pre op 19,317,50,616 Pos odl kateterdrag 5,51,50,027 Sökt vård vid uppfölj 1,61,10,623

12 Besvär av KAD under tiden Besvär% Täta trängningar Besvär i uretra 25,1 18,1 Sveda12,8 Dragkänsla11,5 Läckage bredvid4,9 Smärta4,7

13 Besvär efter KAD-tiden vid uppföljning Symtom från urinvägarna22,5 % Täta trängningar12,4 % Sved3,6 % Kissa ofta2,1 %

14 Riskfaktorer för pos odl vid KAD- dragning Kvinna riskfaktor 6 BMI>30 riskfaktor 5 Stenzelius, K., Persson, S., Ohlsson, UB., Stierneblad, M. (2011). Noble- metal alloy-coated Latex versus Silicon Foley catheter in short term catherization – a randomized controlled study. Scand J of Urol Nephrol 45(4); 258-64

15 Sjukvårdskostnadsanalys Enligt hypotetisk beräkning: BIP katetern - merkostnad ca 100 kr/st Är kostnadseffektiv Reducerar antibiotika-användning Spar vårddagar Frigör vårdplatser


Ladda ner ppt "BIP eller Silikon-kateter i elektiv vård randomiserad, enkel-blind studie Karin Stenzelius."

Liknande presentationer


Google-annonser